Mikláš Emil

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nutil Jan, Hano Alexander, Čulík Karel, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Bučko Michal

MPK: B01D 47/00

Značky: biologicky, způsob, stabilizace, nestabilních, úletů

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ettler Petr, Bučko Michal, Mikláš Emil, Cích Vojtech, Bertan Milan, Martinček Ľubomír

MPK: C12P 29/00

Značky: způsob, kultivace, výrobu, streptomyces, produkčního, kmene, aureofaciens, chlortetracyklinu

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3982

Načítavanie...

Číslo patentu: 264856

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mikláš Emil, Pilát Petr, Bučko Michal, Ulbert Stanislav, Borošová Gabriela, Čulík Karel, Plachý Jiří, Vlček Vladislav, Smékal František, Hano Alexandr

MPK: C12N 1/20

Značky: brevibacterium, flavum, mikroorganismu

Text:

...s rovnými okraji na masopeptonovém šikmém agaru vytváří intenzivní žlutý nárůst po celém povrchu agaru V bujônu je možno pozorovat zákal a sediment, blanka se netvoří.Fyziologické vlastnosti optimální teplota - 28-30 OC, optimální pH - 6,8-7,2, aerobni organismus, želatinu neztekucuje, celulôzu nerozkládá, zkvašuje gluközu, fruktözu, sacharözu,škrob nehydrolyzuje, dusičnany redukuje, sirovodik netvoří, indol netvoři.Test na katalázu...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-8O12

Načítavanie...

Číslo patentu: 262188

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matelová Vlasta, Pilát Petr, Bučko Michal, Úlehlová Miroslava, Bezděk Karel, Mikláš Emil, Okánik Boris

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganismu, penicillium, f-8o12, chrysogenum

Text:

...metody.Tímto hodnoticím systémem byl získán kmen a jeho selektáty, na který je uplatňován patentový nárok.Kolonie kmene při monosporickem rozsevu v průběhu 9 dnů dorůstají do velikosti cca 12 mm, střed koloníe je miskovitý, od valu k okraji jsou kolonie zvrásněné, barva spor je béžová. Kultura dobře a rychle sporuluje na různých typech sporulačiíích půd a na různých přírodních substrátech jako je rýže, kroupy, proso atd. Počet spor v 1 ml...

Pevný zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaných kvasinek k přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259997

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Bučko Michal, Jakubová Antonia, Huňková Zdenka, Mikláš Emil, Čulík Karel

MPK: C12N 11/16

Značky: imobilizovaných, kyselinu, kvasinek, výroby, přeměně, pevný, biokatalyzátor, způsob, zrnitý, 6-aminopenicilánovou, bázi, fenoxymethylpenicilinu

Text:

...které jsou použitelná pro různé biotransformace daných substrátů na požadované produkty. Tyto postupy jsou předmětem čs. autorského osvědčení č. 231.453.. Citovaným postupem, který spočíva na vzájemné chemické imobilizaci různých buněk nesoucích.různé enzymy pomocí reaktivnich, ve vodě rozpustných polymerů (dále jen RŘP), lze vytvořit částice biokatalyzátorů bez použití ve vodě nerozpustného nosiče na bázi buněčných agregátů nejrůznějšími...

Způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseliny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259996

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jakubová Antonia, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Huňková Zdenka, Bučko Michal, Mikláš Emil, Vojtíšek Vladimír, Čulík Karel

MPK: C12P 37/00

Značky: fenoxymethylpenicilinu, enzymové, kvasinek, výroby, 6-aminopenicilánové, způsob, buňkami, stabilizovanými, kyseliny

Text:

...není hydrolyzován vůbec. Existence tohoto kmene a způsobu výroby enzymově aktivní biomasy tohotokmene kvasinky a průkaz o nepathogenitě tohoto kmene na základě hygienicko-epidemiologické expertízy umožňuje navrhnout řešení technologie enzymové výroby 6 rAPK z V-penicilinu pomocí stabilizovaných buněk.způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseiny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek podle předmětného vynálezu je...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kvetková Mária, Pilát Petr, Picková Dagmar, Bertan Milan, Mikláš Emil, Ettler Petr, Bučko Michal, Vyskočil Pavel, Cích Vojtech, Žigová Evelína, Chudáčková Gabriela, Martinček Ľubomír

