Miller Penelope

Humánna monoklonálna protilátka špecificky sa viažuca na IGF-IR alebo jej antigén-väzobná časť, farmaceutická kompozícia obsahujúca protilátku alebo jej antigén-väzobnú časť, izolovaná bunková línia produkujúca protilátku, izolovaná molekula nukle…

Načítavanie...

Číslo patentu: 287954

Dátum: 11.06.2012

Autori: Miller Penelope, Moyer James, Corvalan Jose, Cohen Bruce, Gallo Michael, Beebe Jean

MPK: A01K 67/00, A61K 48/00, A61K 39/00...

Značky: bunková, línia, farmaceutická, nukle, protilátku, specificky, izolovaná, kompozícia, humánna, molekula, antigén-väzobná, igf-ir, obsahujúca, produkujúca, protilátka, antigén-väzobnú, viažuca, monoklonálna, část

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná humánna monoklonálna protilátka alebo jej antigén-väzobná časť, ktorá sa špecificky viaže na receptor inzulínu podobného rastového faktora I (IGF-IR), pričom uvedená protilátka alebo jej časť inhibuje väzbu IGF-I alebo IGF-II na IGF-IR a inhibuje rast nádoru in-vivo farmaceutická kompozícia s jej obsahom izolovaná bunková línia produkujúca protilátku izolovaná molekula nukleovej kyseliny, ktorá kóduje ťažký reťazec alebo jeho...