Misslitz Ulf

Spôsob prípravy tioéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288033

Dátum: 30.11.2012

Autori: Misslitz Ulf, Rack Michael, Keil Michael, Götz Norbert, Rheinheimer Joachim, Lochtman Rene, Hagen Helmut, Witschel Matthias, Gebhardt Joachim, Von Deyn Wolfgang, Baumann Ernst

MPK: C07C 201/12, C07C 319/14, C07C 323/09...

Značky: spôsob, přípravy, tioéterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy tioéterov vzorca (XIX), v ktorom substituenty majú nasledujúce významy: Rx znamená inertný zvyšok
m predstavuje číslo od 0 do 5, R2 znamená C1-C6-alkyl, ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu anilínu vzorca (XX) s dialkyldisulfidom vzorca (VII) v prítomnosti katalyzátora a alkylnitritu.

Spôsob prípravy benzaldoxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287967

Dátum: 28.06.2012

Autori: Götz Norbert, Gebhardt Joachim, Misslitz Ulf, Keil Michael, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Hagen Helmut, Rheinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang, Witschel Matthias, Rack Michael

MPK: C07C 205/44, C07C 201/12, C07C 249/06...

Značky: benzaldoxímov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy benzaldoxímov vzorca (XV), v ktorom X znamená NO2, S(O)nRy Rx, Ry predstavujú v každom prípade akýkoľvek inertný zvyšok m znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4 n predstavuje 0, 1 alebo 2 ktorý spočíva v tom, že zahŕňa konverziu zlúčenín vzorca (XVI), v ktorom X a (Rx)m majú definované významy, s organickým nitritom vzorca (R-O-NO), kde R znamená alifatický alebo aromatický zvyšok, v prítomnosti zásady, pričom reakcia sa...

Oxímy a ich použitie na prípravu izoxazolin-3-yl-acylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287758

Dátum: 15.08.2011

Autori: Rack Michael, Witschel Matthias, Rheinheimer Joachim, Keil Michael, Von Deyn Wolfgang, Gebhardt Joachim, Götz Norbert, Lochtman Rene, Baumann Ernst, Hagen Helmut, Misslitz Ulf

MPK: C07C 249/06, C07C 251/40, C07C 251/00...

Značky: přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, oxímy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxímy vzorca (III), kde R1 znamená C1-C6-alkyl, a ich použitie na prípravu izoxazolínu vzorca (I), kde substituenty majú nasledujúce významy: R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2.

Spôsob prípravy izoxazolin-3-yl-acylbenzénov a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287476

Dátum: 22.10.2010

Autori: Keil Michael, Gebhardt Joachim, Baumann Ernst, Hagen Helmut, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Lochtman Rene, Rack Michael, Rheinheimer Joachim, Von Deyn Wolfgang, Götz Norbert

MPK: C07C 201/00, C07C 205/00, C07C 249/00...

Značky: přípravu, izoxazolin-3-yl-acylbenzénov, spôsob, přípravy, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy izoxazolénu vzorca (I), kde R1 znamená vodík, C1-C6-alkyl, R2 predstavuje C1-C6-alkyl, R3, R4, R5 znamenajú vodík, C1-C6-alkyl, alebo R4 a R5 spoločne tvoria väzbu, R6 predstavuje heterocyklický kruh a n znamená 0, 1 alebo 2. Uvedený spôsob zahŕňa prípravu medziproduktu vzorca (VI), kde R1, R3, R4 a R5 majú uvedené významy. Po tomto kroku nasleduje halogenácia, tiometylácia, oxidácia a acylácia, pričom sa získajú zlúčeniny...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Rheinheimer Joachim, Mayer Guido, Otten Martina, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Wagner Oliver, Engel Stefan, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01N 43/72, A01N 43/48, A01N 43/02...

Značky: 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, přípravy, herbicídov, obsahom, použitie, kompozície, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Von Deyn Wolfgang, Kardorff Uwe, Gebhardt Joachim, Mayer Guido, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Otten Martina, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Götz Norbert, Hill Regina Luise, Rack Michael

MPK: C07D 261/00, A01N 43/72, A01P 13/00...

