Moravec Vladimír

Protipožární vnější izolační omítkovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 270768

Dátum: 12.07.1990

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06, C04B 22/06

Značky: omítkovina, vnější, izolační, protipožární

Text:

...pro jine konstrnkční prvky, která vyžadují izolační, protipožárnč účinný s esteticky účinný zrnitý system konečné povrchová úpravy.Omítkovinu podle vynálesu je možno aplikovat známými způsoby, například ručnín nnhszováním či nástřikem, taká úpravu konečné vrstvy äkrabáním podle známeho postupu cmítkovina umožňuje.Omítkovinu lze vyrábčt do zásoby tak, že se oddälenč zhotoví sypká složka a kapalná složka obě.s 1 očky se smíchají v poměru l 2 0,2...

Silikátová hmota pro vytváření tenkovrstvých povrchových úprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 268431

Dátum: 14.03.1990

Autori: Moravec Vladimír, Bezděčka Ludvík

MPK: C04B 28/18

Značky: vytváření, silikátová, hmota, úprav, povrchových, tenkovrstvých

Text:

...konstrukcí,nebo ji lze využít i k jiným povrchovým úpravám. Její použití předpokládá, aby stavební připravenost byla na stejné úrovni, jako je obvyklé před prováděním běžných podkladních betonů. Suchou sílikátovou hmotu lze připravit v suchém stavu ve speciální výrobné, nebo výrobně suchých omítek, zatímco voda, ztekucující přísady a další tekuté přísady se s ní smíchají až na staveništi. Zpracovat lze směs v běžných typech strojních...

Hmota pro izolaci staveb proti zemní vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 268217

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zadák Zdeněk, Hradec Miroslav, Moravec Vladimír, Holý Evžen

MPK: C09D 3/82

Značky: zemní, hmota, staveb, vlhkosti, izolaci, proti

Text:

...1 1 až 9 1. Lze používat rozpouštědlo jednodruhové nebo směs různých rozpouštědel.Tato izolace staveb proti zemmí vlhkosti je použitelná zejména u betonů, betonových prefabrikátů, zdiva a da 1 ěíchkonstrukčních prvků a je založena na zaplnění porů při povrchu prvků těsnícím hydrofobikem, které v porech vulkanizuje a vytváří tak v povrchové vrstvě kompozitum s výraznými hydroizolsčními vlastnostmi. Zaplňování pőrů těsnícím hydrofobikem...

Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Moravec Vladimír, Březina Milan, Kříž Josef, Vodička Luděk

MPK: G01N 21/03

Značky: měrná, procházejícího, záření, absorpce, průtočná, měření

Text:

...cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 -...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263431

Dátum: 11.04.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: antikorozní, hmota, nátěrová

Text:

...pojivo kombinaci disperze termoplastíckého akrylového polymeru nebo kopolymeru s hydroxidem vápenatým nebo hořečnatým, ínhibitor koroze ve formě dusitanu sodného, odpěäovač, mikrobicidní a fungicidni přísadu, reologicky účinné přisady a inertni nebo korozně účinnú plniva.Její podstata spočíva v tom, že obsahuje 12 až20 hmotnostnich disperze termoplastíckého polymeruči kopolymeru na bázi akrylátü nebo styrenakrylátu o sušině 35 až 60 ...

Krycí lehčená hydrofobní omítka s vysokou propustností pro vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260715

Dátum: 12.01.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 26/06, C04B 24/38

Značky: propustností, vysokou, lehčená, páry, krycí, omítka, vodní, hydrofobní

Text:

...a/nebo vápenatěho hyclrátu.Za účelem snížení náchylnosti k tvorbě mikrotrhlin je výhodné omítkovinu doplnit přídavkení 0,01 až 2 hmot. díly vláken anorganických či organických o tloušťce 0,1 až 10 m a délce 2 až 20 mm.U všech .aplikací je výhodné před a/nebo po aplikaci oanítkoviny dle vynálezu provést napuštění povrchu podkladu a/nebo omítky kombinovaným hydrofobikem.Příklaldné složení kombinovaného hydrofobikía je25 hmot. dílů roztoku...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256964

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hradec Miroslav, Holý Evžen, Moravec Vladimír

