Mikula Oldřich

Sposob regenerácie kobaltového katalyzátora pri výrobe dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260271

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bafrnec Milan, Kovaľ Ján, Bučko Miloš, Mesarovič František, Mikula Oldřich, Vajda Milan, Brunnerová Eva, Lodes Antonín, Kopernický Ivon, Bafrncová Soňa

MPK: B01J 23/94

Značky: regenerácie, výrobe, dimetyltereftalátu, kobaltového, katalyzátora, spôsob

Text:

...organických látok sa používa na prípravu katalyzátora na oxicláciu p-xylénu .a metyi-p-toluylátu.Zloženie dcstilačného zvyšku, ktorý sa extrahuje je zname len čiastočne. Okrem kobaltu, ktorého je old 0,05 do 0,8 0/0 hmot. zvyšok obsahuje 5 až 15 0/0 hmot. dimetylterettalátu a dimetylizoftalátu, 1 až 2 hmot. metyl-p-toluylátu, 1 až 5 hmot. kyseliny paratoluylovej, 5 až 10 0/0 hmot. inonometylterettslátu, 2 až 8 9/0 hmot. kyseliny...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Košuth Jaroslav, Bakoš Ján, Juhás Stanislav, Hronec Milan, Džamba Peter, Kováč Pavol, Miškovič Tibor, Tomčík Kazimír, Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Ambrož František, Záremba Emanuel, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Jesenský Ján, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Banhedyi Erich

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, získavanie, zariadenie, cyklohexanolu, zmesí

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Magur Ján, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Mihočko Peter, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanón, cyklohexanu, selektivity, zvýšenia, spôsob, cyklohexanol, oxidácie

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Banhedyi Erich, Sabadoš Július, Záremba Emanuel, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Bakoš Ján, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Košuth Jaroslav, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, cyklohexanu, kvapalnej, fáze, selektívnu, oxidáciu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: spôsob, výroby, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Jesenský Ján, Mikula Oldřich, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Ambrož František, Futrikanič Jozef, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, cyklohexanu, cyklohexanaolu, výrobu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Ambrož František, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, spôsob, výroby, cyklohexanolu, zmesí

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Ambrož František, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, výroby, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Kováč Pavol, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Ambrož František, Záremba Emanuel, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Mikula Oldřich, Barta Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, oxidáciu, cyklohexanu, selektívnu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Banhedyi Erich, Molnár Gabriel, Ambrož František, Bakoš Ján, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Košuth Jaroslav, Futrikanič Jozef, Sabadoš Július, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Lichvár Milan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výroby, cyklohexanonu, oxidáciou, cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Chocholáček Ľudovít, Ždenyi Mikuláš, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Barta Stanislav, Kolesár Ján, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan, Záremba Emanuel, Hronec Milan, Ambrož František, Hlinšťák Karol, Jesenský Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, cyklohexanu, zariadenie, selektívnej

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Guba Gustáv, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kavala Miroslav, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Jureček Ľudovít, Schwarz František, Adam Valér, Strečko Július

MPK: C07C 33/24

Značky: alkylfenolu, fenolů, arylalkylácie, spôsob

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bučko Miloš, Mihályová Blanka, Bratrský Daniel, Lehotský Ľubomír, Fehér Pavol, Šimko Karol, Kopernický Ivan, Křižka Pavel, Mikula Oldřich, Braunsteiner Michal

MPK: C10L 1/32

Značky: komplexný, komponent, palív, motory, zážihové

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Bučko Miloš, Danilla František, Hronec Milan, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 63/06

Značky: spôsob, výroby, kyseliny, benzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Esterifikačný reaktor na prípravu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238821

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikula Oldřich, Sitarčík Pavol, Bučko Miloš, Varga Milkuláš, Štefánik Vincent, Mokráň Pavel, Danilla František