MPK: C12N 1/20

Značky: streptomyces, aureofaciens, mikroorganismu

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Směsi se zvýšenou adhezí k podkladům založené na bázi polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239984

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bárta Miroslav, Mikláš Emil, Krumphanzl Vladimar, Jakubová Antonia, Bueko Michal

MPK: C08L 27/06

Značky: založené, směsi, podkladům, polyvinylchloridu, adhezí, bázi, zvýšenou

Text:

...polymer se míchá v hnětiči plastigrafu Brabendera po předehŕátí při teplotě 93 °C se přidá dioktylftalát. Vznikne vlhka hrudkovitá směs, která se mění ve volně tekoucí prášok. Pŕechod z vlhkého hrudkovitého stavu do stavu suchého prášku je doprovázen dosti výraznou změnou torzního momentu. Doba vzniku suchého prášku, tj. doba od přidání.diokty 1 ftalátu do bodu, kdy směs přejde do stavu suchého prášku, charakterizuje absorpční rychlost...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-786

Načítavanie...

Číslo patentu: 253986

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bezděk Karel, Vrbová Miroslava, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Bučko Michal, Okánik Boris, Mikláš Emil

MPK: C12N 1/14

Značky: f-786, mikroorganismu, chrysogenum, penicillium

Text:

...očkováno několik misek se aporulační půdou.Výšezgyedeným způsobem aplikacemutagenů a pasívní selekoí byl získán izolát UV LV/20 ~I/12.Izoláty bly hodnoceny dle náaledujícího schématuizolovaná kolonie na Petriho miecešikmý agar vegetativní ínokulum vlaahłbfermentaceIzoláty byly hodnoceny ve 2 pokusech před konzervací a ve 3 pokusech po konzervací. Konzěrvy slouží k dlouhodobému uchovävání sporového materiálu a umožňují zachování vhodných...

Způsob zvýšení životnosti jemnobublinných aeračních elementů textilní nebo plastovou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243079

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Krumphanzl Vladimír, Mikláš Emil, Zelený Karel

MPK: C02F 3/00

Značky: textilní, životnosti, mřížkou, elementů, aeračních, plastovou, zvýšení, způsob, jemnobublinných

Text:

...však ukázalo, že z této doby životnosti je dosahovano jen 15 až 25 0/0. Krátka životnost polyuretanu, pracná demontáž aeračních roštů a výměna polyuretanu na nich do značné míry znehodnocují prínos jemnobublinné aerace tohoto typu.Zjištěiío-u príčinou krátké životnosti pěnového polyuretanu na aeračních roštech je nadměriíé rozpínání polyuretanu, a při jeho nedostatočné mechanické pevnosti následné roztrhání.Podstata způsobu zvýšení životnosti...

Polymerní kompozit na bázi poIypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245616

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ševeík Bohumil, Borošová Gabriela, Hofbauer Henrich, Koiš?an Vladimír, Bueko Michal, Mikláš Emil, Odry Csémi Vojtich

MPK: C08L 23/12

Značky: kompozit, bázi, poiypropylenu, polymerní

Text:

...sulfidů nebo disulfidů a případně jejich kombinace s organickým fosfitem obecného vzorce P 03 R 1 R 2 R 3 v hmotnostním poměru 1 1 až 1 5, kde R 1 až 3 jsou alkylované fenyly s počtem atomů uhlíku v alkylovaném rsdikálu od 9 do 15, vše v přepočtu na 100 hmot. dílů polypropylenu.Jako orgsnického fosfitu je možné použít například tris-nonylfsnylfosfitu, směs mono~ a di-nonylfenylfosfitü. Jako organických sulfidů a disulfidů lze použít...