Značky: obsahom, spôsob, přípravy, benzoylderiváty, 3-heterocyklyl-substituované, použitie, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Derivát pyrazolylbenzoylu, spôsob jeho prípravy a herbicídny prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285225

Dátum: 14.08.2006

Autori: Westphalen Karl-otto, Kardorff Uwe, Engel Stefan, Plath Peter, Harreus Albrecht, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, König Hartmann, Misslitz Ulf, Vossen Marcus, Rang Harald, Hill Regina Luise, Walter Helmut

MPK: A01N 43/48, A01P 13/00, C07D 409/00...

Značky: herbicídny, ktorý, spôsob, pyrazolylbenzoylu, prostriedok, obsahuje, derivát, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát pyrazolylbenzoylu všeobecného vzorca (I), kde význam symbolov je uvedený v opise, jeho poľnohospodársky vhodné soli, spôsob prípravy tohto derivátu a herbicídny prostriedok s jeho obsahom.

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Mayer Guido, Hill Regina Luise, Westphalen Karl-otto, Walter Helmut, Reinheimer Joachim, Götz Norbert, Witschel Matthias, Rack Michael, Von Deyn Wolfgang, Otten Martina, Engel Stefan, Misslitz Ulf, Kardorff Uwe, Baumann Ernst

MPK: A01P 13/00, C07D 231/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Herbicídna zmes obsahujúca cyklohexenonoximéter, herbicídny prostriedok, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283945

Dátum: 03.05.2004

Autori: Landes Max, Misslitz Ulf, Westphalen Karl-otto, Finley Charles, Sievernich Bernd, Walter Helmut

MPK: A01N 35/10, A01N 43/10, A01N 43/08...

Značky: přípravy, obsahujúca, použitie, herbicídny, spôsob, herbicídna, prostriedok, cyklohexenonoximéter

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa herbicídne zmesi obsahujúce : a) najmenej jeden cyklohexenonoximéter všeobecného vzorca (I) a b) najmenej jednu z nasledujúcich 44 zlúčenín: b1) Bromobutide, Dimepiperate, Etobenzamid, Propanil b2) Anilofos, Mefenacet b3) 2,4-D, MCPB, Naproanilide b4) Bentazon b5) Pyrazolynate/Pyrazolate, Sulcotrione b6) Esprocarb, Molinate, Pyributicarb, Thiobencarb/Benthiocarb b7) Quinclorac b8) Butachlor, Butenachlor, Pretilachlor, Thenylchlor b9)...

Pyrazol-4-ylhetaroylderiváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283200

Dátum: 17.02.2003

Autori: Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Götz Norbert, Misslitz Ulf, Kardorff Uwe, Vossen Marcus, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Walter Helmut, Hill Regina Luise, Plath Peter

MPK: C07D 411/06, C07D 409/06, A01N 43/56...

Značky: herbicidy, pyrazol-4-ylhetaroylderiváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúci význam: L, M je vodík, C1-C6alkyl, C2-C6alkenyl, C2-C6-alkinyl, C1-C4alkoxy, pričom tieto skupiny môžu byť prípadne substituované jedným až piatimi atómami halogénu alebo C1-C4alkoxylmi halogén, kyanoskupina, nitroskupina X je kyslík alebo síra, ktoré môžu byť substituované jedným alebo dvoma atómami kyslíka n je 0, 1 alebo 2 Q, R1, R2, R3, R4 majú význam...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Misslitz Ulf, Witschel Matthias, Mayer Guido, Engel Stefan, Westphalen Karl-otto, Baumann Ernst, Otten Martina, Kardorff Uwe, Von Deyn Wolfgang, Rheinheimer Joachim, Rack Michael, Hill Regina Luise, Walter Helmut

MPK: A01N 33/26, C07C 251/60, A01N 33/24...

Značky: spôsob, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, obsahom, kompozície, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...

Hetaryolderiváty, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282671

Dátum: 10.10.2002

Autori: Vossen Marcus, Von Deyn Wolfgang, Westphalen Karl-otto, Engel Stefan, Otten Martina, Misslitz Ulf, Hill Regina Luise, Walter Helmut, Kardorff Uwe, Plath Peter

MPK: C07D 339/08, A01N 43/32, C07D 327/06...

Značky: přípravy, spôsob, obsahom, přípravu, herbicídne, prostriedky, medziprodukty, hetaryolderiváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hetaroylderiváty všeobecného vzorca (I). Ďalej je opisovaný spôsob prípravy hetaroylderivátov, prostriedky, ktoré ich obsahujú, ako aj použitie týchto derivátov alebo takýchto prostriedkov na ničenie burín.