Misárek Dušan

Axiální turbokompresor pro nasávání vzduchu při teplotách blízkých bodu mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270704

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zvěřina Josef, Goldšmíd Ivan, Beneš Josef, Nožička Jiří, Misárek Dušan, Daněk Václav, Janč Zbyněk, Anděra Vratislav

MPK: F04D 29/58

Značky: mrazu, teplotách, blízkých, axiální, vzduchu, nasávání, turbokompresor

Text:

...vstupních etatorových lopałek s mechanlsmem k núćčetiŕüýzowićho-krouiku a na obr. Sue zznázoměn příklad přímého propojení vstupní lopstky a dýzevým kroužkem.První kompnsní stupeň se .skládá ze vstupnĺch lopaleak l. z-rotorových lopałek 31 a z následujících stolorových lopetek, (neznózorněny). V příklądu provedení jsou rotorové lopatky g pevně uchyceny v rotoru g, zotímco stntorové lopatky ł jsou válcovýml čepy i otočnč uloženy v nosném...

Uložení ozubených kol protáčecího a indikačního zařízení axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270374

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janč Zbyněk, Bělohoubek Karel, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/04

Značky: protáčecího, uložení, turbokompresoru, ozubených, zařízení, indikačního, axiálního

Text:

...zařízení .áeazenénehřídeli elektropohonu vně tělesa ložiskového stojanu je vložen e na centrickémozubu záchytnáho prstence sousoe usazen vyjímetelný uzavijoí pratenec. Uzavírecí prstenec je opetřen ve styku s hřídelem elektropohonu labyrintovým těúlcím elementem a vnitřní dutinou, propojenou se zdrojem tlakováho vzduchu. Držák indikečního zařízení je upevněn přímo na zedním čele loiíekového stojanu.Výhodou uložení ozubených kol...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fejman Jiří, Bělohoubek Karel, Sedláček Evžen, Misárek Dušan, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/58

Značky: statoru, nastavení, turbokompresoru, vůlí, axiálního, vůči, samočinně, rotoru, optimálních, zapojení

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262222

Dátum: 14.03.1989

Autori: Janč Zbyněk, Vítkovec Zdeněk, Němec Adolf, Kantor František, Feierfeil Jiří, Kaděra Václav, Misárek Dušan, Pěnkava Jiří, Brož Karel, Fajman Jiří

MPK: F04D 29/32

Značky: axiálního, rotor, turbokompresoru

Text:

...Přítlačna šroubová pružina pak umožňuje široké spektrum přítlàčných sil jak volbou konstrukčních parametrů vlastní pružiny, tak i možností volby počtu přítlačných elementu. Při tom je nosný disk vlastního rotoru z pevnostního hlediska ovlivněn jen zcela nepatrně, protože přítlačné elementy jso-u umístěny v patce lopatky, kde naopak snižují velikost odstředivých sil.Na připojených výkresoch jsou schematicky znázorněny příklady provedení...

Natáčivé statorové lopatky axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262003

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Josef, Bělohoubek Karel, Misárek Dušan, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/56

Značky: statorové, turbokompresoru, axiálního, lopatky, natáčivé

Text:

...koncu listu lopatek a lopatkyje možno zhotovit v rozměrech pro minimální radiâlní vůle v celé dêlce profilu přeěnívajícího konce. Toto provedení umožňuje dosáhnout optimâlních radiâlních vůlí, což vede ke zvýšení účinnosti komprese každého stupně a tím ke zvýšení provozní ekonomie celého turbokompreso Ill.202 003 Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení vy nálezu, kde na obr. 1 je ěâsteěný podělný řez statorem axiálního...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261192

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janč Zbyněk, Pěnkava Jiří, Misárek Dušan, Fajman Jiří, Vítkovec Zdeněk

MPK: F04D 29/32

Značky: rotor, axiálního, turbokompresoru

Text:

...Podstata řešení spočívá v tom, že přímkové spojníce těžišt jednotlivých profilů lopatkového listu je kolmá na dno úchytné drážky lopatky a současně kolmo protíná osu rotace. Nedílnou přechodovou součástí lopatky mezi patkou a lopatkovým listem je klínový nástavec, jehož vnější kuželovitě tvarovaná plocha líouje s kuželovým povrchem nosného disku.Hlavní výhoda provedení rotoru axiálního turbokompresoru podle vynálezu je, že na patky...

Stator osového turbokompresoru zejména stacionárního provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260850

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janč Zbyněk, Fajman Jiří, Feierfeil Jiří, Kratochvíl Miloslav, Misárek Dušan, Klaus Lubor, Koubík Jiří

MPK: F04D 29/54

Značky: stator, turbokompresoru, provedení, osového, zejména, stacionárního

Text:

...řezu oválný pruřez sběrně komory. Boční stěna výtlačně části skříně svírá s osou rotace stroje plynule se měníoí úhel, který se směrem k dělicí rovině postupně zvětšujehProvedení statoru osověho turbokompresoru podle vynálezą zvláště pak jeho výstupní částg má řadu výhod. Nejdňležitější výhodou je možnost jeho bezporuchověho použití v krajně obtížných podmínkách, tj. při provozu s extrêmně rychlými změnami teplot a provozních tlaku....

