Moravčík Alfonz

Spôsob vytvárania celistvej vrstvy smaltových povlakov na tvarovaných výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288310

Dátum: 28.08.2015

Autori: Moravčík Martin, Moravčík Alfonz

MPK: B05B 5/025, C23D 5/04

Značky: smaltových, spôsob, výrobkoch, vrstvy, povlakov, celistvej, tvarovaných, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nanášania vrstiev smaltu vo forme prášku v elektrickom poli a následného vypálenia. Na očistený povrch oceľového výrobku sa v elektronickom poli nanášacími poštoľami nanesie vrstva základného smaltu vo forme prášku do dosiahnutia hrúbky vrstvy 100 až 150 ?m, následne sa elektrické pole preruší na zníženie priestorového náboja v okolí kovového výrobku a rovnakým spôsobom sa nanášajú minimálne dve vrstvy prášku krycieho smaltu až...

Frita na prípravu základného smaltu na nanášanie za sucha v elektrickom poli na oceľové výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285742

Dátum: 18.06.2007

Autori: Moravčík Alfonz, Moravčík Martin

MPK: C03C 8/00

Značky: ocelové, smaltu, nanášanie, přípravu, výrobky, frita, základného, elektrickom, sucha

Zhrnutie / Anotácia:

Frita na prípravu základného smaltu na nanášanie za sucha v elektrostatickom poli na oceľové výrobky aj s obsahom titánu obsahuje nasledujúce zložky uvedené v hmotnostných percentách: 32 až 38 % oxidu kremičitého, 16 až 25 % oxidu boritého, 10 až 14 % oxidu sodného, 0,5 až 3 % oxidu draselného, 1 až 3 % oxidu hlinitého, 4 až 8 % oxidu vápenatého, 1 až 3 % oxidu fosforečného, 1 až 3 % oxidu titaničitého, 2 až 4 % oxidu nikelnatého, 0,5 až 3 %...

Fréma integrovanej kabíny pre elektrostatické nanášenie práškových smaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259279

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bruncko Milan, Lednický Emil, Polák Vladimír, Moravčík Alfonz

MPK: B05B 15/12

Značky: elektrostatické, smaltov, nanášenie, práškových, kabiny, fréma, integrovanej

Text:

...výhodou využíva efekt turbulentného vertikálneho prúdenia vzduchu, ktoré vzniká pri regenerácii filtrov. Ďalej je výhodné, ked sú obdobné tlakovzdušné rúry umiestnené aspoň v priečnej časti horného obvodu zbernej vane.Príklad vyhotovenia frémy integrovanej kabiny podľa vynálezu je znázornený na vý 4kresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje pozdĺžny rez podstavca a obr. 2 priečny rez v rovine A-A z obr. 1.Fréma integrovanej kabíny podľa vynálezu...

Komorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 257844

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gliba Gejza, Bruncko Milan, Gillányi Ján, Moravčík Alfonz, Adamovič Anton, Zeman Jan

MPK: F27B 9/30

Značky: komorová

Text:

...a je uzatvorený dnom pece, upevneným na konzolách vertikálneho pohybového mechanizmu, ktorý je integrálnou súčasťou pece, ato i v prípade, že má samostatnú nosnú konštrukciu.Výhodou komorovej pece podľa vynálezu je, že jej prevádzka je energeticky menej náročná v dôsledku výrazne zniženého úniku tepla pri jej otvorení.Príklad vyhotovenia komorovej pece podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktoromKomorová pec pozostáva z nosného rámu...

Integrovaná linka na smaltovanie tvarovaných výrobkov najmä kúpacích vaní práškovaním v elektrickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 234532

Dátum: 01.11.1987

Autori: Pernecký Gustáv, Doležal Zdeněk, Gliba Gejza, Peciar Marián, Moravčík Alfonz, Haraslín Štefan

MPK: B65G 49/00

Značky: linka, kúpacích, práškovaním, elektrickom, integrovaná, smaltovanie, najmä, tvarovaných, vaní, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaná linka na smaltovanie tvarovaných výrobkov, najmä kúpacích vaní v elektrickom poli pozostáva z aspoň jednej elektrostatickej nanášanej kabíny, cez ktorú je vedený priebežný dopravník. Riešeným problémom je vytvorenie takej linky, v ktorej počas smaltovacieho procesu nie je potrebné prekladať ani väčšie tvarované výrobky, ako sú kúpacie vane z jedného dopravníka na druhý. To sa dosahuje tým, že aspoň v jednom úseku priebežného...

