Mikoláš Petr

Způsob připojení plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252561

Dátum: 17.09.1987

Autori: Píbil Jan, Labohý Ivan, Mikoláš Petr, Biheller Jan, Mikoláš Vlastimil Prom

MPK: B01D 13/00

Značky: způsob, materiálů, plošných, připojení

Text:

...vinutého modulu jednoduše při pojit takový počet vrstev plošných materiálů, který je pro zvolený průměr středové trubky a použití spirálově vinutého modulu optimální. Počet takto připojených vrstev není omezovánproblémy způsobenými nerovnostmi spojů a jejich poruchami.Uspořádání vrstev plošných materiálů a způsob jejich připojení ke středové trubce umož 3 252561ňuje následně jednoduché a pevné navinutí těchto materiálů na středovou trubku při...

Spôsob hodnotenia kvality systémov výkonových polovodičových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 242157

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Zdenik, Bor Jan, Mikoláš Petr, Biheller Jan, Labohý Ivan

MPK: H01L 21/66

Značky: kvality, systémov, hodnotenia, výkonových, polovodičových, súčiastok, spôsob

Text:

...teplotným cyklickýmskúškam, v skrátení času potrebného na skúšky 1 O 3 krát v šetrení pracovných sil v počte najmenej 1 000 hodin, v ušetrení chladiacej vody v množstve cca 200 m 5 a urýchlení prác vo výskume a vývoji výkonovýoh polovodičových súčiastok najmenej o 3 mesiace.vyznačený postup je novou diagnosticktou metódou pre hodnotenie vlastností výkonových polovodičových súčiastok, ktorá umožňuje nahradit doterajšie teplotné...

Způsob přípravy 3-thiapentyloxyderivátů polyfosfazenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241790

Dátum: 10.08.1987

Autori: Bár Jaromír, Eervinka Jioí, Mikoláš Petr, Martoch Josef, Labohý Ivan

MPK: C08G 79/02

Značky: polyfosfazenu, 3-thiapentyloxyderivátů, přípravy, způsob

Text:

...kde R F,CHF 2, a 3-thia-l-penttanolu ye směsi bezvodých rozpouštědel toluen-tetrahydrofurąn.Reakci lze provést prakticky s kvantitativni rofunkćionalizàcí výchozího po 1 y(dich 1 orfosfazenu) za vzniku produktů, V nichž se mouární poměr R 1/(R 1 R 2) pohybuje v méžích 1 e.93.Výhoúou způsobu přípraýy podle vynálçzu je uysoká reaktivita výchozího po 1 y(diçh 1 orfosfazénu) umožňující připravulpolymorů s V vyšokýu stupněm funkcionalizàce,...

Kombinovaný uzávěr tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250940

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mikoláš Petr, Labohý Ivan

MPK: F16J 13/00, C02F 1/44

Značky: nádoby, uzáver, kombinovaný, tlakově

Text:

...s vyjímáním pístu ayk častému poškození membránových modulů.Výše uvedené nevýhody řeší kombinovaný uzávěr tlakové nádoby s vloženým pístem těsněným v tělese tlakové nádoby, jehož podstata spočívá v tom, že těleso tlakové nádoby je na konci opatřeno závitem s našroubovancu převlečnou přírubou a pojistnou přírubou, přičemž tento uzávěr je uzpúsoben k připevnění přípravku pro vyjímání pístupomocí šroubů. Pist je opatřen otvorem pro spojení 5...

Univerzální transportní deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 237624

Dátum: 16.02.1987

Autori: Labohý Ivan, Mikoláš Petr

MPK: B01D 13/00

Značky: transportní, univerzální, deska

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální transportní deska je určena pro zařízení na odsolování vodných roztoků pracující na principu odstraňování rozpustných látek z vody plochými reverzně osmotickými membránami. Účelem předmětu vynálezu je jednoduchá konstrukce univerzální transportní desky, která slouží buď jako rozváděcí, nebo jako odváděcí deska, přičemž změnu funkce univerzální transportní desky lze zajistit při skládání membránové jednotky pouhým převrácením desky...

Způsob lepení plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248415

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bor Jan, Labohý Ivan, Biheller Jan, Mikoláš Vlastimil, Mikoláš Petr

MPK: B01D 13/00

Značky: plošných, lepení, způsob, materiálů

Text:

...odstraňuje způsob lepení ploäných materiálů tvořených rozvádčcími, odváděcími a membránovými materiály ke středové trubce ve spirálovč vinutých moduloch určených pro úpravu kapalnýoh médií membránovými procesy,jehož podstate spočívá v tom, že plošné materiály se v jednotlivých vrstvách přilepí na spojnicích přední n boční strany na proužky z ohebného materiálu, jejichž délka je nejmeně dvojnásohná než obvod středove trubky modulu, a to...

