Mikloš Milan

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 244421

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mikloš Milan, Bauernfeind Peter

MPK: F27B 1/20

Značky: zařízení, zavážení, šachtové

Text:

...zásobovací komora go vo tvaru nádrže, opatřená dolním těsnicím uzávěremdyí a horním těsnícím uzávěrem 55. Mezi zásobovací knmorou gg a šachtovou pecí gg je umístěna skříň 39, obsahující mimo dolního těsnicího uzávěru jí dávkovači pro regulací toku zaváženého materiálu a výstup meteriálu hrdlem §§ e tvorící dno zásobovací komory gg.Jeden z charakteristických znaků vynálezu spočívá v tom, že osa zásobovací komory gg,dávkovače jí a...

Obracač stohu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237131

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mikloš Milan, Snopek Pavol, Jambrich Ladislav

MPK: B65G 59/08

Značky: obracač, stohu

Zhrnutie / Anotácia:

Obracač stohu s hydraulickým upínaním, ktorý využíva hmotnosť upínacích segmentov pri hydraulickom upínaní a je určený na otočenie stohu o 180°. Pozostáva z podstavy, na ktorej je uchytené pohonové ústrojenstvo a hnané a hnacie kladky. Na kladkách je voľne uložená otočná jednotka, na ktorej sú zospodu a zvrchu prichytené dopravníky a zboku prítlačný mechanizmus. Medzi valčekmi horkého dopravníka prechádzajú upínacie segmenty uchytené najmenej...

Mikrospínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248091

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mikloš Milan, Boháčik Ľubomír

MPK: H01H 13/18

Značky: mikrospínač

Text:

...V reze.Mikrospínač podla vynálezu pozostáva z telesa 1 mikrospínača, V ktorom je dutina pre upevnenie okamžikoveho spínača 3 skrutkami 12 a vekom 2. Paralelne s ndutinou je v telese 1 mikrospínač vytvorený otvor,v ktorom je uložená doraz-ová tyčka 4 axiálne odpružená pružinou 9 a zaistené poistným kolíkom 8 upevnenom v teies-e 1 -mikroimikrospínača. Dorazová tyčka 4 je v hornej-časti lopatrená zápich-om s obojstrannými kužeľovými plochaml, v...