Morisák Zdeněk

Hlavný valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3069

Dátum: 03.12.2001

Autori: Morisák Zdeněk, Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: válec, hlavný

Text:

...zvýši životnosť hlavného valca. Ďalšou výhodou je odstránenie pomocného piesta s narážkou, ktoré boli uložené na dne funkčnéhootvoru piesta a okrem vedenia pružiny nespĺňali žiadnu dôležitú funkciu. Vedenie pružiny nadne funkčného otvoru sa vyriešilo kužeľovitým tvarom pružiny. Týmto došlo k ušetreniu po ekonomickej stránke.Prehľad obrázkov na yýkreseHlavný valec traktorov a iných motorových vozidiel je znázomený na priloženomvýkrese, na...

Ovládací valec brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3068

Dátum: 03.12.2001

Autori: Kivader Marián, Morisák Zdeněk

MPK: B60T 17/00

Značky: ovládací, válec, brzdy

Text:

...valec brzdy je možné ďalej používať aj s pôvodnou mechanickou časťou.Prehľad obrázkov na gkreseOvládací valec brzdy pre traktory je znázornený na priloženom výkrese, na ktorom obr.1 znázorňuje tento brzdový valec so všetkými jeho časťami uvedenými v hlavnom bode nároku na ochranu. Obr.2 znázorňuje pohľad z hora na ovládací valec brzdy s upínacími otvormi. Príklad uskutočneniaOvládací valec brzdy pre traktory podľa obr.1 a obr.2 sa...

Ovládací mechanizmus brzdy motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2448

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kivader Marián, Morisák Zdeněk

MPK: B60T 17/00

Značky: motorových, brzdy, mechanizmus, ovládací, vozidiel

Text:

...otvory Ľ. Vidlica môže byt naviac v spojeni s vratnotr prtržinou pósobiacorr silou v smere 12.Pracovná činnost brzdy ovladana hydraulicky je vyttrarana tlakom brzdovej kvapaliny, ktora je privaclzana do priestoru nad piest 15 pracovneho valčeka Q, ktory tlači na kolik r 0 vidlice u. a ta stlača pomocou čaptr l 2 páky Z vykyvne okolo čapu § smerom dole. Týmje tvarový čap i posúx-arty taktiež smerom dole čim pomocou tlačnej Skrutky i,...

Vypínací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2447

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kivader Marián, Morisák Zdeněk

MPK: B60K 17/00

Značky: válec, vypínací

Text:

...vodiacim krúžkom, čím sa zvy-ši životnost a zlepší sa tesnost valca.Ďalšie skvalitnenie vedenia a mazania piestu zabezpečí vodiaci krúžok osadený na začiatku funkčného otvoru valca.Prehľntl obrázkov na tytkrescvpínaci valec ltydraulického okruhu spojky pre motorové vozidlá podla navrhovaného vzoru je znzizornený na priloženom výkrese.Na obrázku l je zitázorneny vypínaci valec v nairysovoiii zobrazení v základnej polohe, na obrazku 2 v...

Kotoučová brzda uzavřeného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269432

Dátum: 11.04.1990

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: F16D 55/14

Značky: uzavřeného, brzda, kotoučová

Text:

...Z a pravého brzdového kotouče Q a mezi drážky je uložena kulíčka. Skříň 11 je opatřena předním spodním výštupken 1 § a přednío hornín výàtupkem 1. Přední spodní výstupak 1 § a přední horní výstupek 12 je zhotoven v polovíně brzdy, kde se nachází ovládací mechonísmus 22. Do předního spodniho výstupku 19 ordo předního horního výstupku 11 je proveden otevřenývâlcový otvor 1,zakončený dnem 3 a víkem 19. Otevřený válcový otvor 1 je podelně...