Stator vícestupňového axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259684

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk, Vočadlo Jan, Misárek Dušan, Anděra Vratislav

MPK: F04D 29/56

Značky: turbokompresoru, stator, axiálního, vícestupňového

Text:

...písmene T. Příěný průřez kruhové drâšky a v ní uloženého kroužku má tvar ětyřúhelníka, který je v rozích případně zaoblen.Výhodou provedení statoru vícestupnového axiâlního turbo~ kompresoru podle vynálezu je, že umožnuje zabudování natâčivých lopatek za provozu současně se zabudováním všech sond potřebných k podrobněmu a plynulěmu proměření tlakového a teplotního profilu za každou statorovou mříží. Další velká přednost statoru ví...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Legnerová Hana, Misárek Dušan, Goldšmíd Ivan, Vočadlo Jan, Nožička Jiří, Anděra Vratislav

MPK: G01K 15/00, F04D 29/00

Značky: okruhu, kalibrační, zapojení, turbokompresoru, měřicího, sekce

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Skříň statoru osového turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255170

Dátum: 15.02.1988

Autori: Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Klaus Lubomír, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/52

Značky: osového, skříň, statoru, turbokompresoru

Text:

...okraj jazyku mezikruhového difuzoru. Její boční stěny jsou tanqenciálně napojeny na vnitřní válcovou stěnu sběrné komory. Na čelní stěně duté výztuhy je v rovině symetrie umístěno usměrňovací žebro, které je od protilehlě stěny sběrné komory po celé délce odděleno spárou.Provedení skříně statoru osového turbokompresoru podle vynálezu zajištuje spolehlivý provoz stroje i při nejnáročnějších provozníchpodmínkách. současně však optimálně řeší...

Rotor vícestupňového axiálního turbokompresoru diskového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253324

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vondruška Miloslav, Koubík Jiří, Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Fajman Jiří, Feirfeil Jiří

MPK: F04D 29/32

Značky: provedení, axiálního, vícestupňového, turbokompresoru, diskového, rotor

Text:

...plochou kolmou na osu rotace.Výhodou provedení rotoru axiálniho turbokompresoru podle vynálezu je, že umožňuje maximálně bezporuchový provoz i v nejnáročnějších podmínkách. Spojení čela na výtlaku s posledním diskem pomocí obvodového svaru, ktorý je situován navíc na menší průměr, kde napětí vznikající v důsledku mechanického namáhání má nižší úroveň, zajištuje bezpečný kovový spoj, ale i osově symetrický ohřev, případně ochlazování všech...

Natáčecí mechanismus difuzorových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250426

Dátum: 15.04.1987

Autori: Misárek Dušan, Beran Jaromír, Dvořák Pavel

MPK: F04D 29/46

Značky: mechanismus, natáčecí, difuzorových, lopatek

Text:

...natáčecího mechanismu dífuzorových lopatek podle vynálezu je možnost přesného vzájemného nastavení nosného a regulačního prstence při montáži i při dodatočných úpravách při odstavení stroje. Natáčecí mechanismus tvoří uzavřený montážní celek, který lze se 4stavit mimo vlíastní stroj. Důležitá přednost řešení pak spočíva v tom, že celý natáčení mechanismus lopatek téměř nesouvísí se skříní statoru. Boměrně jemný mechanismus není tak...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228096

Dátum: 15.02.1986

Autori: Misárek Dušan, Brož Karel, Kantor František, Němec Adolf, Kaděra Václav, Feirfeil Jiří, Vondruška Miloslav, Janč Zbyněk

Značky: axiálního, rotor, turbokompresoru

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor axiálního turbokompresoru mající ve svých nákružcích upraveny příčné rybinové drážky, ve kterých jsou pružně uchyceny a klínem zajištěny patky rotorových lopatek, vyznačující se tím, že na dně příčné drážky (4) je uložena a zajištěna plochá vložka (7) s přečnívajícím koncem (12), v jejíž spodní části je upravena úkosová drážka (14) pro technologický klín (13) a mezi plochou vložkou (7) a patkou (5) rotorové lopatky (2) je vložena plochá...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218531

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vítkovec Zdeněk, Vondruška Miloslav, Kaděra Václav, Janč Zbyněk, Feierfeil Jiří, Misárek Dušan

Značky: turbokompresoru, rotor, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotoru axiálního turbokompresoru s oběžnými lopatkami uchycenými v příčných drážkách hřídele, který má na hřídeli mezi nákružky, ve kterých jsou uchyceny lopatky, upraveno indikační osazení soustředné s osou rotace. Na čelních plochách patek oběžných lopatek jsou uspořádány identifikační značky tvořené zahloubenými otvory. Další identifikační značky jsou uspořádány na vrcholových profilech, případně na dnech patek lopatek.

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uchyceným oběžným kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217909

Dátum: 15.12.1984

Autori: Misárek Dušan, Futera Miroslav, Rérych Zdeněk, Beran Jaromír

Značky: kolem, jednostupňový, radiální, oběžným, uchyceným, letmo, turbokompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový radiální turbokompresor s letmo uchyceným oběžným kolem, uloženým otočně na dutém pevném čepu, ve kterém volně prochází axiálním ložiskem opatřený hnací hřídel. Pevný čep je zasazen do samostatné mezistěny, kterou tvoří nosné víko skříně turbokompresoru. Na nosném víku skříně v difuzoru výtlačné spirály jsou upraveny natáčivé difuzorové lopatky. Nosné víko je rozebíratelně připevněno ke skříni turbokompresoru přírubou o větším...