Mohr Peter

Derivát oxazolu, spôsob jeho výroby a použitie, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287842

Dátum: 02.12.2011

Autori: Mohr Peter, Maerki Hans-peter, Binggeli Alfred, Boehringer Markus, Ricklin Fabienne, Grether Uwe, Hilpert Hans, Meyer Markus

MPK: A61K 31/422, A61P 3/00, A61K 31/421...

Značky: obsahom, použitie, spôsob, výroby, kompozícia, oxazolu, farmaceutická, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát oxazolu všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé substituenty sú definované v opise, spôsob jeho výroby a jeho použitie na liečenie a/alebo profylaxiu chorôb, ktoré sú modulované PPARalfa a/alebo PPARgama agonistami, ako je diabetes, non-insulin dependentný mellitus, zvýšený krvný tlak, zvýšená hladina lipidov a cholesterolu, aterosklerotické choroby alebo metabolický syndróm, a farmaceutická kompozícia s obsahom tohto derivátu...

Prostriedok na cielené dodanie siRNA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20907

Dátum: 18.02.2011

Autori: Hoffmann Torsten, Valis Linda Christine, Lewis David, Mohr Peter, Wakefield Darren, Rozema David, Hadwiger Philipp, Kitas Eric, Thuer Wilma

MPK: A61K 48/00, A61K 31/713, A61K 47/18...

Značky: prostriedok, dodanie, cielené, sirna

Text:

...Membránovo aktívny polyamín poskytol spôsob narušenia bunkových membrán. pH-dependentné reverzibilné regulácie poskytli spôsob obmedzenia aktivity na endozómy cieľových buniek, tak je obmedzená toxicita. Ich metóda sa spolieha na modifikáciu amínov na0006 Táto modifikácia premenila polykatión na polyanión vďaka zámene primárnych amínov za páry karboxylových skupín (B karboxyl a y karboxyl) a reverzibilne inhibovala membránovú aktivitu...

Pyrolopyridíny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19687

Dátum: 13.05.2009

Autori: Le Huerou Yvan, Blake James, Wang Bin, Wallace Eli, Lyon Michael, Chicarelli Mark, Mohr Peter, Gunwardana Indrani

MPK: A61K 31/437, C07D 471/04, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, pyrolopyridíny, kinázy

Text:

...Konlcrétnejšie, jeden aspekt predloženého vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca I R 6 R 5 R 6 a NR 3 R 4 o H N R 7a stereoizoméry, tautoméry a ich farmaceutický prijateľné soli, kde R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 5, R 6, R 7, A a p sú ako je tu definované.0009 Predložený dokument tiež opisuje spôsoby prevencie alebo liečenia choroby alebo poruchy modulovanej CHKl a/alebo CHK 2, zahŕňajúce podávanie cicavcovi, ktorý potrebuje takéto...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3955

Dátum: 15.02.2006

Autori: Wang Tao, Lamb Michelle, Mohr Peter, Wang Bin, Yu Dingwei

MPK: A61K 31/4155, A61P 35/00, C07D 403/00...

Značky: zlúčeniny, chemické

Text:

...atď. v WO 0250065, WO 0262789,WO 030271 l 1 a W 0200437814a firma AstraZeneca opísala pyrazolové zlúčeniny ako inhibítory voči receptoru kinázy IGF-l0009 V súlade s predloženým vynálezom, prihlasovatelia preto opisujú nové pyrazolové zlúčeniny alebo ich fannaceuticky prijateľné soli, ktoré vykamjú inhibičný účinok voči Trk kináze a sú taktiež užitočné na ich antiproliferačnú a/alebo proapoptotickú (ako je protirakovinová) účinnosť a v...

Chemické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7857

Dátum: 15.02.2006

Autori: Yu Dingwei, Han Yongxin, Wang Bin, Wang Tao, Lamb Michelle, Mohr Peter

MPK: C07D 401/00, A61K 31/00, A61P 35/00...

Značky: chemické, zlúčeniny

Text:

...ich antiproliferatívnu a/alebo proapoptotickú (ako je motirakovínová) aktivitu. Vynález sa tiež týka spôsobtx prípravy uvedených pyrazolových zlúčenín alebo ich farmaceuticky prijateľný/ch solí, farmacculiekých kompozícii, ktoré ich obsahujú a ich použitia pri výrobe liečiv na použitie pri vyvolaní antiproliferatívneho a/alcboproapoptotickćho účinku pri tcplokrvných živočíchoch, ako je človek.Predpokladá sa, že zlúčeniny nárokované týmto...