Zařízení pro urychlené ovládání brzdové soustavy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264441

Dátum: 14.08.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 15/02

Značky: přívěsů, brzdové, zařízení, urychlené, ovládání, soustavy

Text:

...přívěsu před tažným vozidlom. Tím nastane zkrácenídoby náhěhu brzdění celé soupravy, což se s výhodou uplatní při provozu s více přívěsy aneho v provozu se zvýšenou rychlostí. Další výhodou je, že zařízení je možno dodatečně zabudovat do brzdové soustavy tažneho vozidla, zejména traktoru, vybaveného vzduchovou brzdovou soustavou pro brzdění přívěsu. Další výhodou je, že velikost mírného předbrzdění lze pomocí seřizovací matice při montáži...

Ruční páka pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260734

Dátum: 12.01.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/08

Značky: motorová, ruční, vozidla, páka

Text:

...nadzvednutí vodorovneho ra.mene třínamenné západky.Na přiloženém vyobrazení je nuawkreslena ruční páka pro ~m~otorová vozidla jpodle vynálezu ve spodní dorazové poloze. Na obr. 1 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač a mezi vodorovným ra lmenem a dorazem je ponechána vůle »a na obr. 2 vodorovné rameno tříramenné západky stlačuje elektrospínač, ole v důsledku sóučtu využitých výrobních tolerancí vod-orovné raumeno- je...

Zařízení pro společné ovládání dvou brzdových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237151

Dátum: 01.10.1987

Autori: Havránek Milan, Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/24

Značky: ovládání, systému, brzdových, společné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění variabilnosti zařízení pro společné ovládání dvou brzdových systémů, zejména vzduchových brzd přívěsu a hydraulických brzd tažného vozidla. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je opatřeno ústrojím k přestavění silových převodů výklopně uložené převodové páky. Ústrojí k přestavení silových převodů je vytvořeno vždy alespoň dvěma ustavovacími otvory v místech připojení čepu a/nebo hydraulického válce a/nebo...

Samojisticí vzduchový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239067

Dátum: 01.06.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, vzduchový, samojisticí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je samojisticí vzduchový ventil pro ovládání strojního zařízení a přístrojů. Podstata řešení spočívá v tom, že ve válci je přesuvně uložen píst s těsněním. Píst je dotlačen pojišťovací pružinou směrem od víčka na dorazové mezikruží. Dorazové mezikruží odděluje válec od komory, dále napojené na výstup z komory a vstup do komory. Vstup je rozšířený do sedla tělesa. Píst s těsněním je navíc opatřen středicí dutinou zúženou sedlem. Do...

Zařízení pro urychlené ovládání vzduchových brzd přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250498

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/04

Značky: ovládání, urychlené, přívěsů, vzduchových, zařízení

Text:

...podle vynálezu je vyobrazeno na ipřípojeném výkresu.Zařízení pro urychlené ovládání vzduchových brzd přívěsu má zařazen do vzduchového brzd-ového okruhu tažného vozidlavzduchový ventil 1 s elektromagnetickou částí 9. vzduchový ventil 1 je zapojen vstupním ním otvorem 16 na propojovací potrubí 3 od vzduchojemu 4, výstupním otvorem 17 přes přívodní potrubí 5 k vzduchovému válcí 7 urychlování činnosti, který je napojen na brzdový ventil 8 s...

Ovládací ventil se vzduchovým válcem pro vzduchové brzdy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250297

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/04

Značky: ovládací, vzduchové, válcem, přívěsů, brzdy, ventil, vzduchovým

Text:

...50 je sestaven z tělesa 1 s výstupním prostorem 19 a vstupním prostorem 21, z výstupního potrubí 23 a vstupního potrubí 24 systému dvouhadicové brzdy, ze záklopky 16, ze zátky 15 a z vypouštěče 17,vytvořeného z trubky 33, z membrány 5, z miskové podložky li a ze šroubů 20. Těleso 1 je uzavřeno zátkou 15, na níž je jedním koncem uložena pružina .22 záklopky 16 a jejíž druhý konec je opřen o záklopku 1 G. Záklopka 16 je opatřena o dosedací...

