Migneault David

Spôsoby, zlúčeniny, kompozície a vehikulá na dodávanie kyseliny 3-amino-1-propánsulfónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18368

Dátum: 12.10.2007

Autori: Bouzide Abderrahim, Valade Isabelle, Wu Xinfu, Atfani Mohamed, Bachand Benoit, Delorme Daniel, Kong Xianqi, Ciblat Stephane, Migneault David, Levesque Sophie

MPK: A61K 38/07, A61K 38/08, A61P 25/28...

Značky: dodávanie, vehikulá, 3-amino-1-propánsulfónovej, zlúčeniny, kompozície, kyseliny, spôsoby

Text:

...2-karboqetánsulfónovú ako prvoradý metabolit a kyselinu 3-hydroxy-1-propánsulfónovú ako druhoradý metabolit. Kyselina N-acetyI-3 aminopropánsulfónová je ďalším možným druhoradým metabolitom a predpokladá sa, že je produkovaná enzýmom, ktorý acetyluje 3 APS. Tieto hypotézy sú podporené in vitro experimentmi (pozri napríklad Príklad 5), ktoré ukazujú, že konverzia 3 APS na kyselinu 2 karboxyetánsulfónovú v primárnom neurónovom kultivačnom...