Minczinger Štefan

Způsob výroby orální lékové formy s obsahem monohydrátu 7-/D-alfa-amino-alfa-fenylacetamido/-3-methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269849

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kovaříková Eva, Kubeš Jiří, Pospíšil Arnošt, Minczinger Štefan, Kociánová Mária

MPK: A61K 31/545

Značky: monohydrátu, orální, kyseliny, obsahem, formy, způsob, výroby, lékové

Text:

...je řízení stupně a intenzity aglomerace při převodu suché směsi mono CS 269 849 B 1hydrátu kyseliny 7-/D-d~amino-a~reny 1 acetamido/-3-methyl-3 ~cefem-4 ~karboxy 1 ové s plnivv a pojivem dobře rozpustným ve vodě i v organických rozpouštědlech pomocí vlhčiva na konstantně zhutnělý aglomerát bez závislosti na velikosti částic monohydrátu 7-/D-d~aminoąw-fenylacetsmido/-3-methyl-3-cetem-4-karboxylové kyseliny. Požadovanáho efektu je...

Topický prípravok s antiflogistickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 269593

Dátum: 11.04.1990

Autori: Minczinger Štefan, Baránková Edita

MPK: A61K 31/725, A61K 35/78

Značky: prípravok, topický, účinkom, antiflogistickým

Text:

...dielu beta-escinu, 5 000 medzinárodných jednotiek sodnej soli heparinu, 2,5 hmotnostného dielu hydroxypropylcelulőzy s molekulovou hmotnosťou 100 000 v.l 000 hmotnostných dieloch hotového gelu. Ďalej-podstatou vynálezu je nový poznatok, že správnou voľbou gelotvornej látky, v tomto pripade dorivátom celulőzy, je vytvorený okluzívny film na povrchu pokožky a tým napomáha hydratácii podkožných pertii a tým aj režorbcii a vyššiemu účinku...

Prípravok s postupným uvoľňovaním nifedipinu látky a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268720

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mahrla Zdeno, Martvoň Augustín, Svobodová Xénia, Rázus Luboslav, Potúček Martin, Minczinger Štefan, Starý Vladimír

MPK: A61K 9/22

Značky: spôsob, látky, prípravok, postupným, nifedipinu, uvoľňovaním, přípravy

Text:

...častíc bola v rozmedzí 0,5 - 6 m 2.g. Niíedipín, ktorý má uvedenú vlastnoat sa spracováva 9 pomocný mi látkami patriacimi do skupiny plnív, spojív, klzných a povrchovo aktívnych látok. Xevýhodou metódy je hlavne to, že nitedipín s uvedeným povrchom, pripravený popisanýn spôsobom je voluminőzny a má elektrostatický náboj, čo stažuje jeho spracovanie.Uvedené nevýhody odstraňuje prípravok s postupným uvoĺňovanímniIedipinu podla vynálezu...

Liečivý prípravok obsahujúci teofylín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267935

Dátum: 12.02.1990

Autori: Minczinger Štefan, Jozefíni Ľubor

MPK: A61K 31/52

Značky: teofylín, liečivý, prípravok, obsahujúci

Text:

...komplikovaná vyroba a v pripade najviac použivanej soli - etylendianinátu teoiylinu - toxický efektorganickej bàzy /Petrozzi J. E., shore R. N. /197 ó/ Generalized exfolíative dernatitis from etylendiauine 113, S 25, Arch. Der uatol./.Nedràždivé, chenickou cestou vzniknuté soli ako napr. teofylinàt sodnej soli glycinu obsahuje len 46 Z hmot. účinnej látky, preto nie je vhodný pre pripravu liekovýchforiem s vysokým obsahom teofylinu v...

Hydrofilný emulzný krém

Načítavanie...

Číslo patentu: 264721

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rázus Luboslav, Minczinger Štefan, Nevydal Jozef, Baránková Edita

MPK: A61K 7/48

Značky: emulzný, krém, hydrofilný

Text:

...hmotnostných s výhodou 0,25 hmotnostných a v hydrofilnej časti emulzie 0,10 hmotnostných až 0,50 hmotnostných 5 výhodou 0,10 hmotnostných 2-aminotridekan kyslý adipát.Pracovný ochranný hydrofilný emulzný krém podľa vynálezu bol klinicky odskúšaný a vykazuje výrazné dezinfekčné, antimikrobiálne a antimykotické účinky.Uvedená kombinácia antimikrobiálnych látok bola odskúšaná podľa britského liekopisu(B. P. Presservative Effectiveness...