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239152

Dátum: 15.05.1987

Autori: Moravčík Alfonz, Frýdlant Nad Ostravicí, Mohyla Miroslav, Pernecký Gustáv

MPK: B05D 1/04

Značky: povlakov, vykonávanie, spôsobu, rúrkách, vytvárania, zariadenie, kovových, práškovaním, tohoto, spôsob, vnútornej, elektrickom, smaltovaných, strany

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu. Riešeným problémom je eliminácia Faradayovho efektu pri nanášaní prášku, čo sa dosahuje tým, že častice prášku sa nabíjajú mimo priestoru kovovej rúrky a dopravujú sa podávacou hubicou do nanášaného priestoru, z ktorého sa podávacia hubica počas nanášania plynulým pohybom vysúva od jednej...

Integrovaná nanášacia podtlaková kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 248949

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kabát Vojtech, Moravčík Alfonz, Pernecký Gustáv, Polák Vladimír

MPK: B05B 15/12

Značky: podtlaková, integrovaná, kabina, nanášacia

Text:

...prestrekový prášok čo najkratšou cestou dostáva do recirkulačného dopravného systému je, že prášok nemá možnosť vo väčšej miere sa hromadić v miestach v spodnej časti nanášacieho priestoru. Pritom je ka bína výrobne nenáročná a funkčne spoľahlivá.Príklad vyhotovenia integrovanej nanášacej podtlakovej kabíny podľa vynálezu je znázorneny na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje schématický bokorysny pohľad na kabinu s čiastočným rezom jeho...

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 236642

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pernecký Gustáv, Vaniš Matej, Moravčík Alfonz, Špirk Eugen

MPK: C03C 17/00

Značky: povlakov, sklených, ochranných, iných, výrobkoch, spôsob, krehkých, vytvárania, funkčných, materiáloch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania ochranných a funkčných povlakov na sklených a iných krehkých materiáloch a výrobkoch. Riešeným problémom je poskytnúť krehkým, najmä skleným výrobkom lepšie úžitkové vlastnosti pri minimálnej výrobnej náročnosti. To sa dosahuje tým, že na povrchu sklených a iných krehkých materiálov sa za studena, resp. pri mierne zvýšených teplotách do sto° Celsia nanáša požadovaný materiál vo forme prášku v elektrickom poli aj vo viacerých...

Integrovaná linka na smaltovanie plochých výrobkov práškovaním v elektrickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 232139

Dátum: 15.12.1986

Autori: Gliba Gejza, Peciar Marián, Haraslín Štefan, Doktor František, Moravčík Alfonz, Pernecký Gustáv

MPK: B65G 49/00

Značky: plochých, výrobkov, práškovaním, elektrickom, linka, integrovaná, smaltovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaná linka na smaltovanie plochých výrobkov práškovaním v elektrickom poli pozostáva z aspoň jednej elektrostatickej nanášacej kabíny, cez ktorú je vedený priebežný dopravník. Riešeným problémom je zhospodárnenie technológie smaltovania plochých dielcov a zníženie nepodarkovosti pri smaltovaní. To sa dosahuje tým, že v elektrostatickej nanášacej kabíne (1) je vo smere dopravníka (2) vytvorený ochranný tunel (4) unášačov (5) tohoto...

Frita pre prípravu základného bezkobaltového smaltu k nanášaniu za sucha v elektrostatickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 230896

Dátum: 15.11.1986

Autori: Dušánek Artur, Moravčík Alfonz

MPK: C03C 7/02

Značky: bezkobaltového, základného, přípravu, elektrostatickom, frita, nanášaniu, smaltu, sucha

Zhrnutie / Anotácia:

Frita pre prípravu základného bezkobaltového smaltu k nanášaniu za sucha v elektrostatickom poli, vyznačujúca sa tým, že obsahuje kysličník kremičitý v hmotnostnej koncentrácii 30 až 46 %, kysličník boritý v hmotnostnej koncentrácii 14 až 25 %, kysličník sodný v hmotnostnej koncentrácii 5 až 17 %, kysličník draselný v hmotnostne j koncentrácii 0,1 až 4 %, kysličník hlinitý v hmotnostnej koncentrácii 0,5 až 5 %, kysličník vápenatý v hmotnostnej...

