Mikulecký Karel

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lanta Jiří, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupem, ovlivňování, strojů, vlnitým, zařízení, délky, tkacích, útku

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266057

Dátum: 14.11.1989

Autori: Augusta František, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří

MPK: D03C 13/00

Značky: zařízení, pohyblivých, prvků, pohon, stroje

Text:

...dimenzováno podlenich ve vzájemné podobnosti. Tyto pohyblivé prvky a kyvné páky jsou v dalším označovány podle potřeby jako první pohyblivý prvek l, druhý pohyblivý prvek 3, první kyvnápáka 3 a druhá kyvná páka 1.Podle obr. 1 jsou použíty dvouramenné kyvné páky 3, 4 plochého tvaru, které jsou uloženy łňsnř k nnhň nn mfnrnñ pnvuňm hnríznnrňlnfm hřĺdull G Ink, žn )nłIuh nnn k lňřnní ju nhodná n qumnlzlkuu Uuuu híĺdvlv 3. PřiLom je vždy kratší,...

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: tkacích, zanašečů, vlnitým, způsob, soukání, útkových, útku, strojů, prošlupem, cívek

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Zařízení k vedení příze za pomoci vzduchového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261155

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lindenthal Antonín, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, pomocí, vedení, vzduchového, proudu, příze

Text:

...tryskou 1. Přitom je vodicí kanál obloukovitě zakřiven podle poloměru 3 a opatřen na vnější obloukové straně 8 se otevírající podélnou štěrbinou, umožňující výstup příze ll, vedenéútkovou cívkou ll, v radiálním směru. Význam zakřivení vodicího kanálu l, jakož í konstrukčníznaky, vztahující se k jeho použití a funkci, jsou dostatečně známé a proto nevyžadují dalších podrobností.Obr. 2 ukazuje profil vodicího kanálu l. Prakticky je vodicí kanál...

Zařízení k soukání útku do útkových cívek u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260626

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lindenthal Antonín, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, útku, soukání, cívek, stroje, tkacího, útkových

Text:

...tuhými rameny k počátku soukání a obr. 4 značí osový řez přiváděcí útkovou trubiC 1.Při soukání útku 3, do útkových cívek 1 v zanašečích 2 ze stacionární cívečnice s předlohovými cívkami 5 V dávkovací dráze 3, kde útek 3 je střihačem 1 U ustřižen, je volný ustřižený konec 3 útku 3 V podávací zóně 3 dávkovací dráhy 9 od bodu B jeho střihu u nabíhajícího zanašeče 2 do prošlupu, přenášen do bodu A postupně najíždějícího zanašeče 2 do...

Zařízení na přivádění útkových nití z nehybně uspořádaných předlohových návinů k navíjení na pohybující se útkové cívky u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259934

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/38

Značky: útkových, uspořádaných, nehybné, pohybující, útkové, přivádění, vlnitým, tkacího, stroje, nití, navíjení, cívky, zařízení, návinů, prošlupem, předlohových

Text:

...259934 4žuje dovnitř vodicího kanálu lg. Prostor mezi výstupním ústím lg trysky łl a vstupním koncem vodicího kanálu lg, kde účinně působí proud vzduchu na předloženou útkovou nít §, tvoří přitom aktivní zónu trysky ll.I když to není pro popisovâní daného příkladu provedení vynálezu důležité, takže příslu~ šné vyobrazení je vynecháno, budiž pro úplnost poznamenáno,že tyto známé vodicí kanály lg,tvořené vnitřními stěnami trubkovitého dílu lg...

