Micka Vladimír

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Klančík Luděk, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Müller Karel, Bruthans Václav, Macho Pravoslav, Hanzlík Miroslav, Dufka Oldřich

MPK: C08G 59/04

Značky: způsob, volného, epoxidových, přípravy, epichlorhydrinu, obsahem, nízkým, pryskyřic

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klančík Luděk, Wiesner Ivo, Micka Vladimír, Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Hanzlík Miroslav

MPK: C08G 59/04

Značky: epoxidových, přípravy, výšemolekulárních, obsahem, epichlorhydrinu, způsob, pryskyřic, volného

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/04

Značky: výšemolekulárních, pryskyřic, obsahem, volného, epichlorhydrinu, způsob, přípravy, epoxidových

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Klančík Luděk, Rada Antonín, Bruthans Václav, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Micka Vladimír

MPK: C08G 59/06

Značky: způsob, nízkomolekulárních, výroby, pryskyřic, epoxidových

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Rada Antonín, Jarolímek Přemysl, Müller Karel, Wiesner Ivo, Klančík Luděk, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08L 63/00

Značky: zbarvení, způsob, epoxidových, pryskyřic, úrovní, nízkou, výroby, výšemolekulárních

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 254265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kadleček František, Rada Antonín, Patočka Petr, Luňák Stanislav, Pádel Josef, Starý Stanislav, Dobáš Ivan, Micka Vladimír, Diviš Karel, Hanzlík Miroslav, Klančík Luděk, Rajdl Josef, Lidařík Miloslav, Vavřinec Ladislav

MPK: C08L 63/02, C08L 63/00

Značky: kompozice, epoxidová

Text:

...nízkou tvarovou stálost při vyšší teplotěa nízkou odolnost proti vodě. U všech stupňů modifikace epoxidových pryskyřic estery kyseliny maleinové dochází V průběhu vytvrzovacího procesu při reakci esterů s polyaminovými tvrdidly k aminolýze esterů a tím k uvolňování alkoholů. To je pak hlavní příčinou vysoké nasákavosti a nízké tvarové stálosti kompozic při vyšších teplotách.Uvedené nedostatky odstraňují epoxidové kompozice s nízkou...

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šafáo Jioí, Micka Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: těchto, zbytků, způsob, podílu, solí, likvidace, popouštěcích, dusitanů, znovuzískávání, odpadních, neregenerovatelného, dusičnanu

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křivánek Jiří, Šebor Pavel, Zdražil Jiří, Hanzlík Miroslav, Veselý Milan, Micka Vladimír, Klátil Karel

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: formovací, směsi, studena, pojivo, slévárenské, tvrditelné

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...

Způsob přípravy epoxyakrylátových kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250328

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rada Antonín, Novák Jiří, Müller Karel, Micka Vladimír, Wiesner Ivo, Kundrát Pavel, Wiesnerová Ludmila, Bruthans Václav, Hanzlík Miroslav, Vacek Antonín, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/17, C08L 63/10

Značky: způsob, kompozic, přípravy, epoxyakrylátových

Text:

...se způsobem podle vynálezu,který spočíva v tom, že předložená tavenina epoxidové pryskyřice o teplo-tě 100 až 150 stupňů C se sytí vzduchem, načež za míchání se přidá C 4 až C 10 akrylát obsahující nejméně 50 ppm hydrochinonu, případně plastifikátor, kompozice se homogenizuje za stáleho sycení vzduchem, přidá se 50 až 250 ppm hydrochinonu, načež se kompozice chladí na 50 až 120 °C a vypouští do nádob.Způsobem podle vynálezu lze...

Způsob přípravy polymerů s reaktivnÍmi anhydridovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 239500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Micka Vladimír

MPK: C08F 220/10, C08F 220/42, C08F 220/06...

Značky: polymerů, skupinami, anhydridovými, způsob, reaktivními, přípravy

Text:

...nelze dosáhnout, vychlzíme-li s kopolynrů mommerních kyselín. protołs výskyt ksrbozylovýoh skupin v řotlscíoh Jo náhodu, čím so sniiujs provdlpodobnost tvorby cyklických enłwdridů. Pro vlastní tvorbu snhydridů Jsou zvlütä vhodná kopolyury s korboxylovými skupinami v H forlł.S výhodou je možná použít kopolymarů kyseliny akrylově nebo msthakrylová připravoných bydrolýzou. Taková kopolymery vytvářejí oyklickć anhydridy prokazatolné...

Způsob přípravy velmi světlých epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klančík Luděk, Rada Antonín, Müller Karel, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Jeřábek Oldřich, Bruthans Václav, Micka Vladimír, Macho Pravoslav, Wiesnerová Ludmila

MPK: C08G 59/06

Značky: velmi, svetlých, způsob, pryskyřic, epoxidových, přípravy

Text:

...kyslík z reakční směsi, jednak redukujicích již vzniklé chinonmetidové struktury, se používá práškový nebo drobné granulovaný cín, slitiny obsahující cín, antimon, zinek nebo hliník, oxidy nebo hydratované oxidy či hydroxidy Snz,513 2monité, železnaté nebo manganaté soli neoxidujících anorganických či organických kyselín/zejména chloridy, sírany, karbonáty aj./ sloučeniny síry o mocenství nižším jak 5, zejména siřičitany,...

Oleji modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219794

Dátum: 15.09.1985

Autori: Patočka Petr, Micka Vladimír, Braun Stanislav, Drábek Jan, Kitzler Jaroslav, Hanzlík Miroslav, Hájek Karel, Rada Antonín, Trnka Jiří

Značky: způsob, jejich, oleji, přípravy, alkydové, modifikované, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkydových pryskyřic modifikovaných směsí lněného a sójového oleje, které jsou vhodné jako pojivo především pro nátěrové hmoty na dřevo, zejména na stavebně truhlářské výrobky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tyto alkydy se připravují z 500 až 600 hmot. dílů specifikované směsi lněného a sójového oleje, 150 až 200 hmot. dílů pentaerythritolu, 225 až 275 hmot. dílů ftalanhydridu a 35 až 75 hmot. dílů kyseliny benzoové, a to...