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách

Načítavanie...

Číslo patentu: 229408

Dátum: 15.04.1986

Autori: Haraslín Štefan, Moravčíková Soňa, Moravčík Alfonz, Pach Ladislav, Doktor František

Značky: vytvárania, vrstiev, sklených, spôsob, bankách, rozptyľujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania rozptyľujúcich vrstiev na sklených bankách najmä pre vákuovú techniku, ako sú žiarovky a pod., založený na elektrostatickom nanášaní rozptyľujúcich látok. Riešeným problémom je odstránenie zdraviu škodlivých látok z výrobného procesu a výrazné zhospodárnenie tohto procesu, čo sa dosahuje tým, že rozptyľujúce látky sa na vnútornú stenu banky nanášajú v podobe práškov, za sucha, pri normálnej teplote.

Frita pre prípravu základného smaltu k nanášaniu za sucha v elektrostatickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 221007

Dátum: 15.03.1986

Autori: Haraslín Štefan, Moravčík Alfonz, Šilhan Hubert, Dušánek Artur

Značky: frita, elektrostatickom, sucha, přípravu, nanášaniu, smaltu, základného

Zhrnutie / Anotácia:

Frita podľa vynálezu okrem požiadavky vylúčenia bária ako zdravotne škodlivého prvku rieši aj problém ďalšieho zvýšenia kvality povlaku, čo sa dosahuje znížením obsahu kysličníka sodného.

Práškový detergenčný prostriedok s obsahom abrazíva s vysokým čistiacim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218169

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sládek Jaroslav, Moravčík Alfonz, Schmidt Štefan, Lohynský Ivan, Cesnek Ján

Značky: čistiacim, práškový, účinkom, detergenčný, prostriedok, obsahom, vysokým, abrazíva

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový detergenčný prostriedok na báze abrazív, zložiek regulujúcich abrazívny efekt a povrchovoaktívnych látok, polyfosfátov, pufračných zložiek, plnidiel a iných prísad je vyznačený tým, že obsahuje 10 až 95 % abrazívnych zložiek tvorených zmesou mletej skloviny a živca v hmotnostnom pomere 5:95 až 95:5 o granulometrickom zložení: zostatok na site o priemere ôk 0,125 mm max. 1 o%, zostatok na site o priemere ôk 0,063 mm max. 10 %, zostatok...

Frita pre prípravu základného smaltu k nanášaniu za sucha v elektrostatickom poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 216270

Dátum: 15.05.1984

Autori: Dušánek Artur, Moravčík Alfonz, Haraslín Štefan

Značky: sucha, frita, elektrostatickom, přípravu, základného, smaltu, nanášaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Frita pre prípravu základného smaltu k nanášaniu za sucha v elektrostatickom poli, vyznačujúca sa tým, že obsahuje nasledujúce zložky v uvedenej hmotnostnej koncentrácii : Kysličník kremičitý SiO2 26 až 30 % Kysličník boritý B2O3 20 až 24 % Kysličník sodný Na2O 19 až 23 % Kysličník draselný K2O 3,7 až 4,5 % Kysličník hlinitý Al2O3 3,7 až 4,3 % Kysličník barnatý BaO 3,7 až 5,3 % Kysličník vápenatý CaO 4,5 až 5,4 % Kysličník železitý Fe2O3 1,3 až...

Sústava frít pre základný smalt

Načítavanie...

Číslo patentu: 213585

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bouše Václav, Haraslín Štefan, Moravčík Alfonz

Značky: frít, smalt, sústava, základný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém náhrady nedostatkového prvku - kobaltu v základnom smalte dostupnejším prvkom - niklom, ktorý je použitý ako prídržný činiteľ. Riešenie spočíva vo vhodnej kombinácií bez kobaltových frít, z ktorých aspoň jedna má kvapalnú fázu pri teplote nižšej ako 680 °C, čo umožňuje dodržať pôvodné kvalitatívne parametre základného smaltu pri nižších výrobných nákladoch.