Zařízení pro přivádění útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259688

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Augusta František, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, přivádění, zařízení

Text:

...Tyto útky 5 jsou přiváděny jednotlivěk.útkovým zanašečům 3 z nehybně uspořádaných předlohových návinu 55 ktoré jsou na výkresu znázorněny v počtu dvou kusů, i když jejich počet býváy v praxi větší Každému ütku 5, vedoucímu od příslušného předlohového návinu 5, je přiřazena jedna foukací tryska Q pro postup 259688né dopravování volných konců Ag útků A prostřednictvím vodicího ústrojí 1 do polohy napříč k pohybové dráze ga útkových zanašečů...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259468

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Augusta František

MPK: D03C 13/00

Značky: zařízení, stroje, prvků, pohon, pohyblivých

Text:

...kyvné páky EQ, která je z pohledu na výkres zřejmá jako nejbližší, vybíhá od osy 5 otáčení vlevo, přičemž se směrem k volnému konci nejdříve nahoru a dolů rozšiřuje a poté od největší šířky zužuje zpět, zhruba ke středu šířky. V místě spojování okraju má pak volný konec tohoto druhého ramene ggg upravenou radiální unášecí část. Tuto radiální unášecí část tvoří nahoru směřující hák 1, jehož vnitřní stěna přechází nejspodnějším koncem Z ve...

Zařízení pro nanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256698

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Augusta František, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: útku, nanášení, zařízení

Text:

...a foukací trysku ll uspořádány dva pevne vodiče,které jsou dle potřeby dále označovány jako první pevný vodič lâa a druhý pevný vodič lâb,sloužící k vedení útku 2 spojujícího předlohový návin lg s útkovým zanašečem l napříč v ose působení foukací trysky ll. Dále je zde bočně otevřený usměrñovací kanál lg pro usměrnění volného konce ga neseného vzduchovým proudem do žádaného směru a za místem g spojování je pak uspořádána sací hubice ll pro...

Zařízení pro navíjení útkových cívek tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254882

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: útkových, stroje, navíjení, prošlupem, zařízení, cívek, tkacího, vlnitým

Text:

...cívku, prostředky pro převzetí útková cívky a její přidržení během navíjení atd., která však mohou pracovat na sobě nezávisle a pouze během provozu dostávají impuls k zahájení a ukončení navíjení, jak níže uvedeno. V daném příkladu jsou první a druhé navíjecí ústrojí lg a lg uspořádána svými rovnoběžnými osami otáčení ve vertikální rovině, která je stejně vzdálena jak od prvního přímého úseku §, tak 1 od druhého přímého úseku 6 oválné dráhy 3...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Augusta František, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: podávání, útku, víceprošlupního, útkové, cívečnice, cívky, stroje, zanašečů, tkacího, zařízení, stacionární

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Přemisťovací zařízení s posuvnými přenašeči útkových cívek u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252572

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: cívek, strojů, víceprošlupních, tkacích, útkových, přemisťovací, zařízení, přenášecí, posuvnými

Text:

...cĺvky Ä, Ä V obou úsecích lg, łl dávkovaci dráhy Ä jsou ve stejném okamžiku přejímány a předávány. Oba přenášeče ll, ll tvoří v úsecích lg, ll posuvný vratný pohyb, jehož rychlost je poloviční vůči rychlosti pohybu zanášečů l, ł. V obou ůsecích lg, ll dávkovací dráhy Ä obsahující též odvalovacĺ kotouče g s chapači 2 při přenosu útkových cívek Ä, 3 je ke každé soukací hlavici Q přiřazen vždy z každého úseku lg, ll jeden odvalovaci kotouč 5...

Zařízení pro výběrové zadržování a uvolňování útkových nití u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251437

Dátum: 16.07.1987

Autori: Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: uvolňování, zařízení, nití, tkacího, výběrové, útkových, zadržování, stroje

Text:

...zájmem o přehlednost, jednak tím, že funkční uspořádání zařízení na tomto stroji je všeobecně známé nebo je pro odborníka nasnadäe Třeba také upozornít na to,~že kvůli snadné rozpoznatelnosti jsou součástí zařízení nakrssleny bez ohledu na skutečně rozměry, popřněřítko.Nejdříve bude popsáno provedení zařízení podle vynélezu znázorněnő na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 a 2 obsahuje zařízení ni ové svěrky 1 v příkladně zvolenén počtu šesti kusů pro...

