Molnár Csaba

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Molnár Csaba, Terdy László, Balogh Gábor, Bódi József, Sánta Csaba, Visky György, Tuba Zoltán, Csörgei János, Mahó Sándor, Aranyi Antal, Széles János, Horváth Zoltán

MPK: C07J 41/00, C07J 51/00, C07J 21/00...

Značky: spôsobu, spôsob, syntézy, 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, tohto, kľúčových, dién-3,20-diónu, medziproduktov, priemyselný

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Priemyselný spôsob syntézy 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(N,N-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a nové medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13971

Dátum: 18.05.2007

Autori: Csörgei János, Magyari Endréné, Dancsi Lajosné, Visky György, Molnár Csaba, Tuba Zoltán

MPK: C07J 21/00, C07J 41/00, C07J 31/00...

Značky: 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(n,n-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9, nové, spôsob, syntézy, spôsobu, medziprodukty, dién-3,20-diónu, priemyselný, tohto

Text:

...bol prevedený bez ďalšiehočistenia na 3,3,20,20-bis(etylén-dioxy)-17 a-hydroxy-19-norpregna-5(lO),9( l l)-dién reakciou s etylénglykolom a trimetylortoformiátom v prítomnosti katalytického množstva ptoluénsulfónovej kyseliny. Nasledujúci reakčný krok bola oxidácia 5(l 0)-dvojítej väzby s 30 peroxidom vodíka v prítomnosti hexafluoroacetónu a hydrogenfosforečnanu vápenatého na epoxíd. Potom bol pripravený...

Způsob výroby nových derivátů D1,3,5-3-chlorpregnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232737

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bóor Anna Mezei, Görög Sándor, Horváth István, Szporny László, Fekete György, Molnár Csaba, Tóth József, Arányi Péter, Holly Sándor, Náray Anikó, Hajós György

MPK: C07J 5/00

Značky: derivátů, způsob, nových, d1,3,5-3-chlorpregnanu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ?1,3,5-3-chlorpregnanu obecného vzorce I kde X znamená vodík, acetylovou skupinu nebo chloracetylovou skupinu a každý ze symbolů Y a Z znamená halogen nebo vodík, přičemž však alespoň jeden z těchto substituentů má jiný význam než vodík, vyznačující se tím, že se derivát ???4-3-oxopregnanu obecného vzorce II kde X´ znamená acetylovou skupinu nebo chloracetylovou skupinu a Y a Z mají výše uvedený význam, nechá v aprotickém...