Mladenov Georgij

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nazarenko Olek, Bondarev Anatolij, Dimov Stanislav, Šeljagin Vladimir, Kajdalov Anatolij, Georgijev Čavdar, Gančev Simenon, Paton Boris, Mladenov Georgij, Bojadžiev Rumen, Pastušenko Jurij, Tošev Christo

MPK: B23K 15/00

Značky: navařování, řízení, agregátu, zařízení, paprskem, svařování, elektrónovým

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...