Zařízení pro přivádění útkových cívek k útkovému navíjecímu ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250964

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lanta Jiří, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34

Značky: útkovému, zařízení, útkových, navíjecímu, cívek, ústrojí, přivádění

Text:

...ll dvou sousedieich zanašečů g.Jak lépe vidět na obr. 3 až 5, je mezi ramena elektromagnetu 3, nesoucí magnetické pöly §, g vložen výplñový prvek § 2 magnetický nevodivého materiálu, na němž je upravena podélná vodici část §. S touto podélnou vodici části§ pak koresponduji vodici protičásti g, vytvořené vždy na útkových civkách l, na straně protilehlé k elektromagnetu 5. Nestejnojmenné magnetické póly §, Q elektromagnetu A jsou uspořádány...

Zařízení pro automatické individuální zapřádání příze u bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249973

Dátum: 15.04.1987

Autori: Buryšek František, Mikulecký Karel, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 15/02

Značky: dopřádacího, individuální, bezvřetenového, stroje, zapřádání, automatické, zařízení, příze

Text:

...rotoru v momentě §.V tomto okamžiku se vrácená délka příze /bod 3-5/ rovná délce odtažené příze /bod 6-8/. Plocha tvořená body 3-5-6 se tedy rovná ploše tvořené body 6-7-S. Konec vrácené příze je při tomto znämém postupu vystaven rotačnímu účinku spřádacího rotoru v časovém intervalu 2, kdy je rotor dokrucován.Pokud se takovéto zapřádání provádí při snížené rychlosti spřádacího rotoru neprojeví se dokrucování konce příze nepříznivě....

Zařízení pro přivádění útkových nití u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249339

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Záborský Zdeněk, Augusta František

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: přivádění, stroje, prošlupem, útkových, vlnitým, nití, tkacího, zařízení

Text:

...5 na straně druhé.draze, ktera zčásti probíhá paralelné k plnicímu pásmu 5 mezi jeho vstupem 5 a výstupem §. Vynález se však vztahuje na zařízení pro přivádění útkových nití Ž z nehybně uspořádanýth předlohových cívek k plnění útkových nosičů Z, pohybujících se v uvedeném plnicím pásmu 3. Následující popis bude proto omezen jen na objasnění k tomuto potrebných opatření. Zařízení pro přivádění utkových nití 5 je uspořádáno uvnitř...

Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249291

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mikulecký Karel, Augusta František, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: útku, stacionárních, soukání, víceprošlupního, zařízení, zanašečů, stroje, tkacího, cívek

Text:

...6.opatřena vlastním rotačním pohonem ll. Stacionární cívky 1 jsou umístěny nad nekonečnou dráhou ł zanášečů 3 před jejich vstupem g do dávkovacĺ dráhy 3.Každá soukací jednotka Ž jeV dávkovacím úseku 5, zabírajícím větší část dávkovací dráhy 3, se uskutečñuje soukání útku Q na útkovou cívku g, otočně uloženou v pohybujících se zanášečích g neustále přes dávkovací úsek 4 dávkovací dráhy A a postupujíci dále do nekonečné dráhy ł zanášečů 3.V...

Zařízení k vytváření prošlupu a zásoby volných osnovacích nití u tkacích strojů, zejména u strojů s postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237642

Dátum: 16.02.1987

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03C 5/02

Značky: prošlupem, nití, prošlupu, osnovacích, postupujícím, zásoby, zařízení, tkacích, volných, vytváření, zejména, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvorbu prošlupu a zásobu volných nití pro vytváření prošlupního klínu. U vysokých pracovních rychlostí je třeba zmenšit otevírání prošlupu a snížit hmotnost součástí k jeho tvorbě. Proto v rovině kolmo ležící na základní rovinu osnovních nití před tvorbou prošlupu, je uspořádán výkyvný vodič s vodicím očkem. Výkyvný vodič s osnovní volnou nití se vzhledem k její rovině pohybuje kolmo a před prošlupem vytváří klín silovým polem,...

Zařízení pro tvorbu kmitavého pohybu vícečlenného mechanismu stroje, zejména u prošlupního či přírazového ústrojí tkacího stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237641

Dátum: 16.02.1987

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03C 5/02

Značky: pohybu, zejména, prošlupního, ústrojí, kmitavého, tkacího, mechanismu, tvorbu, stroje, stavu, zařízení, přírazového, vícečlenného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výsledný zdvižný pohyb ovládaných členů vícečlenného mechanismu silami umístěnými nejméně ve dvou bodech ne sobě pohybově závislými ovládacími prostředky. Účelem vynálezu je snížení rázového namáhání, snížení zdvihů ovládaných prostředků, snížení funkčních členů a zjednodušení mechanismů. Zařízení obsahuje soustavu funkčních členů, přeháněných v za sebou daných úsecích nejméně dvěma ovládacími prostředky. Funkčními členy odpružené...

