Minárik Milan

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259674

Dátum: 17.10.1988

Autori: Czaková Marie, Schraml Jan, Šír Zdeněk, Minárik Milan, Heteflejš Jiří, Čapka Martin, Urban Miroslav, Zadák Zdeněk

MPK: C08G 77/04, C08L 83/04

Značky: silikonových, kompozice, vulkanizovatelných, kaučuku, hydrosilylačně

Text:

...komplexů platiny s vinylsiloxany a dimernich komplexů rhodia vybraných ze skupiny zabrnujici bis(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlorodirhodný komplex, tetra(karbonyl)7 u,4 dichlorodirhodný komplex, di(norbornadien)7 u,ý-dichlorodirhodný komplex a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionát rhodný. Výběr katalyzátoru závisí na podmínkách technologického,zpracování kompozice a je určen zejména požadavkem na etálost kompozice při skladování a...

Elektrické manipulátorové chápadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 254902

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pástor Oliver, Minárik Milan, Šimo Jozef, Poláček Jozef, Miča Martin, Antala Lubomír, Šamko Vladimír

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektrické, manipulátorové, chápadlo

Text:

...jednej z dvojice zverných ústrojenstiev, obr. 3 zobrazuje hokorys manipulátorového chápadla so znázornenou úkosovou lištou na indikáciu polohy čeľusti a tiež so znázornenými dvojicami mäkkých narážok upevnených na jednotlivých čelustiach.V tuhom ráme 1 manipulátorového chápadla sú rovnomerne rozmiestnene na kruhovej rozstupnej osi dve sady hnacích elektromotorov 2. Hrladele elektromotorov 2 sú rozoberatelne, ale neotočne spojené s primárnymi...

Zařízení pro regulaci průtoku vody vodní turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241689

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janeeek Josef, Komers Radko, Malý Ladislav, Minárik Milan

MPK: F03B 15/00

Značky: vodní, zařízení, průtoku, turbínou, regulaci

Text:

...-dutíně boční stěny skříně turbíny při-čefnž vnitřní čela okraju otočných talířü íu vnitřní povrchy bočních stěn oběžného kolactturbíny. zařízením pro reguląci průtoku vody vodní turbínou podle vynálezu jsou zcela ell minovány hydraulické odpory při vstupu vo-dy do oběžněho kola turbíny i při výstupuz něho. Dále jsou na minimum zmenšeny ja-Plove průsaky vody mimo oběžné kolo a jsouvytvořeny dobré předpoklady pro utěsnčni . ľ spáry mezi...

Způsob směšování dvou nebo více kapalin v různých vzájemných poměrech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249261

Dátum: 12.03.1987

Autor: Minárik Milan

MPK: B01F 15/04

Značky: způsob, vzájemných, směšování, poměrech, provádění, více, tohoto, různých, kapalin, způsobu, zařízení

Text:

...je znázorněno na přiložených obrázcích 1 až 8, kde představujeobr. 1 celkové funkční schéma gradientového kohoutu a jeho připojení na píst nebo unášeč pístu čerpadla.obr. 2 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v horní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.Obr. 3 funkční polohu gradientového kohoutu v lineárním konstrukčním provedení v dolní úvrati pístu při poměru mísení A/B 100/0.obr. 4 funkční...

Způsob měření stupně konverze hydroxidu sodného nebo draselného v roztoku na uhličitan při absorpci oxidu uhličitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 248511

Dátum: 12.02.1987

Autori: Minárik Milan, Komers Radko

MPK: G01N 27/26

Značky: měření, draselného, stupně, způsob, hydroxidů, oxidů, konverze, absorpcí, uhličitan, uhličitého, sodného, roztoku

Text:

...(v našem případě byl průtok přibližně 300 ml/min a zpoždění 5 sec). Vstup zapisovače § je připojen na konektorový výstup konduktometru 2 a rozsah zapisovače je 0,5 mv, při posunu nuly o několik rozsahů. Po spuštění průtoku analyzované kapaliny analyzátorem před začátkem sycení louhu kysličníkem uhličitým v reaktoru se na konduktometru zvolí vhodný rozsah vodivosti, příslušný použité vstupní koncentraci hydroxidu sodného a knoflíkem kalibrace...