Zařízení k ovládání předních brzd motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249818

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havránek Milan, Ohnoutka Lubomír, Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/28

Značky: zejména, vozidel, předních, traktoru, motorových, ovládání, zařízení

Text:

...váleo A zadních brzd je přípojen na vyrovnávací nádržku. Ne výtlačnou část levého hlavního brzdového válce 5 zadních brzd a pravého hlavního brzdovéhoWáloe 5 zadních brzd je napojeno potrubí vyrovnavače tlaku §, k němuž jeou připojeny potrubím levá zadní brzda 5 a pravá zadní brzda 1. Vyrovnaveč tlaku § svým pomocným píetem 2 je propojen e dvouramennou pákou gg k ovlâdacímu ventílu lg přívêau, který spojuje jednak vzduohojem ll i e...

Hlavní válec pro brzdy hydraulického okruhu motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249186

Dátum: 12.03.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/16

Značky: okruhu, brzdy, hydraulického, vozidel, válec, hlavní, motorových

Text:

...usazene opěrka 1 se záklopkou § s vedením a mezi opěrkou 1 e záklopkou § s vedením je umístěna pružina 1. Vedení záklopky g je uloženo do vývrtu pístu g. Záklopka § s ve~ dením je ustavene svým ventilkem proti sacímu otvoru g s vůlí gg od stěny tělese ł.Sací otvor 2 je zapojen na vyrovnávací nádržku kapaliny. Smena tělesa lje opadřena kanálem lg, vyvedeným z vnitřní dutiny těleen l mezi záklopkou § s vedením a píetem g. Píst 3 je osazen...

Zařízení k ovládání předních brzd motorových vozidel, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249027

Dátum: 12.03.1987

Autori: Morisák Zdeněk, Ohnoutka Lubomír

MPK: B60T 11/28

Značky: traktoru, ovládání, motorových, předních, zařízení, zejména, vozidel

Text:

...§ má uvnitř suvně uložen píst lQs těsněním lg rozdělující od sebe přední komoru lg a zadní komoru 2. Mezi dno lê ovládácího válce § a píst lg je umístěna pružina ll. Píst gg je pomocí pístníce ll spojens pístkem lg hlavního brzdového válce li předních brzd, kterýje součástí brzdového okruhu ll předních brzd. Na vstupní potrubí g je zapojena spojková hlavice 1.Při současnànxsešlápnutí spojených západkou pravého brzdovéhopedálu gg a levého...

Hlavní válec s vyrovnávačem pro brzdové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249426

Dátum: 12.03.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/16

Značky: soustavy, vyrovnávačem, hlavní, brzdové, válec

Text:

...muła být ahora uzavřen umavírací podloikou 21, na níž ve výstupu 11 k zadní brzdě je ustavena pružina zn opřená na ventllek 32, uatavwý před matkou m.Uetavený váleček J v krajní poloze má konec ovalného otvoru 11, ustaven od kolíku z o vzdálenost h. Výtlačný kanál 1,4, pravého hlavního válce g je propojen k přívodnímu otvoru m, rozvádácího prostoru 1,2, leváho hlavního válce E a kanál 14 levého hlavního válce 32 ja propojen k přívodnímu...

Páka ovládacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234446

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koudelka Karel, Morisák Zdeněk

MPK: F16S 5/00

Značky: páka, ovládacího, mechanismu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je páka ovládacího mechanismu, používaná zejména u motorových vozidel k zapínání nebo k vypínání strojního zařízení s aretací v zapnuté poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že páka vykyvuje kolem středového čepu v dutině konsoly a přitom palec, ke kterému je připojeno buď táhlo neb bovden ovládání strojního zařízení, klouže po vodicí ploše konsoly. Při vypínání strojního zařízení pákou palec klouže po vodicí ploše, až...