Způsob oddělování ztrátových vláken od nečistot při bezvřetenovém předení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237016

Dátum: 15.02.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Kabele Stanislav, Mikulecký Karel

MPK: D01H 7/888

Značky: bezvřetenovém, vláken, tohoto, nečistot, způsob, provádění, způsobu, oddělování, předení, ztrátových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení na oddělování ztrátových vláken v bezvřetenové spřádací jednotce, ve které ojednocovacím ústrojím uvolněné nečistoty se vylučují spolu se ztrátovými vlákny do kanálu pro odvod nečistot. Účelem vynálezu je alespoň část těchto ztrátových vláken vrátit znovu do výrobního procesu, což se děje oddělováním ztrátových vláken od nečistot účinkem sání, vyvozovaném v bočním kanále pro ztrátová vlákna napojeném na kanál...

Zařízení k soukání útkové nitě do útkových cívek ze stacionární cívečnice u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247637

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Augusta František

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: víceprošlupních, cívek, nitě, stacionární, zařízení, soukání, útkových, tkacích, cívečnice, útkové, strojů

Text:

...zhruba umístěny v linifmi, v níž jsou od sebe vzdálenyV předem určené rozteči łâ, která teoreticky nemusí být neustále stejná.Volbou rozdílných rozteči ł 6 nepohyblivých magnetů g, lze měnit rychlost rotaoe V průběhu jednoho soukaoího cyklu. Polerita pőlu g, g nepohyblivých magnetů g je stŕídavá. Kombinací unášivého pohybu zanašečů g a účinku magnetického pole od nepohyblivých magnetů § se vytvoří moment, který uděluje útkovým cívkám i...

Způsob dopravy upraveného konce příze při zapřádacím procesu z místa úpravy konce příze k ústí odtahové trubice spřádacího rotoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236516

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mikulecký Karel, Buryšek František, Šilar Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: konce, upraveného, úpravy, trubice, procesu, příze, rotoru, místa, způsob, způsobu, provádění, ústí, spřádacího, odtahové, zařízení, zapřádacím, tohoto, dopravy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu dopravy upraveného konce příze při zapřádacím procesu z místa úpravy konce příze k ústí odtahové trubice. Podstata způsobu spočívá v tom, že se upravený konec příze dopravuje a usměrňuje k ústí odtahové trubice proudem stlačeného vzduchu. Další podstatou je to, že se proud stlačeného vzduchu vytváří z dílčích proudu a že dílčí prou stlačeného vzduchu působí na upravený konec příze postupně. Zařízení je vyznačeno tím, že...

Cívkový držák navíjecího ústrojí textilných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231011

Dátum: 15.06.1986

Autori: Ešner Stanislav, Mikulecký Karel, Buryšek František

MPK: B65H 54/54

Značky: ústrojí, cívkový, držák, navíjecího, textilných, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cívkového držáku navíjecího ústrojí textilních strojů, uspořádaného pro navíjení niťové zálohy na dutinku, vytvořeného dvěma výkyvně uloženými rameny, na nichž jsou otočně upraveny středicí talířky pro upnutí dutinky. Podle vynálezu je dutinka 1 opatřena unášečem 9 a středicí talířek 2, přilehlý konci dutinky 1, na kterém se vytváří niťová záloha, záchytem 12 unášeče 9 pro pohybové spojení dutinky 1 a středicího talířku 2 při...

