Modrijan František

Elektrická osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267621

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gryc Václav, Modrijan František, Nespěšný Zbyněk

MPK: D03D 51/30

Značky: tkacího, elektrická, osnovní, stroje, zarážka

Text:

...v dolní polovině své délky výřezem 3 a v horní polovině podělným otvorem 2. soustava eignaiizačníoh lanel l je v několika řadách uepořÁdnných za sebou zavešena na osnovních nitích E. Vždy jedné osnovní niti g tedy přísluší jedna na ní zavčšená signaĺizační lamela l. Každá řada signalizačních lamel l má svými podélnými otvory 2 provlečen jeden stabilizační záchytný člen 2. Pod soustavou signalizačních lamel l jsou V celé pracovní šířce...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tenora Pavel, Večeřa Vladimír, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, stroje, pohonné, zanašečů, víceprošlupního, příze, ústrojí, útkové, prošlupu

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263505

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nosek Stanislav, Suchánek Bořivoj, Zgarba Milan, Lapeš František, Modrijan František, Kuba Zdeněk, Slezák Adolf, Horňák Bohuslav

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, tkacího, zařízení, prošlupní, stroje

Text:

...celého prošlupního zařízení.Příkladné provedéní prošlupního zařízení podle vy~ nálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představu~ c Jříčn řez rošiunim zařízením v bokorvsu V )010 ze J I , Iuznvřcného rošlupu a obr. 2 příčný řez prošlupním zaří~Ve skříni l n obr. 1 ~, opatřené svisle uspořádaným víkem 3 s připojenými šrouby 1, je otočně uložen vačkou vý hřídel E, opatŕený soustavou v jednom směru vzájemné pootočených obvodových vaček...

Prošlupní ústrojí pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262398

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kříž Vladimír, Suchánek Bořivoj, Drahorád Ladislav, Jansa Miloš, Gryc Václav, Novotný Jiří, Grois Miroslav, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupní, stroj, ústrojí, víceprošlupní, tkací

Text:

...opstřena odvalovací kladkou 35 zabírající vždy s jednou ze soustavý vaček 1.Na každém z prvnich sloupku 14 i druhých sloupku 17 je vždy mezi dvojici vodicich pouzderjá, 1 § navlečena tlačná pružina ä, lg, opirajici se v případě prvních sloupku Ľ jednímkoncom o dolni vodici pouzdro l a opačným koncern vždy o opěrný nákružek a zajištěný na každém prvnim sloupku l 4 kolikem g. U druhých sloupku 11 se tlaćná pružina łg jednim koncem opirà...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Crhonek Oldřich, Lapeš František, Modrijan František, Požár Vojmír, Jansa Miloš, Novotný Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: řetězů, textilních, zařízení, strojů, dopravního, vedení

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Modrijan František, Kříž Vladimír, Novotný Jiří, Nespěšný Zbyněk, Jansa Miloš, Suchánek Bořivoj, Lapeš František

MPK: D03C 5/00

Značky: strojích, zařízení, prošlupu, tvorbě, tkacích

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...

Valivé uložení řetězu zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255944

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sichler Jan, Crhonek Oldřich, Fňukal František, Modrijan František, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, stroje, zanašečů, řetězů, valivé, tkacího, uložení

Text:

...probíhající po celém vnějším obvodu. Natomto obvodu vnějšího kroužku je připojen vstřikovým litím prs-í tenec z plastická hmoty, například z polyamidu. Další podstatavynálezu je v tom, že vnější okraj prstence je připojen svou vnitřní mezikruhovou plochou k öelu vnějšího kroužku ložiską.Tímto provedením je zeruňeno bezporuchové uložení článkůV řetězu zanašečů u tkacích strojů při celkem nízkých pořizova cích nákladech. Dále je dosaženo...