Spôsob prípravy vodorozpustného extraktu rumančeka pravého (Matricaria chamomilla)

Načítavanie...

Číslo patentu: 260799

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chrenko Vladimír, Varga Ivan, Šnupárek Vladislav, Oravec Viliam, Minczinger Štefan

MPK: A61K 35/78

Značky: extraktu, chamomilla, přípravy, matricaria, rumančeka, spôsob, vodorozpustného, pravého

Text:

...pre bližšie určenie povahy rastlinného slizu rumavnčeka pravého. Sliz sa skladá zoPolysacharid zo súkvetia rumančeka pravého o molekulovej hmotnosti 4350 patrí k .nízkomolekulárnym polysacharidom, do skupiny rastlinných slizov a gúm. Viskozita vodného extraktu z drogy rumasnčeka pravého stúpa s dĺžkou extrakcie a závisí od obsahu polysacharidu v droge, t. j. od vývojového štádia súkvetia. Dôležitá je rozpust~5 nosť slizu v-o vode, ktorá sa dá...

Sposob prípravy tuhej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236300

Dátum: 01.02.1988

Autori: Morvic Ján, Janegová Mária, Šiška Karol, Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Minczinger Štefan, Frimm Richard

MPK: A61K 31/195

Značky: formy, přípravy, spôsob, liekovej, tuhej

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy tuhej liekovej formy s obsahom vápenatej alebo zmesi draselnej, horečnatej soli kyseliny asparágovej. spočíva v granulácii prachových súčastí vodnými roztokmi účinnej látky s obsahom zdravotne nezávadného hydrofóbneho a hydrofilného kysličníka kremičitého (Aerosilu) a v následnom spracovaní do tuhej liekovej formy. Predmet vynálezu može byť využitý pri výrobe pevných liekových foriem pre humánnu terapiu.

Spôsob prípravy vodno-alkoholického extraktu rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Oravec Viliam, Minczinger Štefan, Frimm Richard, Varga Ivan, Šnupárek Vladislav

MPK: A61K 35/78

Značky: vodno-alkoholického, rumančeka, spôsob, extraktu, přípravy, pravého

Text:

...deriváty, cholíu, slizovité látky a časť zložiek éterickěho oleja, zostáva pri tomto spôsobe spracovania nevyužitým odpadom.Využitie hmoty po destilácii rumančekovej drogy s vodnou parou rieši postup podľa vynálezu tak, že sa droga rumančeka pravého zbavená časti lipofilnej zložky destiláciou s vodnou parou, po úprave na obsah sušiny 10 až 35 0/0 hmot., extrahuje etanolom pri teplote 10 až 50 °C po dobu 1 až 8 hodín, tuhá fáza sa oddeli a k...

Spôsob prípravy tuhých orálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233218

Dátum: 17.04.1987

Autori: Minczinger Štefan, Pospíšil Arnošt, Žák Ivan, Frimm Richard, Gattnar Ondrej

MPK: A61K 31/185

Značky: orálnych, foriem, přípravy, tuhých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález sa týka prípravy tuhej liekovej formy s obsahom sodnej soli kyseliny valproovej, kde aktívna látka je vo forme roztoku nanesená na veľkopovrchový nosič, ktorý je po vysušení konvenčnou formou tabletovaný. Spôsob prípravy zaisťuje vysokú stabilitu prípravku a zjednodušuje prípravu liekovej formy.

Analgetický prípravok so zvýšenou rozpustnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233217

Dátum: 17.04.1987

Autori: Frimm Richard, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej

MPK: A61K 31/60

Značky: rozpustnosťou, analgetický, prípravok, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka analgetického prípravku so zvýšenou rozpustnosťou, ktorý pozostáva z kyseliny acetylosalicylovej, paracetamolu a kofeinu vo váhovom pomere 5:4:1 a kde k zvýšeniu rozpustnosti dochádza po prídavku amfotérnej aminokyseliny glycínu v pomere analgetická zmes - glycín 25:1 až 5:3,5. Súčasťou analgetickej zmesi môže byť aj kodeín v pomere analgetická zmes - kodeín 1:25 až 1:100.

