Míček Petr

Zapojení řadiče paměti chromatografického integrátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270700

Dátum: 12.07.1990

Autori: Franc Miroslav, Semecký Jiří, Míček Petr, Černý Tomáš, Krištoufek Otakar

MPK: H03K 17/24

Značky: zapojení, chromatografického, integrátoru, pamětí, řadiče

Text:

...má přípojeně napětí z bateríe 23, bylo provedeno až po ošetření výpadku sítě řídící jednotkou š. Blokovací hradlo 9blokuje paměť dat přl adresování zálohovenő paměti i dekoděru g zálohovaně paměti. Invertor o 1 s odpínaným napájaním upravuje výstup gł dekoděru g zálohované pamětl a má napájení připojeno püs pñpínač napětí o 4. Hradío g I odpínaným napájením ovládá vstup il zálohovanó paměti 1 v závislosti na ínvertovaném signálu z...

Zařízení pro přívod tlakové vody do válcovacího trnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261642

Dátum: 10.02.1989

Autori: Míček Petr, Tříska Vojtěch, Dřevíkovský Jiří, Sehnal Vlastislav

MPK: B21B 45/02

Značky: přívod, zařízení, válcovacího, tlakově

Text:

...přičemž ve své přední části je kluzné těleso opautřeno rovinnou plochou, která do válncového povrchu kluzného tělesa přechází zkosením, jehož .kuželovitost je shodná s kuželovitostí kuželového dna válcové díry k-oncovky.Přívodrní ústrojí podle vynálezu spolehlivě a beze ztrát spojuje zdroj a ipřívod tlakové vody v trnové tyčí s válcovacím trne-m .a po odpojení trnu automaticky uzavírá výtok vody z trnové tyče. S-tyčné hermetizač-níplochy...

Zapojení pro řízení krokového motorku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260612

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šubrt Vladimír, Franc Miroslav, Semecký Jiří, Míček Petr, Krištoufek Otakar

MPK: H02P 8/00

Značky: tiskárny, zapojení, teplocitlivé, krokového, řízení, motorku

Text:

...podle vynálezu je znázorněn na přípojeněm výkresu.Řídící jednotka 1 vydává povely pro spouštění monostabílního klopneho obvodu 2 a předává data řídicímjdekodérem 3. Mono PREDMET vvukíÄazp A-. JH ulzhrwl K, iz-ľ hož datovýĺýýstup ĺäjäjííjtýpřišžěděhgia łldłčłf-V vý vstup 41 spína(še Tázíĺä a fâzovýjvý-jZapojení pro řízení krokového motorku teplocítlívé tiskárny vyznačené tím, že spouštěoí výstup 11 řídící jednotky 1 je přípojen na...

Zapojení pro řízení rychlosti tisku teplocitlivé tiskárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260611

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krištoufek Otakar, Franc Miroslav, Semecký Jiří, Míček Petr, Šubrt Vladimír

MPK: G05D 13/02

Značky: řízení, tiskárny, tisku, teplocitlivé, zapojení, rychlostí

Text:

...Energie pro vypalování bodů se odebírá ze zdroje vypalovacího napětí a pokles tohoto napětí pod hranici čitelností je snímán napěťovým čídlem, které tuto inñormaci předá řídící jednotce. Řídící jednotka pozastaví vypalování dalších bodů do doby,kdy vypalovací napětí dosáhne požadované úrovně. zapojení umožňuje použít zdroj vypalovacího napětí na menší odběr, nebot re 4žim, kdy se vypaluje maximální počet bodů v řádce, je ojedinělý a...

Nízkolegovaná ocel pro výrobu olejářských trub a spojníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257159

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalivoda Aleš, Endryáš Antonín, Walach Karel, Míček Petr

MPK: C22C 38/18

Značky: výrobu, spojníků, olejářských, nízkolegovaná

Text:

...tak zejména plastických vlastností. Vysoká teplota popouštění oceli podle vynálezu 620 °C (1 150 °F) zaručuje dosažení výše popsaných vlastností feritické matrice a současně odpovídá požadavküm pro trubky s vysokou houževnatostí a odolnosti proti vzniku vodíkove křehkosti vlivem sirovodíku.Výhodou nízkolegované oceli pro výrobu olejářských trub podle vynálezu je její snadné a ekonomicky výhodná výroba, dobrá tvařitelnost za tepla V...

