Molnár Csaba

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Sánta Csaba, Balogh Gábor, Molnár Csaba, Horváth Zoltán, Terdy László, Tuba Zoltán, Visky György, Széles János, Aranyi Antal, Mahó Sándor, Csörgei János, Bódi József

MPK: C07J 51/00, C07J 41/00, C07J 21/00...

Značky: syntézy, dién-3,20-diónu, 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, priemyselný, spôsob, kľúčových, spôsobu, tohto, medziproduktov

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Priemyselný spôsob syntézy 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(N,N-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a nové medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13971

Dátum: 18.05.2007

Autori: Tuba Zoltán, Csörgei János, Magyari Endréné, Visky György, Molnár Csaba, Dancsi Lajosné

MPK: C07J 31/00, C07J 41/00, C07J 21/00...

Značky: nové, medziprodukty, 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(n,n-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9, priemyselný, spôsobu, dién-3,20-diónu, spôsob, syntézy, tohto

Text:

...bol prevedený bez ďalšiehočistenia na 3,3,20,20-bis(etylén-dioxy)-17 a-hydroxy-19-norpregna-5(lO),9( l l)-dién reakciou s etylénglykolom a trimetylortoformiátom v prítomnosti katalytického množstva ptoluénsulfónovej kyseliny. Nasledujúci reakčný krok bola oxidácia 5(l 0)-dvojítej väzby s 30 peroxidom vodíka v prítomnosti hexafluoroacetónu a hydrogenfosforečnanu vápenatého na epoxíd. Potom bol pripravený...

Způsob výroby nových derivátů D1,3,5-3-chlorpregnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232737

Dátum: 15.01.1987

Autori: Görög Sándor, Bóor Anna Mezei, Hajós György, Horváth István, Fekete György, Tóth József, Szporny László, Arányi Péter, Náray Anikó, Molnár Csaba, Holly Sándor

MPK: C07J 5/00

Značky: derivátů, způsob, výroby, nových, d1,3,5-3-chlorpregnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ?1,3,5-3-chlorpregnanu obecného vzorce I kde X znamená vodík, acetylovou skupinu nebo chloracetylovou skupinu a každý ze symbolů Y a Z znamená halogen nebo vodík, přičemž však alespoň jeden z těchto substituentů má jiný význam než vodík, vyznačující se tím, že se derivát ???4-3-oxopregnanu obecného vzorce II kde X´ znamená acetylovou skupinu nebo chloracetylovou skupinu a Y a Z mají výše uvedený význam, nechá v aprotickém...