Způsob odstranění čpavku z průmyslových odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247139

Dátum: 28.09.1987

Autori: Bueko Michal, Hano Alexander, Bárta Miroslav, Doležal Jioí, Jirůtka Vladimír, Kolman Bohumil, Mikláš Emil

MPK: C01C 1/10, C02F 9/00

Značky: způsob, odpadních, odstranění, čpavku, průmyslových

Text:

...crpyxrypu, noaeeuns npn enaunnannu H cnocoönocwn npnnnnannn K HHM rnepnux Bemecwn, a Takze ycwauannuu naeuue MMM basonme pemuum Hcxnmqamr ocaxnenue Gnoaccu, ecnu ouu nnonrcnB 0 TFOHHYwKOHOHHY B Bane őecnopnnouąpä Haónnxn. . Drenenne önonaccu nepen orrouxoň anyaxąiuoxer nponsnonrbcn, ecnn STGneoöxonuno nan aeennn pemuua npennapurenbnoň öuoxnunqecxoñ ouucwxn, nnnnenpepunnoň me axcnnyarauuu B svou Her Heoöxonuuocru.CTOKH ówrouxu aumuaxa 5...

Zařízení pro zkoušení turboagregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247138

Dátum: 28.09.1987

Autori: Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Plachý Jioí, Eulík Karel, Bárta Miroslav

MPK: G01M 15/00

Značky: turboagregátu, zkoušení, zařízení

Text:

...4 npu OTKDHTH saànxax 25 H 26. Baanxu 18, 19, 20, 27 H 30 ąaxpuwu. Hocne oxouqannn sanonnennn paMu-Macnoäaxa 4 qucrmm Macnou Hacoc 24 ammnmqamr, aanuxn 25 H 26 saxpusamr.Bo npeux ucnuraunn H nananxu Typ 50 aPperaTa ucnonbsymr Macao na pammuacnoőaxa, KOTOPOQ nonamw B cxcweuy perynuposauns H K nonmnnnnxau 6 Typőoarperawa 3. Macno ow nonmunnuxon 6 nocrynaew cnoaa 5 pany-Macnoőax 4. nocne oxonqanna Hcnmwagnň Typöoarperaw 3 ocwanannuaawr....

Spôsob spracovania zmesi esterov, kyselín a vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 242202

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lisner Antonan, Mikláš Emil, Eulak Karel, Bueko Michal, Dušek Jioa, Bárta Miroslav

MPK: C07C 49/403

Značky: zmesí, spôsob, spracovania, kyselin, esterov

Text:

...do- procesu kyslej hydrolýzy esterov cyklohexanolu a organické fástrañuje nový postup spracovania zmesi esterov, kyselín a vody.Vynález sa tyka spôsobu spracovania zmesi esterov, kyselín a vody V procese výroby cyklohexanónu po oddelení cyklohexánu,cyklohexanolu a cyklohexanónu. Zmes esterov, kyselín a vody sa pri tlaku 0,4-0,9 MPa privádza do separátora pracujúceho pri atmosférickom tlaku, kde nastáva delenie fáz vodnej a organickej pri...

Zapojení pro zajištění referenční polohy číslicově řízených pohybových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hofbauer Henrich, Krumphanzl Vladimar, Mikláš Emil, Zelinka Jan

MPK: G05B 19/403

Značky: polohy, číslicové, zajištění, referenční, soustav, řízených, pohybových, zapojení

Text:

...Q, jejíž druhý výstup gg je připojen na druhý vstup oddělovacího obvodu §.Dále prvý výstup Q řídící jednotky Q je připojen na prvý vstup klopného obvodu ł a na výstup łł klopného obvodu ł je připojen současně prvý vstup řídící jednotky É a prvý vstup součínového obvodu É. Výstup âł součinoveho obvodu § je připojen současně na druhý vstup klopného obvodu Ä a na druhý vstup N-bitového obousměrného čítače 1. Přitom výstup gł čidla g...

