Mikula Milan

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286412

Dátum: 21.08.2008

Autori: Čeppan Michal, Havlínová Bohuslava, Katuščák Svetozár, Čepcová Katarína, Reháková Milena, Maková Alena, Mikula Milan

MPK: D21H 25/00

Značky: papierových, archívnych, nosičov, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy archívnych papierových nosičov po odstránení kyslých rozpustných produktov predpieraním deionizovanou vodou a následnej deacidifikácii, pri ktorom sa papierové nosiče podrobia pôsobeniu reagentov ponorením do ich roztoku, ktorého podstata spočíva v tom, že deacidifikácia sa uskutočňuje hydrogenuhličitanom horečnatým alebo hydrogenuhličitanom vápenatým, alebo dvojstupňovo hydrogenuhličitanom horečnatým a následne...

Sposob hydrofobizácie SiO2 povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266298

Dátum: 13.12.1989

Autori: Škyrta Ján, Čeppan Michal, Mikula Milan, Veselý Michal, Lodes Antonín, Blecha Jozef, Flassik Robert, Lapčík Ľubomír, Kovalčík Martin, Zelenay Emil, Brezová Vlasta

MPK: G03F 7/16

Značky: spôsob, povrchov, hydrofóbizácie

Text:

...škoricový aldehyd) a nasorbovaný povrch sa vystaví po dobu 3 až 15 sekúnd účinku nizkoteplotnej plazmy o výkone 10 až 30 W budenej vo vzduchu alebo kyslĺku (výhodne pri nizkom tlaku) vysokofrekvenčným, striedavým alebo jednosmerným generátorom plazmy. K vytvoreniu chemicky aktívnych systémovmolekúl aromatického aldehydu s excitovanými časticami plazmy, elektrónmi a fotônmi cestou rudikálových reakcií. Takýto aktívny systém je schopný...

Spôsob merania kinetických parametrov difúzneho procesu rozpúšťania a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257101

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lapčík Ľubomír, Dařbuján Jozef, Mikula Milan, Kalíšek Vlastislav

MPK: G01N 11/14

Značky: prevádzaniu, difúzneho, zariadenie, procesu, rozpúšťania, merania, spôsob, parametrov, kinetických

Text:

...otvory v statických elemenboch 16 sa dostáva k rotačným elementom. Smer pohybu kvapaliny je znázornený šipkou na obr. 2. Tento pohyb je zabezpečený odstredivou silou pôsobiacou na kvapalinu pri rotácii ako i sklonom Vŕtanie čerpacích otvorov 13 rotujúcich elementov 11. Drážky 15 znižujú rotáciu kvapaliny v olblasti vzorky. Mechanický odpor notujúcich elementov behom rozpúštania narastá vdaka vzrastukoncentrácie rozpúšťane látky V...