Molnár Enikő

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Barkóczy József, Szulágyi János, Mezei Tibor, Vajjon Mária, Porcs-makkay Márta, Lukács Gyula, Molnár Enikő, Volk Balázs

MPK: C07C 45/68, C07C 49/577

Značky: spôsob, přípravy, medziproduktov, farmaceutických

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Hofmanné Fekete Valéria, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Volk Balázs, Pécsi Éva, Lukács Gyula, Nagy Kalman, Krasznai György, Mezei Tibor, Mesterházy Norbert, Porcs-makkay Márta, Simig Gyula, Körtvelyessy Gyuláné, Molnár Enikő

MPK: A61P 29/00, C07D 417/12, A61K 31/427...

Značky: meloxikamu, draselnej, spôsob, přípravy, čistého, vysoko

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...