MPK: E04B 1/64, C09D 3/56

Značky: vytváření, vrstvy, konstrukce, stavebního, prvků, hydroizolační, povrchu, způsob

Text:

...se iniciovaným resolem nasycený povrch stavebního prvku nebo konstrukce s výhodou překryje tenkovrstvým materiálem na bázi celulôzy nebo jejích derivátů či jiných polymerů(polystyren) zabrañujícím ztrátám resolu odparem během vytvrzcvacího procesu.Po vytvrzení resolu vzniká na povrchu stavebního prvku nebo konstrukce několikamilimetrová hydroizolační vrstva kompozitu stavebního prvku nebo konstrukce - resit, odolná vůči pronikání vody do...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256751

Dátum: 15.04.1988

Autori: Moravec Vladimír, Březina Milan, Vodička Luděk, Kříž Josef

MPK: G01N 30/06

Značky: měrná, kapalinovou, chromatografii, preparativní, vysokoúčinnou

Text:

...velikost cely a vzhledemk umístění kapilár do tohoto tělesa není možno celu zkrátit.Uvedené nedostatky odstraňuje měrná cela pro preparativnívysokotlakou kapálinovou chromatografii podle vyñálezu opatře 256751- 3 ná kapilárami pro přívod 9 odvod mobilní fáze. Cela je opatřena křemennýmí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Jeho podstata spočívá v tom, že vstupní kapílára a výstupní kapilára jsou zeústěny do tělesa...

Měrná cela pro preparativní vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 256342

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vodička Luděk, Kříž Josef, Moravec Vladimír, Březina Milan

MPK: G01N 30/62

Značky: chromatografii, preparativní, kapalinovou, vysokoúčinnou, měrná

Text:

...opatrené přívodem a2 258 342 odvodem mobilní fáze podle vynálezu. Cela je opatřena křemennymí skly pro průchod měrného paprsku, která jsou sevřena deskemi. Podstata spočívá V tom, že vstupní kapilára a výstupní kapílára jsou zavedeny do desky rovnoběžně s osou měrného paprsku a zaústěny do prostoru cely, tvořeného eliptíckým otvoreunupraveným v těsnění mezi křemenným sK 1 em a druhým křemenným sklem.Základní výhoda měrně cely podle vynálezu...

Způsob vyplňování a tepelného izolování spar a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256231

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moravec Vladimír

MPK: E04B 1/68, E04B 1/74

Značky: způsob, izolování, vyplňování, dutin, tepelného

Text:

...v tlaku, tahu za ohyhu a podobně. úpravou složení a dávky vstupních komponent lze vytvořit izolační výplň s vyšší či nižší objemovou hmotnosti, mechanicko-fyzikálními parametry,hydrofobikou a stupněm napěnění. Velmi důležité je i okolnost, že podle stupně reakce kompozita(pH) lze v dosti širokých mezích regulovat rychlost procesu napěñování.Je-li třeba, upraví se povrch izolační výplně silikátovou omítkou nebo stěrkovou dísperzní či...

Spojení kuželky ventilu s vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246670

Dátum: 15.10.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: F16K 1/34

Značky: ventilu, spojení, vřetenem, kuželky

Text:

...montáži shodná a menší než průměr osazené části vřetena..Vyšší účinek řešení spojení kuželky ventilu s vřetenem podle vynálezu ve srovnání se známým stavem techniky spočíva ve snížení hmotnosti spoje docíleného náhradou.dvoudí 1 ného masívního kroužku s upravovaným profílem jednoduchým jednodílným neuzavřeným pružným kroužkem,který zároveň usnadňuje montáž bez potřeby nákladného lisovacího přípravku, který je snadno a levně vyrobitelný,...

Způsob zhotovení izolační výplně dutin těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238961

Dátum: 01.07.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: dutin, izolační, výplně, zhotovení, způsob, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zvýšení tepelné, protipožární nebo zvukové izolace dutin těles se těleso nejprve opatří vhodně dimenzovanými plnicími a případně kontrolními otvory a pak se do těchto dutin vpraví izolační hmota o objemové hmotnosti menší než 1000 kg.m-3, vytvořená smícháním 3 až 30 hmot. dílu vodorozpustných derivátů celulózy (karboxymetylcelulózy, hydroxyetylcelulózy), 30 až 150 hmot. dílů disperze vysokomolekulárních látek jako je kopolymer...

