Mittendorf Joachim

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Schlemmer Karl-heinz, Redlich Gorden, Kroh Walter, Hartmann Elke, Wunder Frank, Jautelat Rolf, Bierer Donald, Ackerstaff Jens, Becker Eva-maria, Knorr Andreas, Follmann Markus, Mittendorf Joachim, Stasch Johannes-peter, Griebenow Nils, Li Volkhart Min-jian

MPK: A61P 9/00, A61K 31/437, A61P 15/00...

Značky: substituované, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Mittendorf Joachim, Kunisch Franz, Matzke Michael, Schmidt Axel, Schönfeld Wolfgang, Ziegelbauer Karl, Militzer Hans-christian

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48

Značky: túto, použitie, liečivo, spôsob, látku, dipeptid, výroby, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Bremm Klaus-dieter, Mittendorf Joachim, Plempel Manfred, Militzer Hans-christian, Matzke Michael, Metzger Karl Georg, Endermann Rainer, Kunisch Franz

MPK: A61K 31/215, C07C 229/48, A61K 31/195...

Značky: použitie, cyklopentán-beta-aminokyseliny, cyklopentén-beta-aminokyseliny, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Kaulen Johannes, Schohe-loop Rudolf, Meier Heinrich, Junge Bodo, Mittendorf Joachim, Van Laak Kai, Fey Peter

MPK: C07D 211/90

Značky: kyseliny, spôsob, čistých, fenylsubstituovaných, enantiomérne, výroby, túto, derivátov, medziprodukty, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Mittendorf Joachim, Schönfeld Wolfgang, Militzer Hans-christian, Schmidt Axel, Kunisch Franz, Matzke Michael, Ziegelbauer Karl

MPK: C07K 5/023, C07C 229/48, A61K 31/195...

Značky: obsahom, zmesí, účinné, použitie, antimikrobiálne, aminokyseliny, liečivá, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.