Polyolefinová hmota pro plášť psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243532

Dátum: 15.12.1987

Autori: Modrijan František, Havránek Zdenik, Štipánek Miroslav, Stejskal Alois

MPK: B43K 19/14

Značky: psacích, polyolefinová, prostředků, plášť, hmota

Text:

...příslušných psacích tekutín z polyvinylchloridu.Nežádoucí, fyzikálně-chemické reakce se pak projevují difuzí barviv do pláštů z polyvinylchloridu, změna barevných odstínů použitých psacích tekutín, což ve svém důsledku způsobuje snížení užitné hodnoty a v krajních případech až znehodnocení psacích prostředků.Při výrobě pláščů psacích prostředků z polypropylenu anebo z nízkotlakéhcpolyetylenuje sice zaručene, že nedochází k nežádoucím,...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246688

Dátum: 15.10.1987

Autori: Požár Vojmír, Modrijan František, Bartoníeek Miroslav, Gryc Václav

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, vzduchová

Text:

...celkové koncepce pružiny při vypuštění kovových dílů a snížení hmotnosti a pracnosti tohoto výrobku.Další výhodou je, že na vnější části opěrného čela je zároveň vytvořen aretační čep a vnitřní část opěrného čela má směrem ke středu zesílené dno, které ve středové části přechází ve výstupek, jenž má funkci dorazu pružiny.Tímto je rovněž podstatné zjednodušen technologicko-výrobní postup oproti známým vzduchovým pružinám. využívaných zvláště...

Organické rozpúšťadlo a/alebo riedidlo farieb a lakov a/alebo jeho zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240329

Dátum: 15.06.1987

Autori: Doležal Miroslav, Modrijan František, Hájek Jan, Albrecht Jaroslav, Lapeš František, Brandstätter Miroslav, Pohanka Josef, Šlegr Josef, Kakáe Karel, Malášek Jaromír

MPK: C09D 7/00

Značky: lakov, riedidlo, zložka, farieb, rozpúšťadlo, organické

Text:

...C 5 až C 6,1 až 60 hmot. cyklických ketuónov C 5 a Cu,0,1 až 20 0/0 hmot. aldehydov C 5 až C 6,0,1 až 10 hmot. vody.jednou z rozhodujúcich vlastností roz 4.púšťadiel a riedidiel je ich prchavost. Preväčšinu druhov farieb a lakov sa požaduje široký teplotový rozsah prchavosti, ktorýje msožné dosiahnut prípravou vhodnéhodidla. Frakciu predných alkoholových podielov je výhodné používat ako tažšiu prchavú zložku zmesného rozpúštadla...

Pojistka k zajištění nitěnek na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249812

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kříž Vladimír, Suchánek Bořivoj, Horňák Bohuslav, Modrijan František

MPK: D03C 9/00

Značky: nitěnek, zajištění, nosiči, pojistka

Text:

...nitěnkx ÉDalší podstatąvynálezu spočívá v ton, že ozub ramene pojistky je opatřen šíkmou plochou pro záběr s výstupkem nosiče výhodou pojistky podle vynáleou je rychlé a bezpečné zajíštění jnitěnek na nosiči proti vypadení. Rovněž vyjmntí pojistky z no. siče je snadné a rychlé bez použití zvláštních nástrojů. APříklad provedení vynálezu je znážorněn na přiloženýohvýkresoch, kde obr. 1 představuje pohled na sloupek nasazenýna táhle...

Přípravek pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Modrijan František, Sedláček Ivan, Kakáč Karel, Kuba Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: nití, stroje, tkacího, osnovních, víceprošlupního, přemísťování, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje a jeho podstatou je, že je tvořen plochou lištou opatřenou záchytnými prostředky pro záběr s držáky opatřenými hákem a na opačném konci záchytným výstupkem pro zavěšení s výhodou na rozřazovacím paprsku.

Přírazové ústrojí víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232218

Dátum: 01.03.1987

Autori: Grois Miroslav, Novotný Jiří, Bukač Hubert, Šupák Josef, Modrijan František, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: ústrojí, přírazové, tkacího, víceprošlupního, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přírazového ústrojí víceprošlupního tkacího stroje, tvořeného soustavou vedle sebe uspořádaných pružně uložených přírazových lamel opatřených v horní části vždy dvojicí vidlicovitě uspořádaných ramen pro vedení zanašečů útků vlnitým prošlupem, přičemž jedno vodicí rameno je určeno k provádění přírazu a dolní částí, opatřenou ovládacím výstukem pro styk s ovládacími kladkami nebo zámky, výkyvně uloženými na pevné části rámu...