Způsob provádění tepelné a protipožární izolace instalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238960

Dátum: 01.07.1987

Autori: Veselý Čestmír, Moravec Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: izolace, instalaci, způsob, protipožární, tepelně, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelná a protipožární izolace instalací zejména potrubních se provádí tak že se kolem instalace vytvoří děrovaný nebo porézní pomocný plášť s plnicími otvory, kterými se vpraví izolační hmota, sestávající z 1 až 50 hmotnostních dílů anorganických vláken, například skleněných nebo čedičových, 50 až 200 hmotnostních dílů vodné disperze termoplastického polymeru nebo kopolymeru jako je polyvinylacetát nebo styrenakrylát, 5 až 50 hmotnostních dílů...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na povrchu betonových prvků při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238783

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holý Evžen, Moravec Vladimír, Hradec Miroslav

MPK: C04B 26/06

Značky: vytváření, jejich, betonových, hydroizolační, prvků, vrstvy, použití, způsob, povrchu, výrobe, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na betonových prvcích při jejich výrobě za použití metylmetakrylátu, při němž se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nalitím nebo nástřikem kapalný monomér metylmetakrylát, iniciovaný 0,01 až 5 % hmot. organického peroxidu (dibenzoylperoxid) a případně 0,05 až 2,5 % hmot. organického redukčního činidla (benzoin). Poté se provede výroba betonového prvku, včetně případné výztuže a tepelně...

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejich výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 238782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Moravec Vladimír, Hradec Miroslav, Holý Evžen

MPK: C04B 26/06

Značky: výrobe, prvcích, disperze, způsob, betonových, bázi, vytváření, styrenakrylátové, jejich, hydroizolační, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření hydroizolační vrstvy na bázi styrenakrylátové disperze na betonových prvcích při jejích výrobě, kdy se na formopodložku opatřenou separačním prostředkem nanese nátěrem, nástřikem nebo válečkováním směs disperzního polymeru nebo kopolymeru o sušině 30 až 60 % hmotnostních s 1 až 15 % hmotnostními práškovitého nebo kapalného zahušťovadla, jako je amorfní nebo mikrokrystalický kysličník křemičitý, nebo vodorozpustného derivátu...

Vstupní část kolony pro preparativní kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231895

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vodička Luděk, Moravec Vladimír, Březina Milan, Adamcová Eva, Kříž Josef

MPK: G01N 31/08

Značky: chromatografii, preparativní, část, vstupní, kapalinovou, kolony

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalina přiváděná do chromatografické kolony je vedena kuželovitě se rozšiřujícím prostorem hlavy kolony, která je vyplněna kuličkami z inertního materiálu. Podle vynalezu je v širší části kuželového prostoru hlavy umístěna přepážka, výhodně sítko, průchozí pro kapalinu a neprůchozí pro kuličky z inertního materiálu.

Deskový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240409

Dátum: 15.12.1986

Autori: Moravec Vladimír, Patoeka Vladimír, Holý Evžen

MPK: F28F 19/06

Značky: deskový, tepla, výměník

Text:

...mxacrunqawux remonepenawmucon, no ROTOPHM npoTeKaeT MOpCKaH B 0113 mm cmecr. Mopcxoü 136 m n npecnoň som, Honza eme He nocmraywo.Item neoópéwenna sammqaemca B yaennqanm opona cnyncóuv . IIJIECTMHÉaTLIX Teruronepenammcon, no KOTOpLIM npoxomm Mope Ras none nm cmecz Mopcxcoü 363 m n npećnoü Bona.çymécTBo msodpereaua Texłmàeozcasx sanaqa, pemaeMaH naodpeTeHueMą BaJIaHa neoópemexma sawmqaerca 13 mczćanoqeum menenoň Koppo 3 m 13 macmmłuawmc...

