Mitter Ladislav

Mnohobodový komunikačný spoj pre mikropočítačové riadenie mobilných mechanizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256074

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kunc Josef, Mitter Ladislav

MPK: H04L 5/14

Značky: riadenie, mnohobodový, mobilných, mikropočítačové, komunikačný, mechanizmov

Text:

...T 1 výstupného portu mikropočitača M 1 z riadiacej jednotky Pl je pripojená cez kolektorový odpor RK ku svorkc kladného sieťového napätia U. Ďalej k vstupnej svorke V 1 sú pripojené ochranný odpor R 1 pripoja komunikačného spoja L, katoda ochrannej Zenerovej diody ZDI, ktorej anóda je uzemnená a. katoda zrážacej Zenerovej diody 1 D 1, ktorej anöda je spojená so vstupom oddelovacieho invertora 2 T 1 Vstupného portu niikropočítača M 1. Ďalej až...

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mondočko Jozef, Mikula Gustáv, Adam Valér, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil, Mitter Ladislav

MPK: C07D 303/04

Značky: výroby, alkénoxidov, spôsob

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty alebo dielce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238839

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mitter Ladislav, Mitter Juraj

MPK: C09J 5/00

Značky: objekty, materiálů, stavebné, spôsob, dielce, tepelno-izolačného, fixovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty, alebo dielce sa dotýka oboru stavebníctva. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na fixovanie sa používa zmes vo vyhovujúcom pomere, pozostávajúca z piesku, sadry a cementu dispergovaná do zriedenej vodnej emulzie polymérov, ktoré po vysušení už nie sú rozpustné vo vode a poskytujú súvislý film. S výhodou možno využiť v stavebníctve na fixovanie tepelno-izolačných materiálov,...

Sposob regulácie optimálnej vzdialenosti elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 250757

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mitter Ladislav, Kráľ Bohumil, Švarc Pavol, Lednický Viliam, Beňadik Pavol

MPK: C25B 15/04

Značky: optimálnej, spôsob, vzdialenosti, elektrod, regulácie

Text:

...Veličina, a to vzdialenosť elektród počas prevádzky elektrolyzéra sa V procese mení, pričom dodržanie optimálnej vzdialenosti má značný vplyv na hospodárnosť elektrilýzy. Zmena o 1 mm v medzielektródovej vzdialenosti od optimálnej hodnoty má za následok V prípade zníženia vzdialenosti priebeh nežiadúcich parazitných elektrochemlckých reakcií, v opačnom prípade sa zvýši celkové napätie elektrolyzéra a V každom prípade to...

Spôsob výroby izolačného a krycieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234491

Dátum: 01.03.1987

Autori: Baluch Eduard, Pukaj Anton, Janikovič Anton, Mičega Ján, Glevitzký Edmund, Mitter Ladislav

MPK: B29C 29/00

Značky: materiálů, výroby, spôsob, krycieho, izolačného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby izolačného a krycieho materiálu sa týka odboru chemickej technológie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zmes odpadných látok z výroby PVC, usní, polyetylénu a polyesterov za prítomnosti zmäkčovadla sa spracuje na kalandri, respektíve na výtlačnom stroji vo forme požadovanej hrúbky na fóliu. Materiál vyrobený týmto spôsobom možno s výhodou využiť v stavebníctve ako strešnú a kryciu izoláciu proti poveternostným vplyvom, zimnej...

Spôsob regenerácie vodného roztoku chloridu vápenatého a zariadenie k uskutečňovaniu tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222616

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kollár Jozef, Mitter Ladislav, Jarošek Karol, Cebák Milan, Pogorielov Konštantín

Značky: roztoku, regenerácie, zariadenie, tohto, vápenatého, uskutečňovaniu, postupu, spôsob, chloridů, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob a zariadenie na regeneráciu vodného roztoku chloridu vápenatého vysokotepelnej pyrolýzy uhlovodíkov, používaného na chladenie a sušenie pyroplynu tak, že je schopný recirkulacie alebo na nové sušenie. Postup podľa tohto vynálezu umožňuje zneškodniť aktívne samovznietitelné látky a oddelit ich ako neškodný pevný alebo kvapalný odpad či už vo forme čistej alebo v smesi s filtračnou hmotou alebo adsorbentom a súčasne zahustit...