Zapojení brzdové soustavy traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248838

Dátum: 12.02.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 17/10

Značky: brzdové, soustavy, zapojení, traktoru

Text:

...hlavní válec 1 je zapojen výstupom lg z rozváděcího prostoru k pravé zadní brzdě li. Dále levý hlavní válec 1 je výstupem l 8 pro přední brzdy zapojen k levé přední brzdě 2,9 a současně je propojen kanálem výtlaku 2 z levého hlavního válce 1 s přívodním otvorem 11 do rozváděcího prostoru pravého hlavního válce 5. Pravý hlavní válec 5 je zapojen jednak výstupem 11 z rozváděcího prostoru k levé zadní brzdě lg, jednak výstupem lg pro přední...

Zařízení k ovládání brzd traktoru ruční ovládací pákou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230379

Dátum: 15.11.1986

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 11/04

Značky: traktoru, ruční, ovládací, ovládání, pákou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání brzd traktoru ruční ovládací pákou, sestávající z táhel brzd traktoru a z výkyvné dvouramenné páky, propojené jedním koncem s ovládací pákou ruční brzdy, vyznačené tím, že dvouramenná páka (1) je volným koncem v rovině symetrie obou brzd (10) traktoru propojena s vahadlem (2) čepem (5), od něhož o vzdálenosti (a) brzdy (10) traktoru je připojeno na jedné straně levé táhlo (7) a na druhé stráně pravé táhlo (8) brzd (10)...

Pneumatický válec s přesuvným pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227576

Dátum: 01.06.1986

Autor: Morisák Zdeněk

Značky: přesuvným, válec, pístem, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatický válec s přesuvným pístem, vyznačený tím, že těleso (1) válce svými stěnami vymezuje komoru (11), upravenou v určité délce od dna (14) směrem k víku (6) do tvaru mezikruží pro suvně uložení pístu (3), uzavřeného v komoře (11) víkem (6) a přitom dotlačeného koncem osazení (12) na dno (14) vlivem tlaku pružiny (7), opřeně o víko (6) a píst (3), utěsněný mezi stěnami komory (11) a osazením (12) vnitřní manžetou (5) a vnější manžetou...

Zařízení k ovládání spojky vozidla pneumatickým válcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228770

Dátum: 15.04.1986

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: F16D 25/00

Značky: vozidla, válcem, spojky, ovládání, pneumatickým, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení k ovládání spojky vozidla pneumatickým válcem, používaného u traktorů a samohybných zemědělských strojů při vypínání nebo posilování ovládání pojezdové spojky. Pneumatický válec je připevněn z jedné strany na pevném dílu. Z druhé strany pevného dílu je připevněna konzola s výklopným nožním pedálem, opatřeným čepem. V čepu je vytvořen průchozí otvor, do kterého je suvně uložena osazením pístní tyč, rovněž opatřena...

Zařízení pro ovládání brzdového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221346

Dátum: 15.01.1986

Autor: Morisák Zdeněk

Značky: brzdového, ventilu, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zařízení pro ovládání brzdového ventilu, sloužící k progresivnímu ovládání brzdy přívěsu umístěného na tažném vozidle, zejména na nákladním vozidle nebo traktoru, s výhodou používané na tažných vozidel vybavených brzdou s mechanickým ovládáním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací mechanismus podle alternativního provedení je buďto vytvořen lankem bovdenu, anebo je ovládací mechanismus v jakémkoliv místě doplněn...

Vyrovnávač tlaku dvouokruhových brzd motorového vozidla, zejména traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225473

Dátum: 15.04.1985

Autor: Morisák Zdeněk

Značky: motorového, vozidla, traktoru, zejména, vyrovnávač, tlaku, dvouokruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávač tlaku dvouokruhových brzd motorového vozidla, zejména traktoru, sestávající z tělesa, rozděleného plovoucím vyrovnávacím pístem na levou a pravou komoru obou brzdových okruhů a uzavřeného z jednoho konce uzavírací zátkou, z druhého konce otevřenou vodicí zátkou, vyznačený tím, že plovoucí vyrovnávací píst (7) je vlivem tlaku pružiny (14) brzdového ventilu přívěsu nebo vratné pružiny (13) opřen jedním koncem o čelo (10) uzavírací...