Izolační hmota pro stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 236987

Dátum: 01.10.1986

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C04B 43/12

Značky: izolační, hmota, stavebnictví

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o hmotu, která má tepelně izolační, zvukově izolační a protipožární účinky. Je složena z porézního plniva, vláken, disperzního pojiva a vodného roztoku organického zahušťovadla. Lze ji na konstrukce aplikovat běžnými technologiemi ručními i stříkáním. Bližší podrobnosti o jejím složení jsou charakterizovány v příkladech jejího konkrétního provedení.

Zařízení k pohánění pásku ve stroji pro opásávání balených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229461

Dátum: 01.03.1986

Autori: Schejbal Vladimír, Vlachý Ladislav, Drašnar Ivan, Moravec Vladimír

MPK: B65B 27/00

Značky: balených, pohánění, předmětů, pásků, stroji, opásávání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení tvoří součást stroje pro opásávání balených předmětů a slouží k pohánění pásku při jeho dopředném a zpětném pohybu a při jeho dotahování během opásání. Dvě dvojice kladek jsou střídavě uváděny do záběru s páskem, přičemž jsou poháněny dvěma motory, z nichž jeden zprostředkuje pohon kladek s většími otáčkami s menším krouticím momentem než druhý. Vynález řeší problém zjednodušení konstrukce a zlepšeného ovládání mechanizmů zařízení tak,...

Zapojení elektropneumatického brzdicího ústrojí na výfukové plyny pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220668

Dátum: 15.12.1985

Autori: Wedlich Wolfgang, Moravec Vladimír, Nenička Antonín

Značky: vozidla, výfukové, elektropneumatického, motorová, plyny, zapojení, ústrojí, brzdicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém rychlého zařazení vyšších převodových stupňů u nesynchronizované převodovky motorových vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzdný moment je na hřídeli převodovky vyvozen činností motorové brzdy.

Tepelně izolační hmota pro stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 225726

Dátum: 15.10.1985

Autori: Moravec Vladimír, Ellinger Karel, Machatka Milan

Značky: hmota, tepelně, stavebnictví, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezu lze použít pro zvýšení tepelného odporu stavebních i dalších konstrukcí. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje cement, kysličník nebo hydroxid vápenatý, expandovaný perlit, lehčené granule polystyrenu a/nebo inertní organické plnivo. Dále může obsahovat tenzidy, jako jsou například smáčedla nebo hydrofobika, a betonit. Kromě toho může ještě obsahovat polysacharidy a/nebo deriváty celulózy. Všechny složky hmoty jsou určeny rozmezím...

Způsob provádění základní omítkové vrstvy pro nestabilní stavební podklady a konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 219803

Dátum: 15.10.1985

Autori: Janecký Jiří, Moravec Vladimír

Značky: stavební, vrstvy, podklady, způsob, omítkové, konstrukce, provádění, základní, nestabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob, aplikovatelný zejména ve stavebnictví, se provádí po případné předchozí penetraci podkladu hloubkovým napouštědlem. Spočívá v tom, že se na celou plochu včetně styčných a ložných spár nanese v tloušťce od 1 do 30 mm hmota, sestávající z vláken, karboxymetylcelulózy nebo hydroxyetylcelulózy nebo metylcelulózy, disperze termoplastického polymeru nebo kopolymeru, jemně mletého inertního plniva, lehkého granulovaného plniva, popřípadě oxidu...

Hmota pro horizontálně vytvářené samonivelační vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219802

Dátum: 15.10.1985

Autori: Moravec Vladimír, Bezděčka Ludvík

Značky: hmota, vytvářené, samonivelační, vrstvy, horizontálně

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota a způsob její výroby jsou určeny pro stavebnictví pro zhotovování podlah a podlahových podkladů pro položení podlahových krytin. Hmota zejména sestává z cementu, oxidu nebo hydroxidu vápenatého, expandovaného perlitu nebo vermikulitu, práškovitého inertního plniva a inertního anorganického plniva. Kromě toho může obsahovat ztekucující práškovité přísady, vlákna a regulátor tuhnutí. Jednotlivé složky jsou přesně stanoveny rozmezím svých...