Spôsob prípravy suspenzie zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 241200

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bueko Michal, Bárta Miroslav, Idda Jaromír, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Papay Julius, Plachý Jioí, Hano Alexadd

MPK: F42D 7/00, C04B 20/02

Značky: rozpojovanie, suspenzie, sústav, přípravy, zmesí, tuhých, spôsob

Text:

...hľadiska je však žiadúce,aby obsah vody v suspenzii bol čo najnižší,pretože sa tým dosiahne vyšší efekt rozpojenla tuhej sústavy v dôsledku vzniku vyšších hodnôt expanzívneho- napätia.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie spôsobu prípravy suspenzie z vody a zo zmesi na rozpojovanie tuhých sústav s využitím známych prvkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na sústavu voda a zmes na rozpojovanie tuhých sústav sa pôsobí...

Způsob dekorace nebo značení výrobků ze skelně krystalické hmoty stříbrnou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240080

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mikláš Emil, Hofbauer Henrich

MPK: C03C 21/00

Značky: dekorace, výrobků, značení, hmoty, způsob, stříbrnou, lazurou, krystalické, skelně

Text:

...dekor. má matnou naleptanou strukturu. Uiným problámem zůstává smývání vyžíhané lazurovací směsi s povrchu výrpbků často totiž dochází ke vtavení komponent nosiče do zbytkové skelné fáze.Lazurováni se může provádět také při samostatném výpalu po předchozim odskslněni výrobku, jak popisuje např. patent USAÝŠ 528 847. Sklo se nejprve odskelni při teplotě 850 až 120 QťC a povrch sklokeramiky se pokryje lazurovaci paetouI mid zlato...

Vláknité tepelněizolační prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240078

Dátum: 01.07.1987

Autori: Souhrada Josef, Revallová Viera, Somora Dušan, Ševeík Bohumil, Mikláš Emil

MPK: E04B 1/78

Značky: prvky, vláknité, tepelněizolační

Text:

...roztok oxidu křemičitého, stejně jako jiná anorganická pojiva, bývá vzhledem k nevelké pojivé mohutnosti obvykle aplikován při výrobě prvků z anorganiokých vláken ve větších množstvích až několika desítek hmotnostních procent a poskytuje výrobky tvrdé až křehké,bez schopnosti ohýbání či tvarováni. Malé množství koloidního oxidu, použité vedle vhodného hlavního pojiva na bázi polymerovê disperze umožňuje zvýšení soudržnosti výrobku v žáru...

Způsob zpevňování a stabilizace částic biokatalizátoru pro enzymovou přeměnu 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové kyseliny na 7-aminocefalosporánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251111

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jakubová Antonie, Guttmann Tomáš, Plháčková Kamila, Bárta Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Mikláš Emil, Bučko Michal

MPK: C12N 11/08

Značky: zpevňování, 7-aminocefalosporánovou, biokatalizátoru, částic, stabilizace, způsob, kyselinu, kyseliny, 7-beta-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánové, enzýmovou, přeměnu

Text:

...místností 1 až 24 hodín, poté se částice suspendují ve studené vodě nebo pufru, několíkrát dekantují vodou nebo pufrema ponechají bobtnat při teplotách v rozmezi 5 až 20 OC.uvedeným způsobem získané a stabilizované částice biokatalyzátoru se uvedou ve styk s vodnými roztoky 7-aminocefem sloučenin, zejména 7 ~d-(4-karboxybutanamido)-cefalosporánovou kyselinu a v průběhu nepřotržité úpravy pH reakčni směsi v rozmezí hodnot 7,0 až 8,0 přĺtokem...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sálka Ján, Bulla Ján, Severa Zdeněk, Bělík Eduard, Vanický Miroslav, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Čulík Karel, Chromík Jindřich

MPK: A23K 1/16

Značky: způsob, technického, stabilního, práškové, formě, koncentrátů, zejména, účely, l-lysinu, výroby, krmné

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Čulík Karel, Bárta Miroslav, Jakubová Antonia, Huňková Zdenka, Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Vojtíšek Vladimír, Bučko Michal, Panoš Jan

MPK: C12P 37/00

Značky: kvasinek, kyselinu, fenoxymethylpenicilinu, způsob, přeměně, 6-aminopenicilánovou, kultivace, enzymové, submersní

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 3867

Načítavanie...

