Mittendorf Joachim

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Ackerstaff Jens, Hartmann Elke, Stasch Johannes-peter, Becker Eva-maria, Kroh Walter, Knorr Andreas, Schlemmer Karl-heinz, Griebenow Nils, Mittendorf Joachim, Li Volkhart Min-jian, Follmann Markus, Jautelat Rolf, Redlich Gorden, Bierer Donald, Wunder Frank

MPK: A61K 31/437, A61P 9/00, A61P 15/00...

Značky: 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, substituované, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Kunisch Franz, Mittendorf Joachim, Schönfeld Wolfgang, Schmidt Axel, Matzke Michael, Ziegelbauer Karl, Militzer Hans-christian

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48

Značky: túto, výroby, použitie, spôsob, liečivo, látku, dipeptid, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Plempel Manfred, Matzke Michael, Endermann Rainer, Kunisch Franz, Mittendorf Joachim, Bremm Klaus-dieter, Metzger Karl Georg, Militzer Hans-christian

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195, A61K 31/215...

Značky: výroby, spôsob, použitie, cyklopentán-beta-aminokyseliny, cyklopentén-beta-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Junge Bodo, Kaulen Johannes, Schohe-loop Rudolf, Fey Peter, Mittendorf Joachim, Van Laak Kai, Meier Heinrich

MPK: C07D 211/90

Značky: čistých, fenylsubstituovaných, výroby, medziprodukty, spôsob, derivátov, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, výrobu, túto, enantiomérne, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Kunisch Franz, Schmidt Axel, Matzke Michael, Militzer Hans-christian, Schönfeld Wolfgang, Mittendorf Joachim, Ziegelbauer Karl

MPK: C07C 229/48, C07K 5/023, A61K 31/195...

Značky: účinné, antimikrobiálne, aminokyseliny, obsahujúce, obsahom, zmesí, použitie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.