Mirtes Bohumil

Zapojení automaticky řízeného bloku pro zpracování signálů akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 269084

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mirtes Bohumil, Čermák František

MPK: G06G 7/195

Značky: řízeného, emise, zapojení, bloků, automatický, akustické, signálu, zpracování

Text:

...Z je připojan ke třetinu vstupu głš bloku g edresových obvodu, jehož čtvrtý vstup głá ja připojen k výstupu ggł čtvrtáho kompsrátoru g, přičemž výstup ggł bloku g edresovýoh obvodu je připojsn k druhému vstupu gglg bloku gg styčných obvodu, jehož druhý výstup gggg je připojen k neznázornbnánu procesoru.Prvni výstup Qggł zdroje Qä kontrolnich signálu je připojen k prvniou kontrolninu vstupu ggłg eutonetioky řizsnáho přepinsče gg...

Zapojení diodoreléového volicího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246192

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mirtes Bohumil, Mirtes Oldoich

MPK: H02J 3/00

Značky: obvodů, volicího, zapojení, diodoreléového

Text:

...spojena s jedním pőlem pojistky É. Druhý pól pojistky Q je spojen s jedním pőlem prvého pracovního kontaktu gł zesilovacího relé 5, jehož druhý pól je spojen s jedním pôlem druhého pracovního kontaktu Ag zesilovacího relé 1. Druhý pól druhého pracovního kontaktu jg zesilovacího relé 5 je spojen s jedním pőlem rozpojouací zástrčky 1,jejíž druhý pól je spojsn s prvým výstupom łâg zapojení. Druhý výstup ígg zapojení je spojen s jedním pőlem...

Aktivní řídicí jednotka vnějšího zařízení počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234618

Dátum: 01.01.1987

Autor: Mirtes Bohumil

MPK: G06F 3/00

Značky: zařízení, řídící, vnějšího, jednotka, počítače, aktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit materiálově úspornou, ale výkonnou a funkčně pružnou řídicí jednotku vnějšího zařízení počítače určenou pro připojení tohoto vnějšího zařízení ke kanálu spojujícímu počítač se soustavou vnějších zařízení. Požadovaných vlastností řídicí jednotky se dosahuje pomocí programovatelného procesoru, jímž je řídicí jednotka vybavena kromě jednoduchých logických obrodů, spojujících procesor jednak s kanálem a jednak s řízeným...

Aktivní řídicí jednotka pro dvojici vnějších zařízení počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234617

Dátum: 01.01.1987

Autor: Mirtes Bohumil

MPK: G06F 3/00

Značky: jednotka, dvojici, aktivní, vnějších, řídící, zařízení, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit řídicí jednotku umožňující připojit k počítači materiálově nenáročným, ale výkonové a jiné provozní nároky splňujícím způsobem dvojici vnějších zařízení, zejména jde-li o zařízení funkčně shodná nebo se funkčně doplňující. Tohoto cíle se dosahuje založením řídicí jednotky na programovatelném procesoru, připojeném k počítači pomocí logické soustavy kanálového styku. Podstata vynálezu spočívá v podrobném řešení...

Dvouprocesorová řídicí jednotka vnějšího zařízení počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236749

Dátum: 15.11.1986

Autor: Mirtes Bohumil

MPK: G06F 3/00

Značky: dvouprocesorová, jednotka, řídící, vnějšího, zařízení, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je řešení aktivní řídicí jednotky umožňující připojit ke kanálu počítače přídavné zařízení se složitými průběhy spojovacích, řídicích a provozních funkcí. Tohoto cíle se dosahuje s použitím dvou procesorů se společnou operační pamětí: styčného procesu připojeného prostřednictvím relativně jednoduché logické soustavy ke kanálu počítače a řídicího procesoru připojeného k ovládacímu a indikačnímu panelu řídicí jednotky a spolu...

Zapojení pro zpracování informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 215264

Dátum: 30.04.1984

Autori: Mirtes Bohumil, Magersky Petko Stefanov

Značky: zapojení, zpracování, informace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zpracování informace sestavené z centrálního procesoru, z pevné paměti mikroinstrukcí a z bloku pro adresový výběr, který může představovat i registr, vyznačující se tím, že obsahuje nejméně dva bloky (3, 4, 5) pro adresový výběr, jejichž výstupy jsou spojeny se vstupy multiplexoru (2), jehož výstup je spojen se vstupem pevné paměti (6) mikroinstrukcí, jejíž výstup je spojen se vstupem centrálního procesoru (1) a se vstupy bloků...