Mikeštík Antonín

Katalyzátor pre prípravu alkylénoxidov a/alebo ich izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263194

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dimun Milan, Mikeštík Antonín, Polievka Milan

MPK: C07D 301/02

Značky: alkylénoxidov, přípravu, katalyzátor, izomérov

Text:

...prednosťou môžu byt použité boritany, fosforečnany, oxidy a uhličitany. Ako iné látkysa používajú soli alkaliokých kovov alebo alkalických zemín a kyseliny boritej /napr. tetraboritan sodný, draselný event. vápenatý, metaboritan draselný event. vápenatý/1 hlinitan sodný a kremičitan sodný event. draselný. Ďalšie látky, ktoré môžu byt použité sú uhličítan horečnatý event. vápenatý, oxid barnatý, zinočnatý, event. nikelnatý a dvojfosforečnan...

Modifikátory alifatických nitrózamínov a/alebo azozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258208

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mikeštík Antonín, Kabátová Viera, Zemanová Eva, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C08K 5/34

Značky: azozlúčenín, alifatických, nitrózamínov, modifikátory

Text:

...399,18 mg hydroxidu draselného na 1 g- farebnosť podľa Hanzenovej stupnice . . . . . . . menší ako 1Chromatograficky je stanovené ( hmot) 27,4 dimetyladipátu, 6,3 dimetylglutarátu,5,4 dimetylsukcinátu, 0,5 metylvalerátu, 0,9 metylkapronátu, 0,01 metylpropionátu,0,46 metanolu a 10,0 1,2-cyklohexándiolu takto stanovené estery predstavujú 67,25 hmot.,všetkých esterov vo frakcií a podobne stanovené alkoholy predstavujú 79,91 hmot....

Spôsob prípravy hexamethyléntetramíniových kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256557

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kostková Viktória, Belko Dušan, Mikeštík Antonín, Koššuth Jaroslav, Zeman Svatopluk, Bláha Jaromír, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Sokol Drahomír

MPK: C07D 487/18

Značky: přípravy, spôsob, solí, hexamethyléntetramíniových, kvartérnych

Text:

...prípravy predmetných substancií.Do šnekového malaxéru z neiskrivej ocele s objemom 500 cm 5 sa nasype 140,0 g hexametyléntetramínu 1 mól). Pri Laboratórne teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 167,0 g 1 mól etylesteru kyseliny brómoctovej cez štádium kaše, ktorá sa, ohrleva uvolneným kvarternizačným teplom udržlavaním na hodnote 70 °C. Po hodine malaxovania sa produkt ,pomelie Rezultuje 306,0 g kvartérnej soli, to je...

Sposob prípravy kvartérnych solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252363

Dátum: 13.08.1987

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan, Bláha Jaromír, Sokol Drahomír, Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Kostková Viktória, Košuth Jaroslav, Mikeštík Antonín, Dimun Milan

MPK: C07D 471/18

Značky: solí, spôsob, přípravy, kvartérnych

Text:

...ml chloroformu a sušený volne na vzduchu. Rezultuje 30,1 gramu kvartérnej soli, to je 98,05 oproti teorii.Pomocou difereinčinej termickej analýzy DTA, pracujúcej s. rýchlosťou liineárneho vzostupu teploty 5 °C . miirl, meracím rozsahom .1 mV na škálu stupnice a navažkami 50 až 70 mg vzorky je nájdený počiabok exotermického rozkladu v pevnom skupenstve pri 117,0 °C. Ďalej prvý pik exoi-raozkladu pri 142,4 6 G en-dIo-pík pri 146,0 °C a druhý...

Sposob prípravy propylénocidu a/alebo jeho izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250584

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dimun Milan, Schniedhamerová Katarína, Polievka Milan, Mikeštík Antonín

MPK: C07D 303/00

Značky: izomérov, přípravy, propylénocidu, spôsob

Text:

...produkt neobsahuje kyselinu ootovú, ktorá inak Vzniká deacyloxyläciou hydroxyesteru a diesteru. Kyselina octová pôsobí nepriaznivo V priebehu reakcie znižuje konverziu hydroxyesteru spätnou reakciou s propylénoxidom aj hydroxyesteromj, ako aj v reakčnom produkte znižuje selektivitu .na propylénoxid podporovan-ím jeho izomerizáciel 0 krem toho spôsobuje aj silnú koröziu znariadenia, ktorá technicky sťažuje a ekonomicky znevýhodñuje...

Spôsob výroby komponentov pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238925

Dátum: 16.03.1987

Autori: Macho Vendelín, Mikeštík Antonín, Kavala Miroslav, Štovčíková Irena, Rendko Tibor

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, hydraulické, spôsob, komponentov, kvapaliny, brzdové

Zhrnutie / Anotácia:

Komponenty pre hydraulické a/alebo brzdové kvapaliny esterového typu, použité v hydraulických systémoch mechanizmov alebo bŕzd motorových vozidiel sa vyrábajú esterifikáciou vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu. Tieto sú pestrou zmesou kyselín, esterov a polyesterov, esterifikujú sa jednomocným alkoholom o počte uhlíkov C1 až C4 pri teplote 80 až 300 °C za katalytického účinku silných minerálnych kyselín a/alebo aromatických sulfokyselín...

Palivo pre zmesnú trhavinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230081

Dátum: 01.04.1986

Autori: Mikeštík Antonín, Dimun Milan, Polievka Milan, Zeman Svatopluk, Ambrož František

MPK: C06B 43/00

Značky: palivo, zmesnú, trhavinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia vedľajších produktov výroby cyklohexanolu z benzénu ako paliva pri výrobe zmesnej trhaviny. Množstvo vedľajších produktov aplikovaných v trhavine sa pohybuje v rozmedzí 2 až 20 % hmot. na hmotnosť rezultujúcej trhaviny. Vynález je možné využiť v podnikoch vyrábajúcich priemyselné trhaviny alebo priamo u užívateľov trhavín.