Číslo patentu: 250361

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hano Alexander, Čulík Karel, Mikláš Emil, Bučko Michal, Plachý Jiří, Bárta Miroslav, Ulbert Stanislav

MPK: C12N 1/20

Značky: glutamicum, corynebacterium, mikroorganismu

Text:

...vytváří intenzívní bílý nárůst po celém povrchu agaru, k pigmentaci nedochází.Na krevním agaru tvoří kulaté, hladké,šedé kolonie, s rovnýmí okraji, nehemolysující.Test na katalázu pozitivní.Test na methylenovou modř negatívní. Voges-Proskíauerův test vneg-ativní.Při způsobu šlechtění podle vynalezu se postupuje tak, že se výchozí kmen Corynebacteríum glutamicum CCM 3287, resistentní k S-(Z-amínoethylj-L-cysteíiíu a dependentní na homoserin,...

Sposob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikláš Emil, Sálka Ján, Kliment Július, Hano Alexander, Bučko Michal, Hladký Václav

MPK: C07C 101/24

Značky: spôsob, l-lyzínu, přípravy

Text:

...lyzínovej pôdy.Ďalšia výhoda spôsobu podľa vynálezu je t-0, že sa k vyfer.mentovanej lyzínovej pôde,zahustenej na 35 až 5 U 0/0 hmot., obsah sušiny a 15 až 25 0/0 hmot. L-lyzínu, pridá vodná suspenzia penicilínového mycélia o sušine 10 0/0 hmot., V ktorej bola prevedená degravdácia zbytkového jpenicilínu pridavkom hydroxidu amónneho .alebo sodnelłio na hodnotu pH 9,5, za miešania 1 h, v množ 249900stve 25 obj., počítaných n.a objem...

Těleso převodové skříně

Načítavanie...

Číslo patentu: 245033

Dátum: 16.03.1987

Autori: Lederleitner Milan, Hamar Jozef Ing, Poller Ján, Eddych František, Váni Oldoich, Mikláš Emil, Siták Aubomír

MPK: F16H 57/02

Značky: těleso, převodové, skříně

Text:

...BTOTO nonepxuocmn Kopnvcaoro onopnom auemerrra n y Hecyuxero exemenvra ymxormmxan xpsmma yxpennaewoz c IIOMOĽILB) ynpyrmc Kpenêmmx snemenwon c apw, a name MQCJLFIHBE Bamia ycraaaazmnaercn c non/mmm yupwmc npeněmmnc aaemenwon na nommmmzconoñ cmomce rcoprrycnorovoxxopnoro anemema, a onopnaa pema, nomummmxonax amonKa n Hpmo BHHOJIHFIKJTOH s sme com PI/WIM cnaómamca noJmMu npoěmmm. . Ľpyraa xapamepnaa ocoóermocvrs naoópewenm sammqaewca n, TOM,...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753

Načítavanie...

Číslo patentu: 234589

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mikláš Emil, Ulbert Stanislav, Hoffbauer Henrich, Pilát Petr, Bučko Michal, Čulík Karel, Bárta Miroslav, Bulla Ján, Zelený Karel, Varga Vladimír, Okánik Boris, Matelová Vlasta

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, penicillium, mikroorganismu, f-753

Zhrnutie / Anotácia:

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-753 (Cu P-2) produkujícího ve zvýšené míře penicilin V, penicilin G a 6-aminopenicilánovou kyselinu (6-APK). Předností tohoto kmene je značná odolnost na mechanické namáhání při míchání ve fermentační nádobě.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747

Načítavanie...