Ocel se zvýšenou prokalitelností a odolností proti křehkému lomu v kyselém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256257

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mojžíšek Radim, Slaný Stanislav, Kalivoda Aleš, Míček Petr

MPK: C22C 38/04

Značky: zvýšenou, proti, odolností, křehkému, prostředí, prokalitelností, kyselém

Text:

...vlivu půsćbeni sirovodíką e umožňuje tak dobře rozllšit e kvantitativně určit citlivost oceli na praskání v sirovodíkovém prostředí. Doeud ee pro výrobu olejářských trub pro těžbu nafty a plynu z větších hloubek používají oceli nizko a střednělegované chromem, molybdenem nebo mikrolegované vanadem, niobem e podobně. Tyto ocele jsou vyráběny v elektrických obloukových pecích s vykazují vcelku uspokojivé vlastnosti při namáhání v...

Zapojení pro řízení kmitočtu oscilátoru zobrazovací jednotky chromatografického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254895

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krištoufek Otakar, Míček Petr, Semecký Jiří, Šubrt Vladimír

MPK: G06K 9/20

Značky: jednotky, zobrazovací, oscilátoru, zapojení, chromatografického, řízení, analyzátorů, kmitočtu

Text:

...který zachycuje informaci o stavu síłové frekvence. Stavová pamět g je klopný obvod, který zachycuje informace o výstupní frekvenci z čítače zobrazovací jednotky 1. Porovnávací obvod 5 porovnáva stavy obou stavových paměti 3 a Ä a při shodě jejích obsahu tyto stavové paměti nuluje. Regulační obvod 5 ovládá na základě informací ze stavových paměti 3 a 3 oscilátor zobrazovací jednotky Q. Oscilátor zobrazovací jednotky Q je napětově řízený...

Zapojení testovacího a inicializačního subsystému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251044

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tesař Petr, Míček Petr, Kocián Milan

MPK: G06F 11/22

Značky: zapojení, inicializačního, mikropočítače, testovacího, subsystému

Text:

...bloku 1,systémového segmentu Q operační paměti a permanentní paměti Q pro testy a inicializaoi systému. Součástí zapojení je i stavový registr 1 a registr 1, propojený přes výstup 1 s displayem Q.Řídicí blok 1 má řídící vstup 3 sběrnice vnějšího systému, datový vstup 3 a adresový vstup gł. Datový vstup Q je propojen s obousměrným pripojením gg interní datové sběrnioe na obousměrném zesilovaoím bloku g, jakož i s obousměrným pripojením Qg...

Konstrukční ocel a způsob výroby vývalků nebo výkovků tepelným tvářením z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238157

Dátum: 01.05.1987

Autori: Baran Jiří, Ševčík Karel, Morafková Anna, Mlčák Zdeněk, Míček Petr, Scheuter Karel, Šlachta Zdeněk, Dřevíkovský Jiří, Hamža Zdeněk

MPK: C22C 38/00

Značky: tepelným, výkovků, tvářením, oceli, konstrukční, výroby, této, způsob, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká konstrukční oceli, jejího chemického složení a pojednává o způsobu tepelného tváření výkovků nebo vývalků z této oceli, například bezešvých ocelových trub válcovaných za tepla v rourovnách pracujících na Stiefelových tratích s automatikou. Ocel takto vyrobená s minimální mezí kluzu 560 MPa bez přídavného tepelného zpracování je určena ke konstrukčním účelům. Ocel obsahuje 0,13 až 0,18 % hmotnostních vanadu. Způsob tepelného...

Sprchovací zařízení pro řízené válcování, ochlazování a ostřik tyčových ocelových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230699

Dátum: 01.06.1986

Autori: Legart Miroslav, Scheuter Karel, Míček Petr, Dřevíkovský Jiří

MPK: B21B 45/02

Značky: zařízení, oceľových, řízené, předmětů, válcování, ochlazování, sprchovací, tyčových, ostřik

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sprchovací zařízení pro řízené válcování, ochlazování a ostřik tyčových ocelových předmětů, zejména tyčí kruhového průřezu, např. dutých předvalků nebo trub, válcovaných za tepla. Sprchovací zařízení sestává ze soustavy chladících prstenců (10, 20,30,40) jež jsou rozděleny na horní půlčlánky (11,21,31 41) a dolní půlčlánky (12,22,32,42),které jsou připevněny k přírubám (50,60) opatřeným přepouštěcími otvory (51,61) a připojenými k...

Zapojení pro usnadnění příznakové analýzy číslicových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230762

Dátum: 01.04.1986

Autori: Houdek Jan, Míček Petr, Semecký Jiří, Uhlíř Karel, Kolliner René, Kubát Richard

MPK: G06F 11/32

Značky: příznakové, obvodů, číslicových, analýzy, usnadnění, zapojení

Text:

...gg příznokového analyzátorugg a dále blok Q funkce zastavení na odlišnóm pŕíznaku je svým výstupom gl zapojen do třetího vstupu gg řídicích obvodů gg přiznakového analyzátoru gg. První vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlíšném příznaku je spojen s výstupom gg bloku Q porovnávaoích obvodů pŕíznakového analyzátoru 25. Druhý vstup gg bloku Q funkce zastavení na odlišném pŕíznaku je spojon s výstupom 31 bloku gg volby režimu příznakového...

