Moravec Jaroslav

Zmes na dávkovanie do vôd na inhibíciu korózie a/alebo na ochranu proti usadeninám, predovšetkým proti inkrustáciám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3713

Dátum: 03.02.2004

Autori: Moravec Jaroslav, Pražák Michal

MPK: C02F 5/04

Značky: ochranu, usadeninám, inhibíciu, predovšetkým, korózie, inkrustáciám, proti, dávkovanie

Text:

...alkalického kovu v zmesí spolu s alkáliou sa po pridaní do vody zúčastnia s vysokou účinnosťou pochodov vedúcich k zníženiu korózie materiálov a k zníženiu tvorby inkrustácií i k zachovaniu kvality upravovanej vody. Polyfosforečnany predovšetkým prevádzajú ióny železa Fe, mangánu Mn, vápnika Ca do bezfarebných komplexných roztokov, ktoré sú ďalej stále i pri eventuálnom následnom ohriati vody až na 100 °C a tým tiež bránia tvorbe...

Podlaha zabraňujúca emanácii radónu z podložia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 34

Dátum: 07.07.1993

Autori: Moucha Vlastimil, Tomeš Oldřich, Petrů Petr, Šmejkal Zdeněk, Moravec Jaroslav, Nejman Otakar

MPK: E04B 5/48

Značky: emanácii, zabraňujúca, podložia, radonu, podlaha

Text:

...emanace je možno odvést k povrchu systémem komínů, které navazují na otvory v obvodových stěnách.Rychlost proudění je závislá na velikosti vytvoŕenýchdutín, respektive kanálků. Napŕíklad při použití podložkypod beton o výšce patky 54 mm a o průměrech 105 mm a 65 mm a rozteči patek 240 mm je volný průtočný profil 58.34 a tlaková ztráta pz činí 0,054 Pa.m 1Uvažované podlahy se mohou používat v různých dispozicích, které mají rozdílné...

Nosič technologické hlavice pro automatické nanášení povlaků na povrch výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267136

Dátum: 12.02.1990

Autori: Moravec Jaroslav, Kůla František, Trojan Václav

MPK: B05B 13/02

Značky: povlaků, technologické, nosič, hlavice, povrch, výrobků, nanášení, automatické

Text:

...nosiče podle vynálezu oproti stávajícím zaŕí~ zením je jeho mobilnost při nasazení v technologické zóně. Jeho pomocí je možno zvládnout po stránce aplikace technologie i složitější tvary výrobků. Lze jej využít i pro jiné účely než pro technologické aplikace, například při pojezdu celého manipulátoru směrem k výrobku resp. od něj.EJle typu manipulátoru lze v některých pŕipadech nosič umístit i přímo na manipulátoą a zvýšit takVynález je dále...

Zařízení pro automaticky řízené natáčení stříkací hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265861

Dátum: 14.11.1989

Autori: Moravec Jaroslav, Trojan Václav, Kůla František

MPK: B05B 15/08

Značky: zařízení, hlavice, automatický, stříkací, řízené, natáčení

Text:

...na stříkacích manipulátorech jakosamostatný prvek s možností orientovaného natáčení stříkací hlavice v určité rovině. Zařízení je možno s výhodou použít v pružných výroiuích systémechpro různorodou skladbu výrobků. Je současně dosažena vyšší účinnost manipulátoru využitím tohoto.dalšího stupně volnosti. Na připojenćm výkresu je znázorněn príklad zařízení s pneu matickým pohonom pracovních vúlců s natáčením stŕíkací hlavice ve svislé rovině....

Zařízení pro zvýšení bezpečnosti práce u koželužských mostových válecích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 258076

Dátum: 15.07.1988

Autori: Moravec Jaroslav, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/36, C14B 17/12

Značky: usní, bezpečností, mostových, koželužských, válecích, strojů, práce, zařízení, zvýšení

Text:

...če, přičemž výetup tělesa snímače je zepojen do obvodu elektrouZařízení pro zvýšení bezpečnosti práce podle vynálezú je možno použít zvláště tem, kde se obsluha stroje pohybuje podél jeho pracovního prostoru a je někdy nutné tento stroj rychle zaetevit. u .Příkledné provedení zařízení pro zvýšení bezpečnosti práceu koželužekýoh moatovýoh válecích strojů je zobrazeno na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je v půdoryau znázorněno zařízení...

Bezodpadový spôsob zušľachťovania drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246410

Dátum: 15.12.1987

Autori: Moravec Jaroslav, Brodský Artur, Kulhavý Teofil

MPK: B27K 3/02

Značky: spôsob, zušĺachťovania, bezodpadový, drevných, materiálov

Text:

...0,8 mm a zahrievali sa po dobu 6 holdin pri teplote 95 °C. Po vybratí z kúpeľa sa dylhy vysušili pri teplote 105 °C a zmerali sa ich opticlké vlastnosti. Získané dyhy boli rovnomerne zušľachtená v celej hriíbke.Farebná diterencia medzi zafarbenými dyhami a predlohou, t. j. »dyhami farbenými prvýkrát v čerstvom zušlachtovacom kúpeliv medzinárodnom systéme CIE LAB - 1976 bola AE 5. 2,1, odchýlka farebného tónu A H g 0,6, sýtosti A C š 0,1 a jasu...

Protikorozní a protiinkrustační přípravek pro přímé dávkování do teplé vody užitkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251322

Dátum: 11.06.1987

Autori: Moravec Jaroslav, Burian Ivan, Michek Václav

MPK: C02F 5/08, C23F 11/08

Značky: dávkování, protikorozní, přípravek, užitkové, teplé, přímé, protiinkrustační

Text:

...je opět obsažena energie nutná na jejich výrobu a zpracování, Dále se jedná o ztráty způsobevané odpouštěnín ve snaze odkalit zabarvenou vodu. Použití úpraven teplé vody užitkové podstatné zvyšuje náklady na pořízení a na provoz. Instalované zařízení zabírá stavební prostor a vyžaduje suroviny, obsluhu, údržbu a dozor. Použití přímáho dávkování hygienieky nezávadného protikerozníhe a protiínkrustačního přípravku je výhodné pro svoji...

Způsob čiřených surových vod a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232445

Dátum: 15.07.1986

Autori: Moravec Jaroslav, Mader František

MPK: C02F 3/22, C02F 1/52

Značky: způsob, zařízení, surových, způsobu, čiřených, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čiření barevných, zakalených nebo jinak znečištěných vod pomocí hydroxidu vápenatého je uhličitanu vápenatého, který je v průběhu procesu čiření rozkládán kysele reagujícími chemickými činidly a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Zařízení pro indikaci některého plynu ze směsi ve vodárenských provozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223620

Dátum: 15.03.1986

Autori: Marek Stanislav, Moravec Jaroslav

Značky: zařízení, některého, indikaci, směsi, plynů, provozech, vodárenských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru úpravy vod, nebo jiných provozů, kde se při technologických procesech používají plyny, které při absorpci ve vodě způsobují výrazné změny ve vodivosti roztoku. (Příkladně chlor Cl2 nebo amoniak NH3.) Vynález řeší problém pohotové indikace a signalizace výskytu (nežádoucího) plynu v ovzduší. Tím umožňuje včas zabránit haváriím ve výrobních prostorách a v přírodním prostředí, a tedy ochranu zdraví pracovníků, občanů v okolí...