Číslo patentu: 235447

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bulla Ján, Okánik Boris, Varga Vladimír, Hofbauer Hendrich, Mikláš Emil, Matelová Vlasta Roztoky U Prahy, Pilát Petr, Zelený Karel, Bárta Miroslav, Ulbert Stanislav, Bučko Michal

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, penicillium, mikroorganismu, f-747

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kmene mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-747 produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z kmene Penicillium chrysogenum F 713 působením mutagenů a opakovanými pasívními selekcemi.

Způsob výroby penicilinů G a V

Načítavanie...

Číslo patentu: 228574

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ulbrecht Stanislav, Varga Vladimír, Zelený Karel, Bulla Ján, Matelová Vlasta, Okánik Boris, Mikláš Emil, Bučko Michal, Čulík Karel, Hofbauer Henrich, Pilát Petr

MPK: C12P 37/02

Značky: penicilinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů G a V aerobní kultivací vyšlechtěných vysokoprodukčních mutant mikroorganismu Penicillium chrysogenum v intenzívně míchaných fermentorech. Řízením procesu podle vynálezu se dosahuje vysoké produkční rychlosti již v růstové fázi, která se pak udržuje po celou dobu fermentace. Při postupu podle vynálezu je charakteristické, že růst mikroorganismu během růstové fáze, event. v tzv. regeneračních fázích,...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Hofbauer Henrich, Mikláš Emil, Čulík Karel, Okánik Boris, Pilát Petr, Zelený Karel, Bučko Michal, Ulbert Stanislav, Bulla Ján, Matelová Vlasta, Varga Vladimír

MPK: C12P 37/00

Značky: reologických, řízení, fermentační, výroby, podle, charkteristik, způsob, půdy, penicilinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Způsob výroby penicilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220750

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bulla Ján, Okánik Boris, Hofbauer Henrich, Pilát Petr, Mikláš Emil, Matelová Vlasta, Varga Vladimír, Bučko Michal, Zelený Karel, Čulík Karel, Ulbert Stanislav

Značky: penicilinů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby penicilinů fermentačním postupem, který je charakterizován nejméně jedním odběrem fermentační půdy po ukončení růstové fáze produkčního mikroorganismu, v množství 20 až 60 % původního objemu a doplněním čerstvou půdou stejného nebo odlišného složení na výchozí objem, načež se ve fermentaci pokračuje až do dosažení maximální produkce, kdy se proces ukončí.

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-713

Načítavanie...

Číslo patentu: 220217

Dátum: 15.11.1985

Autori: Matelová Vlasta, Mikláš Emil, Zelený Karel, Čulík Karel, Okánik Boris, Bučko Michal, Hofbauer Henrich, Pilát Petr, Ulbert Stanislav

Značky: chrysogenum, penicillium, f-713, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-713, produkujícího penicilin G a V. Nový kmen byl získán z používaného produkčního kmene kombinací působení mutagenů (p-fluorfenylalanin a UF-světlo) s pasivní selekcí.

Způsob výroby derivátů 4-oxothiazolidin-2-ylidenacetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244814

Dátum: 17.09.1985

Autori: Kaeeriak Stanislav, Eulík Karel, Mikláš Emil, Eipka Ján, Kvetková Mária

MPK: A61K 31/425, C07D 277/34

Značky: výroby, 4-oxothiazolidin-2-ylidenacetamidu, způsob, derivátů

Text:

...obecného vzorce I se vzhledem ke dvojné vazbě mezi uhlíky na thiazolidinovém kruhu mohou vyskytovat v konfiguraci z a E. Vynález zahrnuje obě tyto formy.výchozí sloučenlny obecných vzorců II a III jsou známé nebo je lze vyrobit známymiPostupy. Sloučeniny obecného vzorce Ii, ve kterém R 1 znamená atom vodíku, je možno připravit ze známých kyselín /kde R 1 znamená vodík, Y znamená hydroxylovou skupinu/ alkylací na atomu dusíku V...

