Mikel Eduard

Pryžotextilní membrána pro tváření a vulkanizaci profilovaných nekonečných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269053

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hovorka Jiří, Mikel Eduard, Dočekal Josef

MPK: B29K 105/06, B29D 29/08

Značky: profilovaných, nekonečných, pryžotextilní, vulkanizací, membrána, útvaru, tváření

Text:

...v tom, e aeabrěna, zhotovené z elestomerní směsi je na vnitřní obvodu tzn. v oblasti styku s tvářenými útvary - vyztuiena alespoň tromi textilníai vložkami s výztulnými elementy uloženýni rovnoběłně s osou aembrány, přičemž vrstve elastonerní směsi mezi povrchem membrány, který přilćhä k tvářenýn útvarům, a výztužnými elementy první z vyztužeąých vložek není větší než 0,5 an.Konkrétne může být membrdna ve směru od povrchu přiláheáícího k...

Způsob hromadné výroby koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265426

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jiří, Mikel Eduard, Dočekal Josef, Urbanec Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: hromadné, koster, klinových, způsob, řemenů, výroby

Text:

...nezvýší na potžebnou mez dále může dojít k uzavření vzduchu mezi jednotlivými konfekčními polotovary, projevujícímu se vznikem puchýřů a separací při vulkanizaci, atd.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívá řešení podle vynálezu. Jedná se o nový způsob hromadné výroby koster klínových řemenů postupem obrácené hromadné konfekce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na konfekční buben se nejprve uloží vrstva nárazníku, po...

Způsob výroby víceklínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249257

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hovorka Jiří, Mikel Eduard, Dočekal Josef

MPK: F16G 5/20

Značky: řemenů, výroby, víceklínových, způsob

Text:

...vysoké kvality výrobků. Navíc se jedná o univerzální způsob aplikovatelný u rotačních bubnových lisů různé konstrukce a tedy použitelný i pro výrobu víceklínových řemenů celé řady obvodových délek.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady praktického provedení způsobu výroby víceklínových řemenů. Na příloženém výkrese je zjednodušene znázorněno technologické schéma procesu vulkanizace víceklínového řemene na...

Ozubený variátorový řemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247508

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří, Mikel Eduard

MPK: F16G 5/12

Značky: variátorový, ozubený, řemen

Text:

...tvárnice a zde se vulkanizuje. Po skončení vulkanizace a provedení stabilizace postupným ochlazováním polotovaru ve tvárnici za tlaku se hromadný polotovar z tvárnice vyjme a řeže se na na prstence jednotlivých řemenů, Boční plochy těchto prstenců se pak kosí do konečné podobyklínového tvaru průřezu řemene.Ze stručného popisu výrobního postupu přímo vyplývají technologické výhody při výrobě ozubeného variátorověho řemene podle...

Zařízení k úpravě a konfekci tažné části klinových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219051

Dátum: 15.07.1985

Autori: Urbanec Josef, Mikel Eduard, Hovorka Jiří, Přibyl Bedřich

Značky: tažné, konfekci, řemenů, úpravě, částí, zařízení, klinových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k úpravě a konfekci tažné části klínových řemenů, která je tvořena povrchově upraveným nebo neupraveným provazcem. Zařízení je tvořeno odvíjeci stanicí s brzdou, na kterou navazuje brodicí vana opatřená stíracím zařízením a ukládací kladkou. Zařízení je dále vybaveno pohonem, umožňujícím zpětný posuv ve směru axiální osy konfekčního bubnu.