Michalička Jiří

Mechanicky promíchávaný krystalizátor pro přípravu málorozpustných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270389

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fix Ladislav, Mareš Miroslav, Šípek Milan, Vondrák Pavel, Valuš Josef, Michalička Jiří, Stávek Jiří, Fořt Ivan, Nývlt Jaroslav

MPK: G03C 1/02, B01D 9/02

Značky: málorozpustných, mechanicky, promíchávaný, sloučenin, kryštalizátor, přípravu

Text:

...toku takového tvar-a, ktorý Jednak ohraničuJe prinární níeící zónu, v níä vznikají níeenín reaktantú nuklea, Jednak sabespečuJe účinnou oirkulaci celé veádky v kryetalisátom.Dalším znakom vynálezu Je profilování dna a profilováni etěn kryetalisátoru, jehož myslela Je odstranění mrtvých neproníchaných őn (vi obr. 1, část a), v nichž Je ůčinp noat míeení (honogenizace) nízká (vi obr. I, část b).Další snake vynález Je světäovúni výšky...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265716

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nývlt Jaroslav, Mareš Miroslav, Michalička Jiří, Valuš Josef, Fix Ladislav, Stávek Jiří, Šípek Milan, Fořt Ivan

MPK: G03C 1/02, B01D 9/00

Značky: promíchávaný, mechanicky, kryštalizátor

Text:

...opatřeného narážkami, axiálnim míchadlem rychloběžným, usměrňovačem toku, profilovaným dnem a prstencovými segmenty se s rostouci výškou hladiny vsádky zvětšuje i výška usměrñovače toku plynule či skokově nebo se zvyšuje frekvence otáčeni rychloběžného michadla axiálniho typu. Vhodnou kombinaci uvedených prvku zařízení a postupu lze připravít řízenou krystalizaci sráženimsoubory krystalú s extrémně úzkou distribučni fuknci velikosti...

Systém se stabilní soustavou kanálů a teplosměnným trubkovým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257919

Dátum: 15.06.1988

Autori: Michalička Ladislav, Pačes Jiří, Michalička Jiří

MPK: F25C 3/02

Značky: trubkovým, soustavou, teplosměnným, stabilní, roštem, systém, kanálu

Text:

...téměř zdarma, pouze je třeba zajistit pohon cirkulačního čerpadla.Po doplnění několika automatizačních. 4prvků je u systému možný i automatický provoz. Také pořizo vecí náklady jsou velmi malé, vzhledem k tomu, že většíčást systému je již instalovánao.vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na pŕíkladuprovedení ve spojení s výkresovou částí.Na obr. je schematicky znázorněn systém podle vynálezu.Pod činnou plochou nezastřešeného zimního...