Spôsob prípravy extraktu zo semien pagaštanu konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 233266

Dátum: 01.04.1987

Autori: Proksa Bohumil, Gattnar Ondrej, Minczinger Štefan, Černý Jozef, Varga Ivan, Kolínek Jiří, Frimm Richard

MPK: A61K 35/78

Značky: přípravy, extraktu, spôsob, pagaštanu, konského, semien

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu extraktu zo semien pagaštana konského. Účelom vynálezu je zhodnotenie látok, ktoré odpadli pri spracovaní semien pagaštana konského. Uvedený účel sa dosiahne tým, že filtrát po oddelení surového (-escínu sa zneutralizuje prídavkom kysličníka, hydroxidu, uhličitanu alebo hydrouhličitanu vápenatého na pH 7, pridá se alifatický alkohol s počtom uhlíkov C1 až C3, zmes sa dôkladne premieša, vylúčená zrazenina sa odfiltruje a...

Zařízení k měření ulehlosti a vlhkosti půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239605

Dátum: 16.03.1987

Autori: Baránková Edita, Kalvoda Vladimír, Pekarik Marian, Minczinger Štefan, Frimm Richard

MPK: G01N 33/24

Značky: vlhkosti, ulehlosti, měření, půdy, zařízení

Text:

...v důsledku velmi proměnlivých fyzlkálních vlastností püdy na jednotlivých měřených místech.Nedostatky stávajících řešení zařízení pro měření ulehlosti půdy a její vlhkosti jsou V podstatné míře odstraněny zařízením podle vynálezu pro měření ulehlosti a vlhkosti půdy,jehož podstata spočívá v tom, že držák, uložený čepem ve slupicą je ve své spodní části opatřen pracovním orgánem, přičemž držák je v horní části opřen o siloměrný člen a ve...

Spôsob prípravy dicitranu tripiperazínia

Načítavanie...

Číslo patentu: 235223

Dátum: 15.02.1987

Autori: Minczinger Štefan, Frimm Richard, Jozefíni Ľubor, Šnupárek Vladislav, Krejčí František

MPK: C07D 295/18

Značky: tripiperazínia, přípravy, dicitranu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy dicitranu tripiperazínia. Dicitran tripiperazínia sa podľa vynálezu pripravuje pridávaním etanolického roztoku kyseliny citrónovej k miešanému a chladenému etanolickému roztoku piperazínu tak, aby sa teplota reakčnej zmesi pohybovala v rozmedzí 5 až 30 °C, pričom etanol použitý do reakcie je vodný etanol s obsahom 85 až 99,8 % obj. etanolu. Dicitran tripiperazínia sa používa ako anthelmintikum v humánnej i...

Kozmetický emulzný systém vo forme emulzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247579

Dátum: 15.01.1987

Autori: Minczinger Štefan, Baránková Edita

MPK: A61K 7/48, A61K 9/10

Značky: emulzie, systém, kozmetický, formě, emulzný

Text:

...a vaaka tautoménnej konfigurácii molekuly pozitivne zasahuje do oxidoredukčnych mechanizmov.Protektívny účinok alfa-tokoferol-acetátu na stálost 10-hydroxy-2-decénovú kyselinu sme skúmali anylickou metódou /plynová chromatografia/ podľa Wesnera a spol. /Biochim. Bi Biophyz. Acta 84, 305, 1964/.Stabilita kyseliny lö-hydroxy-2-decénovej je zjavné po pridaní alfa-tokoferol acetátu a je demonštrovaná tab. 1, kde v stľpci A je úbytok uvedenej...