Zapojení pro formátování chromatografického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223619

Dátum: 15.03.1986

Autori: Míček Petr, Franc Miroslav, Semecký Jiří

Značky: chromatografického, formátování, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro formátování chromatografického signálu sestávající z řídicího obvodu, časovacího obvodu, synchronizačního klopného obvodu, chromatografického detektoru, převodníku napětí-kmitočet, tvarovacího obvodu, čítače měřené hodnoty, klopného obvodu přetečení, dekodéru adresy, paměti měřené hodnoty, vysílače stavové informace, paměti ovládacích signálů a vyhodnocovacího počítače, vyznačující se tím, že nastavovací vystup (011) řídicího...

Zapojení pro řízení tisku teplocitlivé tiskárny v přístrojové technice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223618

Dátum: 15.03.1986

Autori: Semecký Jiří, Míček Petr, Franc Miroslav

Značky: teplocitlivé, technice, přístrojové, tisku, tiskárny, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro řízení tisku teplocitlivé tiskárny, která pracuje na základě vypalování jednotlivých bodů, které tvoří znaky a obrazce alfanumerického nebo grafického zobrazení na teplocitlivý papír. Zapojení podle vynálezu využívá sestavu z bloků procesoru, dekodéru 1 z n, střádačů, generátoru znaků, výkonových spínačů a topných prvků, které jsou tvořeny odpory a topného účinku se dosahuje Jouleovým teplem. Podstata vynálezu...

Způsob výroby a zpracování ingotů z uklidněné oceli pro výrobu bezešvých trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 223265

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jaroš Karel, Vaníček Václav, Míček Petr

Značky: uklidněné, způsob, výroby, oceli, výrobu, ingotu, zpracování, bezešvých

Zhrnutie / Anotácia:

Do kokil se odlejí ingoty bez izolační desky nebo hlavového nástavce a ocel se zaleje hned po odlití vodou v poměru 1 kg vody na 3 kg oceli a pak se nechají ingoty před stripováním odstát, načež se vyválcují patou dopředu a provede se odstřih "vlaštovky", tj. nerovné části konce a takto vyválcované kruhové předvalky se děrují pomocí trnu bez postřiku chladicí vodou. Pro vyděrování je možno použít dvoustupňových trnů.

Zařízení k výškovému přestavování trubky při jejím ohřevu v průběžné tunelové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 220165

Dátum: 15.10.1985

Autori: Pařík Bohuslav, Míček Petr, Dřevíkovský Jiří, Scheuter Karel

Značky: výškovému, tunelové, ohřevu, přestavování, průběžné, zařízení, jejím, trubky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výškového přestavování trubky při jejím průběžném ohřevu v tunelové peci a řeší zařízení umožňující plynulé výškové nastavování osy ohřívané trubky vůči ose pece. Zařízení k výškovému přestavování trubky, ohřívané v průběžné tunelové peci, spřažené s ústrojím pro posun trubky v průběžné peci, sestávající z dvojice dopravních kladek poháněných přes převodové skříně společným náhonem a uzpůsobených k plynulé regulaci otáček i...

Zařízení ke stimulaci číslicových obvodů pro testování

Načítavanie...

Číslo patentu: 225527

Dátum: 01.12.1984

Autori: Míček Petr, Semecký Jiří, Kolliner René, Uhlíř Karel

Značky: obvodů, stimulaci, testování, číslicových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stimulaci číslicových obvodů pro testování, vyznačené tím, že obvod (OCZ) časové základny je svým výstupem zapojen jednak do prvého vstupu generátoru (GSP) sledu impulsů, jednak do prvého vstupu synchronního čítače (SNC) a dále do prvého vstupu generátoru (GPP) programovatelných impulsů a do prvého vstupu bloku (BPO) pomocných obvodů, zatímco blok (BVP) volby parametrů je svým výstupem zapojen do vstupu bloku programovatelných...

Zapojení pro vyhodnocování funkce číslicových zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216768

Dátum: 01.09.1984

Autori: Semecký Jiří, Uhlíř Karel, Kollner René, Houdek Jan, Míček Petr

Značky: zapojení, zařízení, funkce, číslicových, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicové elektroniky a řeší testování funkce číslicových zařízení. Podstatou vynálezu je vyhodnocení číslicové informace poskytované testovaným zařízením v definovaném a opakovatelném intervalu. Výsledkem vyhodnocené informace je šestnáctibitový informační symbol, který je možno porovnat se symbolem odečteným na zařízení, jehož funkce je bezchybná. Vynález se dá využít při testování číslicových zařízení při jejich výrobě, v...