Minárik Roman

Spôsob výroby hláv na kovových tyčiach a rúrkach trecím tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278779

Dátum: 04.02.1998

Autori: Turčan Ľubomír, Minárik Roman, Michalko Ján, Labus Pavol, Krajkář Václav

MPK: B21K 1/46, B21K 21/00, B21D 21/00...

Značky: třecím, výroby, hláv, tvárnením, spôsob, tyčiach, rúrkách, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob využíva známy princíp vzniku výrobku polotovarov v trecích zváracích strojoch, keď jeden z upnutých polotovarov (2) rotuje a na druhý pôsobí v pozdĺžnom smere axiálna prítlačná sila, až do okamihu, keď ohriaty materiál radiálne vytláčaný do strán v tvare výronku (4) vytvorí uzavretím výronku (5) konečný tvar hlavy. V tejto chvíli nastane vypnutie otáčok vretenníka, súčasne sa preruší prítlak a následne sa ráznym oddialením suportu...

Zváracia jednotka pre odporové bodové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267076

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hergott Marián, Minárik Roman

MPK: B23K 11/10

Značky: jednotka, zváranie, odporové, bodové, zváracia

Text:

...tanierov tlačných tyčí.Zváracia jednotka pre odporové zváracie stroje na zváranie dvoch zvarových miest so zmenšenou roztečou osi zváracích elektród pozostáva z dvoch zváracích elektród Q a držiakov § zváracích elektrőd, ktoré sú voči sebe súosovými taniermi Q, pružinami 5 a valcovými skriňami lg pružín presadené V smere hlavnej telesnej osi §, pričom roztečná vzdialenosť osí zváracích elektröd je rovná polovici súčtu priemeru valcovej...

Zváracia jednotka pre odporové zváranie stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267912

Dátum: 12.02.1990

Autori: Banko Vladimír, Minárik Roman

MPK: B23K 11/10

Značky: stroja, odporové, zváranie, zváracia, jednotka

Text:

...pevného a nastaviteľného kameňa tlačných tyčí.Zváracia jednotka pre odporové zváracie stroje pozostáva z telesa g vlastnej integrovanej zváracej jednotky, upevnenej na unášač, na výkonovú elektrodu, alebo na baran zváracieho lisu l, alebo zváracieho stroja. Ďalej pozostáva 2 neotočných tlačných tyčí 1,pozdĺžne klzne uložených v hornom elektroizolačnom púzdre Š a v dolnom elektroizolačnom púzdre 1, z elektroizolačného materiálu...

Zváracia jednotka pre odporové zváracie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267911

Dátum: 12.02.1990

Autori: Banko Vladimír, Minárik Roman

MPK: B23K 11/10

Značky: zváracie, zváracia, stroje, jednotka, odporové

Text:

...na jeden úkon,prípadne na viac na seba naväzujúcich úkonov, pri zachovaní jednotkovej nosnosti bodového zvaru, umožňuje výrobu zvarových spojov až na úrovni mechanických parametrov základného materiálu. Nová odporová zváracie jednotka takto tiež umožňuje zmenšenie zvarku, ktorého rozmery boli doposiaľ limitované pevnosťou a životnosťou zvarového spoja ako celku. Vystriedanie elektród rieši tiež neotáčavosť zváracích elektród okolo vlastnej...

Zásypová hmota pro zaplňování licího otvoru horní výlevky šoupátkového uzávěru ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 243113

Dátum: 15.10.1987

Autori: Máriássy Gustáv, Minárik Roman, Vleek Jan

MPK: C04B 35/54, C04B 35/66

Značky: licího, zaplňování, otvorů, horní, hmota, pánve, uzávěru, šoupátkového, ocelářské, výlevky, zásypová

Text:

...chrommagnezitu, lupku, šamotu o různých zrnitoatech, ve směsi s mletýmkoksem. Při použití těchto zásypových hmot se často stává. že v horní části výtokového otvoru utvoří s ocelí kompaktní vrstvu, která při otevření šoupátkového uzávěru brání výtoku oceli a proto musí být vznikla vrstva propalována. Při propalování této vrstvy dochází často k poškození výlevky. kterou je nutno vyměňovat.Výše uvedený nedostatek odstraňuje zásypová hmota podle...

Sposob združeného plátovania vrstvami polotovarov kovových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248964

Dátum: 12.03.1987

Autori: Minárik Roman, Podolský Michal, Polák Karol, Polák Jozef, Šujan Ivan

MPK: B21C 23/22

Značky: práškov, kovových, vrstvami, polotovarov, združeného, spôsob, plátovania

Text:

...plátovania je, že sa tieto vyznačujú širokou, alebo nerovinnou prechodovou oblasťou so snížen-ou plasticitou a zvýšenou trhlinuovitostĺou. Neumožňujú získat dvojrozrnerné rovinné a úzke prechodové oblasti krov plát, s požiadavkami na mechanické vlastnosti prechodu v mieste spoja základného materialu súčiastky a platu,najmä u polotovarov z kovových práškov.Uvedené nevýhody odstraňuje a technický problém rieši združené plátovanie...

Prípravok pre upnutie siete drôtov a nosníkov pri výstupkovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234497

Dátum: 01.03.1987

Autori: Minárik Roman, Korbaš Ivan

MPK: B23K 37/04

Značky: siete, prípravok, zváraní, drôtov, upnutie, nosníkov, výstupkovom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález konštrukčne rieši prípravok na upnutie siete drôtov a nosníkov pri výstupkovom zváraní. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v ráme prípravku sú upevnené dorazy, do ktorých sa uložia nosníky a do drážok ozubeného hrebeňa sa vkladajú drôty. Drôty sú pomocou lišty s odpruženými segmentami pritláčené na priečne uložené nosníky. Ozubený hrebeň je upevnený na priečnych výstuhách rámu a výškovo prestaviteľný.