Zařízení k řízenému oddálení konce svazku vláken z dosahu potahu vyčesávacího válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231114

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hrdličková Alena, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel, Buryšek František

MPK: D01H 7/895

Značky: potahu, svazků, oddálení, zařízení, vyčesávacího, řízenému, konce, válečků, vláken, dosahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k řízenému oddálení konce svazku vláken z dosahu potahu vyčesávacího válečku po zastavení dodávky vlákenného materiálu při přetrhu příze na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje. Podstata vynálezu je v tom, že zhušťovač a stoleček jsou upraveny na nosném ramenu, otočně uloženém na osovém čepu podávacího válečku mezí pracovní polohou, ve které je místo styku stolečku a podávacího válečku blíže k potahu...

Způsob výroby nových derivátů 8-aminoacylamino-4-ary-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247164

Dátum: 13.02.1986

Autori: Kroupa Milan, Bischoff Carmen, Nimeeek Zdenik, Holas Mikuláš, Gohlke Ulrich, Kutlvašr Jioí, Dietrich Klaus, Versäumer Heinz, Mikulecký Karel, Buryšek František, Bláha Milan Hradec Králové, Sloupenský Jioí

MPK: C07D 217/04

Značky: 8-aminoacylamino-4-ary-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolinu, způsob, derivátů, výroby, nových

Text:

...TI nvbo s UHO solí. Tato reakce se výhodné provádíJako ruaküní prostřvd law vyhudjü-ouůĺvatalifatickó alkoholy, zvláště methanol nebo ethunol. Rcakcu sa müŕ uvudŇ 1 xyhodnv pri Zvýšenu teplotě, zejmvna při teplotě varu reakč ní směsi.vývinu/x nhmu. mny wbvuluĺhr) vzorce II a III lze používat také ve formě jejich adičních solí 5 ky.~Innm uíL|ud hydrochloridů). Roukúnn smňs su můžu zracovávat o sobě známými metodami. Izolace reakčních...

Zařízení k ovládání spojky podávání vlákenného materiálu do spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224294

Dátum: 15.12.1985

Autori: Mikulecký Karel, Hrdličková Alena, Ešner Stanislav, Buryšek František, Šilar Zdeněk

Značky: materiálů, spojky, bezvřetenového, rotoru, stroje, podávání, dopřádacího, vlákenného, spřádacího, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání spojky podávání vlákenného materiálu do spřádacího rotoru bez vřetenového dopřádacího stroje, zahrnujícího větší počet vedle sebe pracujících spřádacích míst, obsluhovaných při zapřádání objížděcím zapřádacím mechanismem, přičemž spojka podávání na každém spřádacím místě obsahuje dva třecí kotouče, z nichž jeden je axiálně pevný, zatímco druhý je axiálně posuvný, přičemž jeden z těchto třecích kotoučů je spojen s pohonným...

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224293

Dátum: 15.12.1985

Autori: Buryšek František, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel

Značky: procesu, nezdařené, strojích, dopřádacích, cívek, číselné, výměně, způsobu, zařízení, automatické, spřádacího, měny, bezvřetenových, provádění, způsob, znovuzahájení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích opatřených automatickým zařízením pro výměnu plných cívek bez přerušení spřádacího procesu, vyznačený tím, že na každou dutinku, u které při automatické výměně plných cívek došlo k přerušení spřádacího procesu a na jejímž povrchu chybí příze k zapředení, se navine pomocná příze potřebných parametrů...

Způsob zapřádání příze na bezvřetenové spřádací jednotce a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227602

Dátum: 01.09.1985

Autori: Janoušek Jan, Buryšek František, Eliáš Jiří, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel

Značky: způsob, příze, zařízení, spřádací, zapřádání, způsobu, jednotce, tohoto, provádění, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapřádání příze na bezvřetenové spřádací jednotce, se spřádacím rotorem, jemuž je předřazeno ojednocovací ústroji s podávacím ústrojím pramene a vyčesávacím válečkem, při kterém se příze činností zapřádacího ústroji vrací zpět do spřádacího rotoru k napojeni na stužku vláken, vytvořenou ve sběrné drážce spřádacího rotoru opětným spuštěním podávacího ústroji, které bylo v předcházející fázi předení vypnuto, a následně se po napojení příze...