Liečivý prípravok obsahujúci pentoxifylín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217143

Dátum: 01.11.1985

Autori: Martvoň Augustín, Minczinger Štefan, Mahrla Zdenek, Frima Richard, Gattnar Ondrej

Značky: pentoxifylín, prípravok, obsahujúci, liečivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka perorálneho, kusového prípravku s obsahom pentoxifylínu, ktorý spôsobuje zvýšené prekrvenie v centrálnom a periférnom krvnom riečišti a z ktorého účinná látka je postupne, počas niekoľkých hodín uvoľňovaná. Tento efekt je umožnený použitím novej pomocnej látky kopolymerizátu esterov kyseliny /met- / akrylovej s obsahom kvartérnych amoniových skupín. Uvedenú pomocnú látku obsahuje tak jadro ako i obal obalovanej tablety. Nanáša...

Vodorozpustná podvojná soľ vápnika a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225885

Dátum: 15.10.1985

Autori: Jozefíni Ľubor, Frimm Richard, Nevydal Jozef, Minczinger Štefan

Značky: podvojná, přípravy, vápnika, spôsob, vodorozpustná

Zhrnutie / Anotácia:

Lakto-gluceptát vápenatý štruktúrneho vzorca Ca5(C3H5O3)1-9(C7H13O8)9-1 . x H2O

Farmaceutický prípravok na báze kyseliny acetylsalicylovej, aminokyselín a uhličitanov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 219163

Dátum: 01.06.1985

Autori: Kubec František, Jozefíni Ľubor, Trnavský Karel, Frimm Richard, Minczinger Štefan

Značky: kovov, acetylsalicylovej, báze, farmaceutický, uhličitanov, aminokyselin, kyseliny, alkalických, zemin, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka farmaceutického prípravku s vysokou stabilitou, ktorý obsahuje 1 diel hmot. kyseliny acetylsalicylovej odizolovanej škrobom od ostatných súčasti prípravku, ktoré sú tvorené ekvivalentným množstvom uhličitanu kovu alkalických zemín a 0,1 až 2 dielmi hmot. aminokyseliny v tuhej liekovej forme. Lieková forma môže byť použitá ako málo dráždivé analgetikum alebo antipyretikum a ďalej pri chronickom reumatizme.

Spôsob prípravy pevnej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217688

Dátum: 16.07.1984

Autori: Frimm Richard, Minczinger Štefan

Značky: pevnej, spôsob, liekovej, přípravy, formy

Zhrnutie / Anotácia:

V uvedenom vynáleze sa pojednáva o spôsobe prípravy pevnej liekovej formy s obsahom uhličitanu lítneho, z ktorého lítne ionty sa postupne uvoľňujú. Tento dej je umožnený tenkým filmom neutrálneho polymerizátu esterov kyseliny poly-(met-)akrylovej, ktorý sa nanáša na predom pripravené granulky vo fluidizačnom zariadení formou vodnej disperzie. Po odparení vody sa na granulkách vytvorí film, ktorý ako semipermeabilná membrána po styku s tekutinou...

Prípravok na zníženie acidity žalúdočného obsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217686

Dátum: 16.07.1984

Autori: Kubec František, Minczinger Štefan, Frimm Richard

Značky: žalúdočného, prípravok, zníženie, acidity, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy pevnej liekovej formy s určením na znižovanie acidity žalúdočnej šťavy. Jedná sa o kombináciu sušeného koloidného fosforečnanu hlinitého s xantánovým polysacharidom a ďalšími pomocnými látkami. Uvedená lieková forma sa pripravuje metódou priameho tabletovania s využitím xantánového polysacharidu aj ako pomocnej látky.

Spôsob antimikrobiálneho ošetrenia látok studenou sterilizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217459

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kubec František, Frimm Richard, Minczinger Štefan

Značky: spôsob, látok, ošetrenia, antimikrobiálneho, sterilizáciou, studenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka studenej sterilizácie látok kyselinou peroxyoctovou, kde reziduá aktívneho kyslíka sú rozrušené redukčnými látkami. Detekcia vyhovujúceho produktu sa prevádza jódškrobovým papierikom. Problém antimikrobiálneho ošetrenia látok vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle ako aj v poľnohospodárstve prípadne v iných odvetviach národného hospodárstva je čoraz aktuálnejší. Kyselina peroxyoctová, ktorá je dobre známym antimikrobiálnym...