Hmota pro zpomalení tuhnutí povrchové vrstvy betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219800

Dátum: 15.09.1985

Autori: Moravec Vladimír, Holý Evžen

Značky: vrstvy, betonů, zpomalení, tuhnutí, povrchové, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota, která má velmi široké uplatněni ve stavebnictví, zejména při výrobě panelů a pohledových betonů, obsahuje podle vynálezu produkty oxidace oligosacharidů, zahušťovadla gelového typu, např. pektinu, nerozpustná jemnozrnná inertní plniva a vodu. Jednotlivé složky jsou přesně stanoveny rozmezím svých hmotnostních dílů. Podrobně je vynález vysvětlen na svém příkladu konkrétního provádění.

Hmota pro tepelné, zvukové a protipožární izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 219756

Dátum: 15.09.1985

Autor: Moravec Vladimír

Značky: zvukové, protipožární, hmota, izolace, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota podle vynálezu je určena pro použití ve stavebnictví i ve strojírenství. Její podstata spočívá v tom, že obsahuje ve vodě rozpustný derivát celulózy, vodnou disperzi termoplastického polymeru, jemně mleté organické plnivo, lehčené granulované plnivo, povrchově aktivní látky a anorganická pojiva. Může též obsahovat vlákna a může se do ní přidat i voda. Konkrétní složení hmoty je podrobně objasněno na jejích 2 příkladech složení. Rovněž je...

Způsob provádění povrchové úpravy vytvarovaných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 218358

Dátum: 15.02.1985

Autor: Moravec Vladimír

Značky: provádění, úpravy, způsob, prvků, vytvarovaných, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy vytvarovaných prvků a konstrukcí pro zvýšení jejich tepelného odporu a/nebo požární odolnosti a/nebo zvukové pohltivosti založené na tom, že se prvek opatří např. nástřikem nejméně jednou vrstvou hmoty smíchané ze suchých částí, kterými jsou jemnozrnná plniva, lehčená granulovaná plniva, anorganická pojiva, příp.vlákna, a z kapalných částí, jimiž jsou ve vodě rozpustný derivát celulózy, vodná disperze termoplastického...

Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225092

Dátum: 01.12.1984

Autori: Moravec Vladimír, Wedlich Wolfgang, Nenička Antonín

Značky: brzdění, nesynchronizované, hřídele, zařízení, převodovky, řaditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro brzdění hřídele nesynchronizované řaditelné převodovky, které obsahuje posilovač spojky a čerpadlo oleje mazacího okruhu převodovky, umístěné na brzděném hřídeli, vyznačující se tím, že je opatřeno ventilem (3), upevněným prostřednictvím prvého vstupního hrdla (11) na výstupu (4) z výtlakové části (8) čerpadla (7) oleje, přičemž výstupní hrdlo (12) ventilu (3) navazuje na mazací okruh (5) a druhé vstupní hrdlo (10) na potrubí (2)...

Hmota pro konečnou povrchovou úpravu vnitřních částí staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 216756

Dátum: 01.08.1984

Autor: Moravec Vladimír

Značky: úpravu, hmota, povrchovou, částí, vnitřních, staveb, konečnou

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota, určená pro aplikaci ve stavebnictví při progresivních metodách výstavby za zvýšení produktivity práce, zejména nástřikovou technologií, sestává podle vynálezu z disperzního makromolekulárního pojiva, derivátů celulózy ve vodě rozpustných, smáčedel, jednozrnných plniv ve vodě nerozpustných, inertních plniv. Může též obsahovat vodu a/nebo barviva či pigmenty, popřípadě vlákna, fungicidní přísady a odpěňovače silikonového typu. Jednotlivé...

Licí samonivelační hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 222581

Dátum: 01.02.1984

Autori: Moravec Vladimír, Bezděčka Ludvík

Značky: licí, hmota, samonivelační

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota je určena ve stavebnictví pro vytváření podlahových vrstev buď bez jakékoliv další úpravy, nebo opatřených dalšími povlaky. Jak její výroba, tak její použití je velmi jednoduché. Hmota se skládá z premixu, tvořeného cementem a zrnitým a/nebo práškovitým inertním plnivem i uměle drceným, z vody a popřípadě ztekucující přísady. Pro dosažení požadovaných vlastností je důležité přesně dodržet granulometrii všech částic suchého premixu, která...