MPK: B01J 10/00

Značky: esterifikačný, reaktor, dimetyltereftalátu, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie rovnomernejšieho rozloženia koncentrácie nezreagovanej kyseliny tereftálovej pozdĺž esterifikačného reaktora, ako aj zintenzívnenie styku plynnej a kvapalnej fázy pri výrobe dimetyltereftalátu esterifikáciou kyseliny tereftálovej metanolom. Uvedeného účelu sa dosiahne vo vertikálnom reaktore kolónového typu opatreného vyhrievaným plášťom, v ktorom sú zabudované sitové etáže s otvormi tvaru komolého kužeľa. Všetky...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bučko Miloš, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Masarovič František, Klempa Vladimír, Kovaľ Ján, Šimko Karol, Gogola Ivan, Kaššovič Vratko

MPK: C08F 110/02, C08F 4/34

Značky: rozpúšťadiel, spôsob, etylénu, inicátorov, výroby, polymerizácie

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kavala Miroslav, Hagara Anton, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Guba Gustáv, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Masarovič František, Tomčík Kazimír, Jureček Ľudovít, Richter Ján, Adam Valér, Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Schwarz František

MPK: C07C 49/08, C07C 39/00

Značky: spôsob, tohto, uskutočňovanie, acetónu, fenolů, komplexného, výroby, vedľajších, zariadenie, spôsobu, produktov, spracovania

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob zachytávania sublimátu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234835

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bobok Daniel, Mikula Oldřich, Kossaczky Elemír

MPK: B01D 53/14

Značky: dimetyltereftalátu, zachytávania, spôsob, sublimátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zachytávania dimetyltereftalátu zo vzduchu odpadajúceho z výroby dimetyltereftalátu. Sublimát dimetyltereftalátu obsiahnutý v prúde vzduchu sa absorbuje prúdom metylalkoholu a oddelí sa hustá suspenzia s obsahom 10 až 400 kilogramov dimetyltereftalátu na m3 metanolu od metanolu s obsahom menej ako 0,8 perc. hmot. rozpusteného dimetyltereftalátu, ktorý vracia do absorpcie tak, že sa pridáva k čerstvému metanolu. Metanol...

Spôsob izolácie alfa-metylstyrénu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Révus Miloš, Tatranský Ivan, Danilla František, Brezuľa Ľudovít, Štefánik Ivan, Komorová Hana, Sůva Jan, Mikula Oldřich, Kovaľ Ján, Křižka Pavel

Značky: spôsobom, vedľajších, výrobe, produktov, izolácie, kuménovým, alfa-metylstyrenu, fenolů, vznikajúcich, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba alfa-metylstyrénu pozostáva z vydestilovania kuménu a alfa-metylstyrénu vo forme azeotropu s vodou spolu s acetónom z rozkladnej zmesi pozostávajúcej z fenolu, acetónu, kuménu, alfa-metylstyrénu a vedľajších produktov. Destiláciou acetón-kumén-alfa-metylstyrénovej frakcie sa po pridaní hydroxidu sodného oddestiluje acetón a destilačný zvyšok pozostávajúci z kuménu a alfa-metylstyrénu sa použije k izolácii alfa-metylstyrénu frakčnou...

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220926

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bučko Miloš, Hronec Milan, Mokráň Pavol, Révus Miloš, Tatranský Ivan, Štefánik Vincent, Mikula Oldřich, Kovaľ Ján, Masarovič František, Kopernický Ivan

Značky: esterov, výrobe, dimetyltereftalátu, destilačných, vyšších, spôsob, vznikajúcich, zbytkov, metanolom, reesterifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom. Uvedený spôsob je určený na reesterifikáciu vyšších esterov na príslušné nižšie estery. Vyznačuje sa tým, že sa vyššie estery reesterifikujú kontinuálne na nižšie metylestery za prítomnosti katalyzátorov pozostávajúcich z prírodných aluminosilikátov alebo kysličníka hlinitého, ktoré obsahujú kysličník zirkoničitý a/alebo...