Soukací zařízení útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248610

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ferdus Stanislav, Suchánek Bořivoj, Gryc Václav, Novotný Jiří, Požár Vojmír, Modrijan František, Jansa Miloš, Malášek Jaromír

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: stroj, příze, tkací, soukací, víceprošlupní, útkové, zařízení

Text:

...trysek, jejichž přívodní kandlky jsou přes ventil propojeny se zdrojem tlakoveho vzduchu.Výhodou soukacího zařízení podle vynálezu je výrszná urychlení soukaoího procesu vlivom působení tlekového vzduchu na lopetkovou turbinku cívky seneseče útkove příee s přípsdným součesným působením podtlaku. Tlekovy vzduch také zemezuje nežádoucímu usszoviní textilního úletu v oblasti eoukecího prostoru.Příkledné provedení soukecího zařízení podle...

Vícevazný prošlupní mechanismus víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232909

Dátum: 15.08.1986

Autori: Grois Miroslav, Bukač Hubert, Kříž Vladimír, Modrijan František, Novotný Jiří, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, víceprošlupního, prošlupní, vícevazný, tkacího, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícevazného prošlupního mechanismu víceprošlupního tkacího stroje sestávajícího z nitěnek uložených na sloupcích, vzepřených pružinovými vzpěrami, spojených s výkyvnými pákami rotační vačky spojovacími členy s tím, že rotační vačka ovládající jednu sekci nitěnek je obvodově spřažena s alespoň třeni výkyvnými pákami umístěnými po obvodě rotační vačky dle střídy vazby.

Pohon, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228476

Dátum: 15.07.1986

Autori: Brabec Zdeněk, Lev Stanislav, Jansa Miloš, Bezděk Miloslav, Musil Petr, Lapeš František, Modrijan František

Značky: zejména, stroje, pohon, textilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu, zejména pro textilní stroje. Podstatou vynálezu je, že motor je opatřen dvěma řemenicemi, které jsou neustále v záběru se dvěma řemenicemi umístěnými na ose poháněného stroje, které je možno dvěma spojkami odpojovat a připojovat ke vstupnímu hřídeli poháněného stroje a tím měnit otáčky poháněného stroje z technologických na provozní. V případě poruchy pak dochází k odpojení obou spojek a k zabrzdění poháněného stroje,...

Prošlupní ústrojí víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231637

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bukač Hubert, Novotný Jiří, Grois Miroslav, Mikala Jiří, Šupák Josef, Modrijan František, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: tkacího, víceprošlupního, stroje, prošlupní, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prošlupního ústrojí víceprošlupního tkacího stroje, obsahujícího v celé pracovní šířce uspořádané dvě souběžné soustavy táhel. Podstatou vynálezu je, že jeden konec každého táhla je opatřen otočně uloženou kladkou zasahující do vodicí dráhy tvořené vodícími drážkami v soustavě zámků připevněných k nekonečnému řetězu zatímco k opačným koncům táhel jsou střídavě připevněny první unášeče nitěnek a druhé unášeče nitěnek, když mezi...

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231622

Dátum: 01.05.1986

Autori: Modrijan František, Jansa Miloš, Bukač Hubert, Gryc Václav, Novotný Jiří, Malášek Jaroslav

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, stroje, víceprošlupního, zanašeč, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zanášeč útku víceprošlupního tkacího stroje, jehož účelem je stabilní vedení šroubovicí rotačního paprsku, čehož se dosahuje tím, že vnější uvar zanášeče (1) je určen obrysovými čarami prošlupu tvořeného horní a dolní větvi (8, 9) osnovních nití a šroubovicí rotačního paprsku (2).