Způsob výroby dihalogenovaných derivátů kondenzovaných pyrimidin-4-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241025

Dátum: 13.06.1985

Autori: Chromík Jindoich, Sláma Ivo, Jakubová Antonie, Vojtíšek Vladimír, Bueko Michal, Mikláš Emil, Alexa Jioí

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, kondenzovaných, pyrimidin-4-onů, způsob, dihalogenovaných, derivátů

Text:

...obecného vzorce I je možno Azpracovat na. farmaceutické prípravky tak,že se smísí s inertním pevným nebo kapalným nosičem. Přípravky.je možno získat známým způsobem.Prípravky mohou být určený pro perorální nebo parenteráini podání nebo k inhalaci, zejména jde o tablety, dražé, kapsle, práš.bo roztoky, injekční roztoky nebo sirupy.Farmaceutické prípravky mohou obsahovat pevnáredidla nebo nosiče, sterllní vodná rozpoušžětlla...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240973

Dátum: 13.06.1985

Autori: Matula Jan, Mikláš Emil, Dingl Jioí, Novotný Stanislav, Pekárek František, Bulla Ján

MPK: C07D 233/61

Značky: způsob, derivátů, výroby, benzamidových

Text:

...vzorce I jsou ty látky, v nichž A znamená ethylenovou,trimethylenovou, 3-methyltrimethylenovou nebo tetramethylenovou skupinu, R 1 znamená atom halogenu, aminoskupinu, nitroskupinu, trifluormethylovou skupinu nebo acetoamidoskupinu,alkylový zbytek, například methyl, alkoxykarbonyl nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, znamená O nebo 1, 2 nebo 3 a R 4 znamená alkyl, například methyl, v polóze 2 nebo 4 a Q znamená 0 nebo 1.Zvláště...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-720

Načítavanie...

Číslo patentu: 218514

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hofbauer Henrich, Okánik Boris, Bučko Michal, Ulbert Stanislav, Pilát Petr, Čulík Karel, Matelová Vlasta, Welwardová Eva, Zelený Karel, Mikláš Emil

Značky: penicillium, mikroorganismu, f-720, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Penicillium chrysogenum CCM F-720, který za běžných kultivačních podmínek produkuje penicilin G a V v podstatně vyšších výtěžcích.

Spôsob čírenia konverzných zmesí pri biosyntetických výrobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218182

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lalík Ivan, Jakubová Antonia, Bučko Michal, Lukáš Kráľ, Krnáč Juraj, Vojtíšek Vladimír, Varga Vladimír, Mikláš Emil, Čulík Karel, Daučík Adam, Bulla Ján

Značky: biosyntetických, výrobách, spôsob, konverzných, čírenia, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

V prihláške je navrhnutý spôsob čírenia disperzných systémov pri biosyntetických výrobách. Na čírenie sa používajú malé množstvá kationaktívnych alebo anionaktívnych polyelektrolytov vyrábaných na báze polyetylénimínov alebo polyakrylamidov. Pracuje sa v širokom rozmedzí teplôt a pH. Na separáciu pevných podielov je v týchto prípadoch potom mocné použiť bežné filtračné a separačné zariadenia.

Způsob přípravy L-lysinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217280

Dátum: 15.07.1984

Autori: Hladký Václav, Mikláš Emil, Béreš Andrej, Hofbauer Henrich, Hano Alexander, Bulla Ján, Bučko Michal, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Hudec Milan, Sálka Ján, Pipich Ladislav

Značky: l-lysinu, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy L-lysinu z vyfermentované půdy po ukončené kultivaci produkčního mikroorganismu adsorpcí z filtrátu vyfermentované půdy na silně kyselém katexu a následující elucí roztokem alkálie, například roztokem hydroxidu sodného a rozprašovacím a sušením elurátu, a to tak, že se eluát zbavený amoniaku odpařením ve vakuu upraví kyselinou chlorovodíkovou na pH 5,0 až 6,0 s výhodou 5,3 až 5,7, potom se zahustí ve vakuu na...