Deriváty chirálnych oxazolarylpropiónových kyselín a ich použitie ako agonistov PPAR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4203

Dátum: 06.10.2003

Autori: Boehringer Markus, Mohr Peter, Grether Uwe, Meyer Markus, Binggeli Alfred, Maerki Hans-peter, Hilpert Hans, Hirth Georges, Ricklin Fabienne

MPK: C07D 263/00, A61K 31/421, A61P 3/00...

Značky: chirálnych, použitie, oxazolarylpropiónových, deriváty, kyselin, agonistov

Text:

...agonizmus PPARu a PPARý môže viest k zlúčeninám s vyšším terapeutickým potenciálom, tj. zlúčeninám, ktoré okrem normalizácie hladín glukózy a inzulínu tiež vykazujú lepší účinok na profil lipidov (Keller a Wahli Trends Endocrin. Metab. 1993 4 291-296, Macdonald a Lane Current Biology, sv. 5, str. 618-621(l 995. Nedávne zistenie svedčí o tom, že existuje nezávislý účinok sprostredkovaný PPARana senzitizàciu voči inzulínu, ktora by...

Zlúčeniny N-substituované-1H-indol-5-propiónovej kyseliny ako agonisti PPAR užitoční na liečenie diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1571

Dátum: 04.09.2003

Autori: Binggeli Alfred, Wirz Beat, Grether Uwe, Humm Roland, Kühn Bernd, Hilpert Hans, Meyer Markus, Maerki Hans-peter, Mohr Peter, Iding Hans

MPK: A61P 9/00, A61P 3/00, A61K 31/403...

Značky: diabetes, užitoční, n-substituované-1h-indol-5-propiónovej, liečenie, agonisti, zlúčeniny, kyseliny

Text:

...syndróm. Z komorbidit, ktoré sprevádzajú T 2 D, je možné napríklad uviesť rezisteniu voči inzulínu, dyslipidémiu, hypertenziu, endoteliálnu dysfunkciu aV súčasnej dobe je súčasťou primárnej liečby diabetes všeobecne nizkotučná a nízkosacharidová diéta a pravidelné cvičenie. Kompliancía s touto liečbou však môže byť nízka, a s rozvojom choroby sa stáva nutnosťou liečba hypoglykemickými činidlami, napríklad sulfonylmočovinami...

Nové 2-aryltiazolové zlúčeniny ako agonisty PPARalfa a PPARgamma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8492

Dátum: 21.08.2003

Autori: Meyer Markus, Hirth Georges, Maerki Hans-peter, Grether Uwe, Binggeli Alfred, Mohr Peter, Hilpert Hans

MPK: C07D 277/22, C07D 417/12

Značky: 2-aryltiazolové, nové, agonisty, pparalfa, ppargamma, zlúčeniny

Text:

...tejto triedy, ktoré boli v niekoľkých krajinách povolené na liečenie NIDDM. Tieto zlúčeniny však majú vedľajšie účinky, ako je sice vzácna, ale závažná hepatotoxicita(pozorovaná u troglitazónu) a nárast telesnej hmotnosti u ľudí. Existuje teda naliehavá potreba nových, lepších a účinnejšich liečiv na liečenie stavov NIDDM. Nedávne štúdie poskytli dôkaz, že kombinovaný agonizmus PPARoL a PPARy môže viesť k zlúčeninám s vyšším...

Způsob přípravy hydrofilních, trojrozměrných kopolymerů s kovalentně vázanými heterocykly

Načítavanie...

Číslo patentu: 217444

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čoupek Jiří, Kühn Manfred, Mohr Peter

Značky: trojrozměrných, způsob, přípravy, hydrofilních, kopolymerů, kovalentně, vázanými, heterocykly

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymery tohoto typu mohou najít použití v komplexní katalýze, v iontovýměnné chromatografii a také jako nosiče biologických funkcí. Cílem vynálezu je vypracování široce použitelného a snadno uskutečnitelného způsobu pro imobilizaci nízkomolekulárních efektorů ze skupiny heterocyklů. Podle vynálezu se komerčně dostupné hydrofilní, makroporézní kopolymery hydroxyalkylmetakrylátů a alkylendimetykrylátů aktivují reakcí analogickou polymeraci...

Způsob izolace neutrálních proteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 218890

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čoupek Jiří, Neumann Barbara, Mohr Peter, Kühn Manfred

Značky: izolace, neutrálních, proteáz, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chromatografické izolace neutrálních proteáz obsahujících zinek použitím nových nerozpustných nosičů. Proteázy oddělené těmito nosiči se používají v oblasti lékařství,v potravinářském průmyslu a v průmyslu nápojů. Izolace se provádí tak, že se slabě zásadité roztoky obsahující neutrální proteázy, uvádějí do styku s heterocyklickými nosiči, přičemž heterocykly obsahují nejméně jeden endocyklický terciární dusíkový atom s volným...