Rotační paprsek pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227462

Dátum: 15.04.1986

Autori: Jansa Miloš, Bukač Hubert, Novotný Jiří, Gryc Václav, Modrijan František, Malášek Jaroslav

Značky: tkací, rotační, víceprošlupní, stroj, paprsek

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační paprsek pro víceprošlupní tkací stroje, uložený otočně kolem své osy na pevné části tkacího stroje, náhonově spřažený s jeho pohonem, sestávající z pevného nosníku, na němž jsou pevně s přesazením a s mezerami pro vedení osnovních nití uloženy ploché lamely, vytvářející alespoň jednoduchou šroubovici rotačního paprsku, vyznačující se tím,,že každá lamela (1) je tvořena pravidelným núhelníkem, jehož každá strana (4) v poloze rovnoběžné s...

Zařízení pro plynulé provádění postupného přírazu útků hromadně zanášených do osnovy, zvláště u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220638

Dátum: 15.12.1985

Autori: Modrijan František, Novotný Jiří, Bezstarosti Ladislav, Vašek Vítězslav, Jansa Miloš, Malášek Jaromír, Bukač Hubert

Značky: postupného, zařízení, provádění, plynule, zvláště, útku, víceprošlupních, hromadné, zanášených, osnovy, strojů, tkacích, přírazu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká textilního víceprošlupního tkacího stroje a řeší postupný plynulý příraz útků hromadně zanášených do osnovy. Podstatou vynálezu je zařízení pro provádění postupného přírazu zahrnující nuceně hnaný nekonečný řetěz paralelně uspořádaný s přírazovým mechanismem. Nekonečný řetěz je opatřen ovládacími členy spolupracujícími s přírazovými lamelami otočně výkyvnými kolem nosné tyče. Lamely mají nástavce pro uložení zanášečů ve vedení....

Zařízení pro příraz útků na tkacím stroji s vlnovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225471

Dátum: 15.04.1985

Autori: Jansa Miloš, Horn Vladimír, Modrijan František, Buček Miroslav

Značky: prošlupem, vlnovým, zařízení, stroji, tkacím, útku, příraz

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro příraz útků na tkacím stroji s vlnovým prošlupem, obsahující výkyvné přírazové lamely s alespoň jednou vodicí hranou tvořící součást vodicí dráhy zanašečů útků a přírazovou hranu, vyznačující se tím, že přírazová hrana (30) navazuje při vrcholu prošlupu tupým úhlem na vodicí hranu (31) směrem k uložení přírazových lamel (20), které jsou opatřeny půlkruhovitým vybráním (24) a souose uspořádanou válcovitou kluznou plochou (26), jimiž...

Zařízení na ovládání volného konce útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227133

Dátum: 01.01.1985

Autori: Buček Miroslav, Modrijan František

Značky: útku, zařízení, konce, ovládání, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na ovládání volného kobce útku, umístěné na pevné části víceprošlupního tkacího stroje s cívkami uspořádanými na cívečnici, uložené na kruhovém karuselu opatřeném soukacími zařízeními, protínající dráhu útku mezi blokovacími kleštěmi a soukacím zařízením útku vyznačující se tím, že je opatřeno oběžným záchytným prostředkem a náhonově spřaženo s karuselem (1) tkacího stroje.

Pohon zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224244

Dátum: 01.09.1984

Autori: Bezděk Miloslav, Jansa Miloš, Lapeš František, Modrijan František, Brabec Zdeněk, Lev Stanislav, Musil Petr

Značky: tkací, stroje, pohon, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon, zejména pro tkací stroje, dvěma elektromotory, vyznačující se tím, že na hřídeli poháněného stroje (1), opatřeného první brzdou (2), je upevněna první řemenice (3), která je v záběru s druhou řemenicí (4), upevněnou na hřídeli prvního motoru (5), na němž je upevněna i třetí řemenice (6), která je v záběru se čtvrtou řemenicí (7) upevněnou na hnané části spojky (8), jejíž hnací část je pevně spojena s hřídelem druhého motoru (9),...