Mohn Ulrich

Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mohn Ulrich, Bechtlwald Horst

MPK: C01C 1/24

Značky: způsob, peletizace, síranu, granulace, amonného

Text:

...peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć...

Způsob čištění spalin obsahujících plynné škodlivé látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250233

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mohn Ulrich, Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: spalin, látky, škodlivé, způsob, plynné, čištění, obsahujících

Text:

...se podstatne sníží celkové náklady.Při postupu se pracuje vždy podle obsahu škodlivin ve spalinách, přičemž odpadá vždy větší nebo menší množství koncentrovanébo roztoku solí, sušených potom v rozstřikovací sušárně.Obzvláště, když se čistí spalíny s nepatrným podílem popílku a jiných prachovitých pevných látek, je výhodné, když se do rozstříkovací sušárny zavádí pouze nepatrný podíl spalín a zbylý podíl se přivádí do proudu spalín před...

Způsob odstraňování kyselých komponent ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250205

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mohn Ulrich, Bechthold Horst

MPK: B01D 53/34

Značky: odstraňování, spalin, kyselých, komponent, způsob

Text:

...se potommohou použít male rozsrtříkovacĺ sušičky a oldluvčovače. Pro rozstřiIkova-cí sušení pracího roztoku postačí množství spalín v rozmezí 2 až 15 0/0, vztaženo na celkové množství spalín. Pokud -se .způsob podle vynálezu použije pro nove elektrárny, zmenší se tím rovněž .předehřívač vzduchu a elektrofíltr za přede-hřívačem vzduchu.Když se proud spalín, pŤĺVáWĺěiľlÝ do rozstříkovací sušárny, předem zbavuje prachu V malém předodlučovači...

Způsob současného odstraňování kysličníků dusíku a síry z kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222289

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bechthold Horst, Mohn Ulrich

Značky: plynů, dusíku, síry, současného, kysličníku, odstraňování, způsob, kouřových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu současného odstraňování kysličníků dusíku a síry z kouřových plynů, přičemž odstraňování kysličníků dusíku i síry se provádí známými způsoby za použití amoniaku, jehož podstata spočívá v tom, že odstraňování kysličníků síry se zařadí za odstraňování kysličníků dusíku, přičemž amoniak potřebný pro odsíření se přidává společně s amoniakem potřebným pro odstranění kysličníků dusíku na vstupu obou procesů.