Mlynarčík Dušan

Autosterilizačný širokospektrálny dezinfekčný a antiseptický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281353

Dátum: 10.09.1997

Autori: Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: A01N 33/00, A01N 29/00, A01N 27/00...

Značky: antiseptický, dezinfekčný, autosterilizačný, prípravok, širokospektrálny

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované širokospektrálne dezinfekčné a antiseptické prípravky obsahujú organickú amóniovú soľ, chlórhexidín, aminoxid a peroxid vodíka vo vodnom roztoku izopropylalkoholu spájajú v sebe vysokú mikrobicídnu účinnosť v krátkom expozičnom čase proti širokému spektru mikroorganizmov, schopnosť prekonať negatívny vplyv znečistenia organickými látkami, s autosterilizačnou schopnosťou - usmrtením vegetatívnych buniek i baktériových spór...

Amínoxidové dezinficienciá s obsahom izopropylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279821

Dátum: 05.03.1997

Autori: Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan, Devínsky Ferdinand

MPK: A01N 33/00, A01N 33/12, A01N 33/14...

Značky: izopropylalkoholu, amínoxidové, obsahom, dezinficienciá

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinficienciá na báze dlhoreťazcových lineárnych alebo rozvetvených alkyldimetylaminoxidov s obsahom izopropylalkoholu, ktorý slúži ako vehikulum s vlastnou antimikróbnou účinnosťou. Ďalšie zložky sú organická amóniová soľ, chlórhexidín a glycerol. Aminoxid, organická amóniová soľ a chlórhexidín zabezpečujú široké spektrum a stabilitu antimikróbnej účinnosti spolu s detergenčným a penetračným účinkom, glycerol zabraňuje dehydratácii pokožky....

N-Oxidy 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257372

Dátum: 15.04.1988

Autori: Königstein Jozef, Čiha Miloslav, Mlynarčík Dušan, Repáš Milan Člen Korešpondent Čsav A Sav, Steiner Bohumil

MPK: C07C 135/02

Značky: spôsob, přípravy, n-oxidy, 1-alkoxy-2-dimetylaminoetánov

Text:

...sa nerozloží prebytočný peroxid vodíka. Oxid platičitý sa odfiltruje a z filtrátu sa oddestiluje voda s etanolom pri tlaku 3 kPa. N-oxíd sa potom suší v exikátore nad oxidom fosforečným. Výťažok bol 94 0/0, t. j. 19,1 g N-oxidu l-heptyloxy-Z-dimetylamínoetänu. Na infračervenom spektre boli tieto určujúce absorpčné pásy 2955, 2920, 2850,2760, 1462, 966 a 720 crrrĺ. V hmotnostnom spektre boli tieto určujúce píky 187,173, 102, 88 a 72.Elementárna...

N,N’-bis( (decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254934

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ondrejmišková Elena, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan

MPK: C07C 103/54

Značky: přípravy, decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy, spôsob, n,n'-bis

Text:

...V tomto pripade nedochádza k preesterífíkâcíi, avšak Vzhľadom na typ reakcie ktorá prebieha mechanizmom SNZ, nepolárne prostredie neuprednostňuje vznik amoniovej soli a preto sú výťažky produktov p 0 merne nízke.Spôsob prípravy podľa vynálezu Využíva reakciu decylesteru kyseliny brómoctovej s-N,Nľbisdimetyl-oz,w-alkándiamínmi V prostredí metylkyanidu pri teplotách 20 až 80 stupňov Celzia počas 4 až 24 hodín. Výho 4dou spôsobu podla vynalezu...

N-/(2-alkanoylamido)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan, Csiba Imrich, Karásková Jana, Jadroňová Mária

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoylamido)-etyl/-dodecyldimetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a sp(sobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoylamidu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri r(znych teplotách a počas r(znej reakčnej doby. Takto pripravované organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226935

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich, Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan

Značky: n-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy]etyl]-N,N-dimetylalky1amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226934

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan, Csiba Imrich, Devínsky Ferdinand, Miketová Rita

Značky: n-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.Butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Jód-amínoxidové dezinficienciá

Načítavanie...

Číslo patentu: 223446

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mlynarčík Dušan, Masárová Ľubomíra, Leitmanová Anna, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

Značky: jód-amínoxidové, dezinficienciá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jód-amínoxidových dezinficiencií a spôsobu ich prípravy, ktoré sú povrchovoaktívne a germicídne účinné a solubilizérom sú alkyldimetylamínoxidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 1O až 16, ktorý môže byť lineárny alebo rozvetvený. Tieto jodofóry sa pripravujú rozpustením jódu v roztoku amínoxidu alebo rozpustením jódu v koncentrovanom roztoku KI a následným pridaním roztoku amínoxidu. Môžu sa...

Antimikrobiálne účinné zmesi povrchovoaktívnych zlúčenín s prídavkom amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225041

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít, Mlynarčík Dušan, Devínsky Ferdinand

Značky: povrchovoaktívnych, antimikrobiálne, zmesí, prídavkom, amínoxidov, zlúčenín, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antimikrobiálne účinných zmesí povrchovoaktívnych zlúčenín obsahujúcich rôzne tenzidy a detergenty s prídavkom alkyldimetylamínooxidov vzorca kde R značí lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec a počtom atómov uhlíka 10 až 18 a dimetylamínoxidová skupina môže byť v polohe 1 alebo 2 základného reťazca R a spôsobu prípravy týchto antimikrobiálne účinných zmesí tak v tuhom stave, ako i kvapalnom. Takéto zmesi detergentov s...