Zařízení pro zapředení příze na bezvřetenové spřádací jednotce se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215297

Dátum: 01.08.1985

Autori: Škoda Stanislav, Eliáš Jiří, Ešner Stanislav, Janoušek Jan, Mikulecký Karel, Buryšek František

Značky: spřádací, spřádacím, zařízení, zapředení, jednotce, příze, bezvřetenové, rotorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro zapředení příze na bezvřetenové spřádací jednotce se spřádacím rotorem, obsahující zapřádací ústrojí pro vracení konce příze odtahovým kanálem do spřádacího rotoru, přerušovací ústrojí pro zkrácení konce příze na určitou délku, jakož i odváděcí kanál, napojený na odtahový kanál, jehož podstata spočívá v tom, že do odváděcího kanálu, který je jak při předení, tak i při zapřádání napojen na zdroj podtlaku, ústí alespoň...

Způsob oddělení konce příze při zapřádání na spřádací jednotce bezvřetenového dopřádacího stroje a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216990

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bárta Eduard A Tyl Miloslav, Janoušek Jan, Mikulecký Karel, Buryšek František

Značky: oddělení, stroje, zapřádání, provádění, konce, způsob, spřádací, příze, bezvřetenového, jednotce, zařízení, dopřádacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší oddělení konce příze při zapřádání příze na pracovní jednotce bez vřetenového dopřádacího stroje, při kterém se příze, umístěná v odtahovém kanálu spřádacího rotoru, v určitém místě rozvolňovacími prostředky rozvolní, oddělený konec se odvede a nový konec se vrací do spřádacího rotoru k zapředení. Podle vynálezu se konec příze, zajištěný místně sevřením, po rozvolnění oddělí od příze působením krátkodobého zvýšení osového napětí...

Způsob přípravy konce příze pro zapředení ve spřádacím rotoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 224321

Dátum: 01.07.1984

Autori: Škoda Stanislav, Buryšek František, Janoušek Jan, Mikulecký Karel, Ešner Stanislav, Havránek Zdeněk

Značky: konce, zařízení, spřádacím, provádění, zapředení, přípravy, způsob, rotoru, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy konce příze pro zapředení ve spřádacím rotoru bezvřetenové spřádací jednotky, podle kterého se konec příze upne mezi dvěma upínkami, upínací úsek příze se rozkroutí a zvětšením vzdálenosti mezi upínkami se příze v upínacím úseku rozpojí, oddělený konec se odstraní ze zapřádacího procesu a nový konec se zavede do spřádacího rotoru k zapředení, vyznačující se tím, že se při rozkrucování upínacího úseku příze, upnutého mezi horní a...

Zařízení k provádění výběrového smekání cívek pomocí smekacího agregátu na textilních, zvláště pak bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216111

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mikulecký Karel, Dykast Jaroslav, Buryšek František

Značky: zařízení, provádění, cívek, zvláště, smekacího, agregátu, pomocí, výběrového, strojích, smekání, textilních, dopřádacích, bezvřetenových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru bezvřetenového předení a řeší problém racionalizace pojezdu smekacího agregátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že smekací agregát je vybaven řídicím centrem pro ovládání smyslu jeho pojezdu a činnosti v závislosti na signálech z testovacího a ověřovacího prostředku. Obor využití se předpokládá na automatických smekacích zařízeních bezvřetenových dopřádacích strojů, na kterých se smekání provádí během nepřetržité...

Zařízení pro racionální odstraňování nestacionárního stavu spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222909

Dátum: 01.03.1984

Autori: Dykast Jaroslav, Mikulecký Karel, Šilar Zdeněk, Sloupenský Jiří, Buryšek František

Značky: stavu, zařízení, bezvřetenového, odstraňování, stroje, racionální, dopřádacího, jednotek, nestacionárního, spřadacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro racionální odstraňování nestacionárního stavu spřádacích jednotek bezvřetenového dopřádacího stroje zapřádacím agregátem a jeho účelem je zabránit prostojům nepředoucích jednotek racionálnějším pojezdem zapřádacího agregátu, což se řeší tím, že pohonné ústrojí zapřádacího agregátu je ovládáno rozlišovacím prostředkem, tvořeným soustavou klopných obvodů napojených na čidla přetrhů spřádacích jednotek a rozhodovacím...