Molda Emil

Spôsob prípravy kopolymérovej vodnej disperzie na báze vinylesteru versatikovej kyseliny, vinylacetátu a akrylátových esterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281409

Dátum: 13.03.2000

Autori: Kohútová Eva, Buday Mikuláš, Molda Emil

MPK: C08F 4/34, C08F 2/30

Značky: vinylesteru, versatikovej, přípravy, vodnej, báze, spôsob, akrylátových, disperzie, esterov, kyseliny, kopolymérovej, vinylacetátu

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérová vodná disperzia na báze vinylesteru versatikovej kyseliny, vinylacetátu a akrylátových esterov sa pripravuje emulznou kopolymerizáciou tak, že do vodnej fázy sa nadávkujú zložky emulzného systému pozostávajúceho z ochranného koloidu a neionogénneho emulgátora, ďalej elektrolytu a potrebného množstva vody. Po vyhriatí vodnej fázy na teplotu cca 70 °C sa k vodnej váze pridá počiatočná dávka zmesi monomérov a začne sa polymerizačná...

Spôsob zachytávania vzácnych kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264716

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gabarík Milan, Chudý Michal, Tóth Ladislav, Guizon Jozef, Kiss Gabriel, Iván Július, Daňo Pavol, Lehocký Peter, Fotyiová Mária, Buday Mikuláš, Mosná Dagmar, Fótyi Dezider, Waradzin Walter, Uhlár Ján, Patek Peter, Buranský Ján, Molda Emil, Halomi Milan, Oravec Eduard

MPK: B01J 31/40

Značky: spôsob, zachytávania, kovov, vzácných, solí, vodných, roztokov

Text:

...všetkých postupov-využívajúcich ionexy je nevratné zanášanie týchto hmôt niektorými organickými látkami ktoré môžu byt prítomné v roztoku a s tým spojené zvýšené náklady na regeneráciu a ich rýchle znehodnocovanie. Z týchto dôvodov je použitie ionexov na tento účel obmedzené.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, ktorého podstata spočíva v nasledovnom pH roztoku obsahujúceho soľ vzácneho kovu sa nastaví na hodnotu 3 až 7....

Zapojení číslicově analogového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Molda Emil, Oravec Eduard, Iurinda Ján, Ember Karol, Hradilík Alojz, Hudák Pavol, Žaba Václav

MPK: H03M 1/80

Značky: analogového, zapojení, převodníku, číslicové

Text:

...větve. Každý výstup 1.1 až 1.n logíckého bloku 1 je spojen s prvním vývodem přiřazeného vstupního rezistoru 4.1 až 4.n a s anodou přiřazené záchytné diody 2.1 až 2.n. Všechny Záchytné diody 2.1 až .2.n jsou stejné diody libovolného typu s malým diterenciálním odporem v propustném směru. Druhý vývod každého vstupního rezistoru 4.1 až 4.11 je spojen do uzlu 6.1 až 6.n s prvním vývodem přiřazeného příčkového rezistoru 3.1 až 3.n s prvním...

Polypropylénová striž vysokej jemnosti farbená vo hmote so zvýšenou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246021

Dátum: 15.12.1987

Autori: Molda Emil, Ember Karol, Gaž3k Oddej, Hudák Pavel, Bárta Jozef

MPK: C08L 23/12, D01F 6/06

Značky: hmotě, polypropylénová, vysokej, zvýšenou, farbená, striž, světelnou, stabilitou, jemností

Text:

...vysokej jemnosti farbená vo hmota, kde jednotlivé vlákienka majú priemer nad 55 mikrometrov a vykazujú úroveň svetlostability nad 1000 hod-in ožiarovania v xenoteste pri 50 Vo-nom poklese pôvodnej pevnosti. Frekvencia oblúčkov na vlákna je od 1do 8 .na cm dĺžky. vlákna majú lineárne zmršten-ie aspoň 0,2 a obsahujú vo hmote rozdispergovvavných 0,05 až 0,15 hmot. 2,6-di-terobutyl-Al-xmetylfenoiu, 0,2 až. 0,6 perc. hmot....

Plošný vláknitý na tlak citlivý systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 252004

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ďurinda Ján, Ember Karol, Černý Karel, Oravec Eduard, Šantora Vladimír, Hudák Pavol, Molda Emil

MPK: C09J 7/02

Značky: systém, citlivý, vláknitý, plošný

Text:

...obsiahnutý vo vrstve na tlak citlivého lepidla obsiahnutej v plošnom vláknitom na tlak citlivom systéme podla vynálezu je tvorený kopolymérom alkylakrylátn poskytujúceho elastomér s etylěnicky nenasýteným monomérom poskytujúcim plastomér kopolymerizovatelným s uvedeným alkylakrylatom v. pomeroch zabezpečujúcich lepkavost vrstvy na tlak citlivého lepidla, sa zabezpečia predpoklady pre dosiahnutie rôznych kombinácií funkčných vlastností, a to...

