Miškovič Tibor

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Miškovič Tibor, Čollák Mikuláš, Matzenauer Tomáš, Šimeček Antonín, Kontra Andrej, Kondrát Emanuel, Sabadoš Július, Vondrák Pavel

MPK: B01J 23/74, C01B 21/24

Značky: oxidů, dusnatého, spôsob, výroby

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Jesenský Ján, Chocholáček Ľudovít, Bakoš Ján, Banhedyi Erich, Záremba Emanuel, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Košuth Jaroslav, Futrikanič Jozef, Juhás Stanislav, Džamba Peter, Barta Stanislav, Miškovič Tibor, Kováč Pavol, Kopernický Ivan, Molnár Gabriel, Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Tomčík Kazimír, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, cyklohexanolu, získavanie, zmesí, cyklohexanonu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...