Způsob odstraňování koloidních látek a suspendovaných částic z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237575

Dátum: 15.01.1987

Autori: Biheller Jan, Mikoláš Vlastimil, Bor Jan, Mikoláš Petr

MPK: C02F 1/28

Značky: vodných, odstraňování, suspendovaných, částic, roztoku, látek, koloidních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování koloidních látek a suspendovaných částic z vodných roztoků. Vynálezu se dosáhne statickým, nebo dynamickým způsobem záchytu koloidních látek a suspendovaných částic, obsažených ve vodných roztocích vlněnými vlákny, přičemž vždy je upravená voda oddělována od vláken filtrací.

Kompozitní sorbent a způsob výroby tohoto sorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228489

Dátum: 15.07.1986

Autori: Mikoláš Petr, Procházka Hubert, Bor Jan, Štamberg Jiří, Lenfeld Jiří, Peška Jan, Štamberg Karel

Značky: tohoto, sorbentu, výroby, kompozitní, způsob, sorbent

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompozitního sorbentu pro zachycování kovů, zejména k selektivní sorpci elektropozitivních prvků ze zředěných roztoků a způsobu jeho výroby. Podstatou vynálezu je kompozitní sorbent sestávající z gelu regenerované celulózy nabotnalé ve vodě, v němž jsou rozptýleny anorganické sorbenty ve formě částic libovolného tvaru o průměrné velikosti od 0,1 do 100 ?m, v množství od 1,0 do 30 obj. % na objem kompozitu, a které mají tvar...

Upínací zařízení pro temperaci plochých reverzně osmotických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 232460

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikoláš Petr, Píbil Jan

MPK: B01D 13/04

Značky: osmotických, reverzně, upínací, zařízení, plochých, membrán, temperaci

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je nahradit doposud známá zařízení pro kontinuální temperaci nekonečných, nebo velkých pásů membránových materiálu zařízením, které řeší upínání plochých membrán pro jejich následnou tepelnou úpravu. Zařízení podle vynálezu je založeno na soustavě desek, které umožňují svou konstrukcí uchycení zvoleného počtu membrán v temperační jednotce, která po ponoření do proudícího temperačního média dovoluje temperovat upnutý počet membrán...

Zařízení na odsolování vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231838

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikoláš Petr, Mikoláš Vlastimil, Bor Jan, Biheller Jan

MPK: B01D 13/00

Značky: odsolování, roztoku, zařízení, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na odsolování vodných roztoků, které využívá principu reverzně osmotického procesu. Účelem předmětu vynálezu jsou nové technické a technologické prvky, které umožňují sestavit kompaktní zařízení na kontinuální odsolování vodných roztoků. Zařízení na odsolování vodných roztoků je založeno na využívání odsolovacího efektu při průchodu vodných roztoků semipermeabilními reverzně osmotickými membránami, které jsou v plochém...

Způsob přípravy suchých reverzně osmotických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 228966

Dátum: 01.02.1986

Autor: Mikoláš Petr

MPK: B01D 13/04

Značky: přípravy, suchých, způsob, osmotických, membrán, reverzně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy suchých reverzně osmotických membrán litých na podložku plastifikace pomocí vodného roztoku anionaktivního povrchově aktivního činidla a stabilizací membrány vodným roztokem glycerinu. Následné sušení membrány upravené dle vynálezu na vzduchu při teplotách od 1°C do 50°C nezpůsobuje destrukci membrány jak je tomu u běžných vlhkých osmotických membrán, nýbrž dovoluje uchovávání membrány v suchém stavu až do doby...

Způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 224158

Dátum: 01.07.1984

Autori: Krtil Josef, Mikoláš Petr, Bor Jan, Stříhavka Vladimír, Řezáč Jan, Biheller Jan

Značky: rostlin, způsob, obsahujícího, aktivace, biosorbentů, telomových, zpevněného, biomasu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob aktivace zpevněného biosorbentu obsahujícího biomasu telomových rostlin nebo řas za účelem dezaktivace vody od směsi štěpných produktů. Zatím není známý účinný způsob čištění vody od směsi štěpných produktů. Dosavadní stagnace v tomto oboru není způsobena jenom rozdílnou sorpční afinitou samotných radionuklidů. Radionuklidy jsou v daném případě odvozeny od více než deseti prvků, a to z velké většiny naprosto...