Spôsob prípravy nízkoviskóznej kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 231383

Dátum: 01.03.1987

Autori: Gažík Andrej, Jurák Štefan, Waradzin Walter, Hudák Pavel, Molda Emil, Gerá Jozef

MPK: C08F 2/24

Značky: kopolymérnej, disperzie, polyvinylacetátovej, nízkoviskóznej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy nízkoviskóznej kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie určenej predovšetkým na použitie ako spojivo pre pigmentové nátery papiera, kde doteraz používané polyvinylacetátové disperzie nezodpovedajú stanoveným požiadavkám pre spracovanie a kvalitu. Tento problém rieši predmetný vynález popisujúci spôsob prípravy nízkoviskóznej kopolymernej polyvinylacetátovej disperzie na báze zmesi vinylacetát/n-butylakrylát v...

Na tlak citlivý zvukovo izolačný plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 248205

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ďurinda Ján, Waradzin Walter, Ember Karol, Svorčík Pavel, Gažík Andrej, Suchoba Ján, Hudák Pavel, Molda Emil

MPK: B60R 13/08, D06N 7/02

Značky: plošný, izolačný, zvukovo, citlivý, materiál

Text:

...ester kyseliny akrylovej »s neterciárnym alkoholom s ,počtom atóm-ov uhlíka v alkylovej skupine rovným 3 až 12, ako napríklad n-butylelkrylát, n-pentylakrylát, n-heptylakryllát, z-etylhexylákrylát, n-nonylakrylát.Pod ,pojmom etylenicky nenasýtený monomér poskytujúci plastomér .kopolymerizovatelný s alkylakrylátom sa rozumie monomér zo skupiny tv-orenej vinyla-cetátom, styrénom, nižšími -eistermi kyseliny metak-rylo7 ivej ako...

Spôsob výroby polyvinylacetátových disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220973

Dátum: 15.03.1986

Autori: Molda Emil, Sikorai Štefan, Waradzin Walter, Oravec Eduard, Uhlár Ján

Značky: výroby, polyvinylacetátových, disperzií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe kopolymérnych a terpolymérnych polyvinylacetátových disperzií za použitia monoetylénglykolových esterov kyseliny maleinovej a fumarovej sa znižuje množstvo koagulátov prídavkom monoetylénglykolu jednorázove na začiatku polymerizácie alebo kontinuálne počas polymerizácie. Navrhnutým spôsobom možno kvalitné disperzie vyrobiť aj z menej kvalitných surovín, pričom sa vyrobené disperzie dajú spracovať bez predchádzajúcej filtrácie.

Vodné disperzie plastomérov stabilné vo zmesi s produktami na báze škrobu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222603

Dátum: 15.03.1986

Autori: Molda Emil, Hudák Pavol, Šmíd Josef, Fraňo Ľudovít, Ďurinda Ján

Značky: výroby, vodné, disperzie, plastomérov, škrobu, produktami, stabilné, báze, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vodné disperzie sú určené na lepenie vlnitej lepenky, vinutej kartonáže a impregnáciu textilu. Vodné disperzie sú pripraviteľné emulznou polymerizáciou vinylacetátu alebo vinylacetátu a alkylakrylátov v systéme pomocných látok obsahujúcou rozpustený jeden alebo viac produktov na báze škrobu vo vzájomnom hmotovom pomere monoméru alebo zmesi monomérov k produktu na báze škrobu rovnom 2 : 1 až 20 : 1. Vodné disperzie sa môžu použíť v papierenskom...

Spôsob prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220265

Dátum: 15.02.1986

Autori: Molda Emil, Sikorai Štefan, Kuka Igor, Waradzin Walter, Jurášek František, Hudák Pavel

Značky: disperzie, spôsob, kopolymérnej, polyvinylacetátovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie určenej predovšetkým na použitie v stavebníctve pre exteriéry, kde doteraz používané disperzie nezodpovedajú stanoveným požiadavkám kvality. Tento problém rieši predmetný vynález popisujúci spôsob prípravy kopolymérnej polyvinylacetátovej disperzie na báze vinylacetát-n-butylakrylát v prítomnosti polyvinylalkoholu a alkylpolyglykoléteru za použitia peroxodvojsíranového...

Spôsob prípravy polyvinylacetátovej disperzie na povrchovú úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 218085

Dátum: 15.06.1984

Autori: Oravec Eduard, Molda Emil, Waradzin Walter, Buday Mikuláš, Kuka Igor

Značky: úpravu, povrchovú, sklenených, vlákien, přípravy, disperzie, polyvinylacetátovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy polyvinylacetátovej disperzie odolnej voči koagulačným účinkom katiónaktívnych látok používaných v technológii povrchovej úpravy sklených vlákien. Spôsob spočíva v emulznej polymerizácii vinylacetátu v prítomnosti alkylpolyetylénglykoléteru, alkylpolyetylénglykoléterfosfátu sodného a hydroxietylcelulózy.