Miao Lan

(2S,3R)-N-(2-((3-pyridinyl)metyl)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-3- yl)benzofurán-2-karboxamid, nové soľné formy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13689

Dátum: 01.08.2008

Autori: Fedorov Nikolai, Mathew Jacob, Gatto Gregory, Mazurov Anatoly, Pfeiffer Inigo, Miao Lan, Pfeiffer Sondra, Phillips Teresa, Benson Lisa, Jordan Kristen, Dull Gary Maurice, Munoz Julio, Bencherif Merouane, Genus John

MPK: A61P 25/00, A61P 25/02, A61K 31/444...

Značky: nové, yl)benzofurán-2-karboxamid, použitia, 2s,3r)-n-(2-((3-pyridinyl)metyl)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-3, soľné, formy, spôsoby

Text:

...obmedzením niektorých nikotínových zlúčenín je, že sú spojené srôznymi nežiaducimi vedľajšími účinkami, napríklad pri stimulácii svalu a gangliových receptorov. Stále existuje potreba zlúčenín, kompozícii a spôsobovprevencie alebo liečby rôznych stavov alebo porúch, ako sú poruchy CNS,vrátane zmiernenia symptómov týchto porúch, pri ktorých by zlúčeniny vykazovali nikotínovú farmakológiu s priaznivým účinkom, konkrétne na fungovanie CNS, avšak...

Amidy diazabicykloalkánov selektívne k subtypu nikotínového acetylcholinového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9862

Dátum: 01.11.2007

Autori: Miao Lan, Xiao Yun-de, Mazurov Anatoly

MPK: A61P 25/00, C07D 471/08, A61K 31/407...

Značky: diazabicykloalkánov, nikotínového, subtypu, acetylcholínového, selektivně, amidy, receptora

Text:

...ztýchto zlúčenín a farmaceutických kompozícii obsahujúcich tieto zlúčeniny, ktoré možno použitna liečbu a/alebo prevenciu širokého spektra stavov alebo porúch a hlavne tých porúch, ktoré sú charakteristické dysfunkciou nikotinového cholinergného neuroprenosu alebo degeneráciou nikotínových cholínergných neurónov. Tiež je opísané použitie zlúčeniny alebo kompozicie na výrobu liečiva na liečbu a/alebo prevenciu porúch, ako sú poruchy CNS, a...

Azabicyklické zlúčeniny na utíšenie bolesti a na liečbu porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7970

Dátum: 15.10.2004

Autori: Breining Scott, Miller Craig, Miao Lan, Hawkins Gregory, Bhatti Balwinder, Phillips Teresa, Mazurov Anatoly

MPK: C07D 471/00

Značky: azabicyklické, systému, utíšenie, poruch, zlúčeniny, nervového, bolesti, centrálneho, liečbu

Text:

...liekov, nesteroidné protizápalové látky (NSAID) a opioidy, pričom obe triedy majú značné terapeutické nevýhody. Pri rade zlúčenin, ktorélpôsobia na receptory nAChR, bola ukázaná účinnosť pri liečbe jedného alebo viacerých druhov bolesti u zvieracích modelov. Pozri napríklad Damaj et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 291390 (1999) Damaj et al.,Neuropharmacology 3922785-2791 (2000) Chiari et al., Anesthesiology 9121447 (1999) Lavanďhomme a...

3-Substituované-2-(arylalkyl)-1-azabicykloalkány a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3239

Dátum: 20.02.2004

Autori: Mazurov Anatoly, Seamans Angela, Miao Lan, Miller Craig Harrison, Schmitt Jeffrey Daniel, Phillips Teresa Youngpeter, Klucik Jozef

MPK: C07D 453/00

Značky: spôsoby, 3-substituované-2-(arylalkyl)-1-azabicykloalkány, použitia

Text:

...1(4) 423(2002), ONeiIl et al., Current Drug Targets CNS and Neurological Disorders 1(4) 399 (2002), patenty Spojených štátov amerických číslo US 5,1871,16697/40049, britská patentová prihláška číslo GB 2295387 a európska patentová prihláška číslo 297,858.0004 Poruchy CNS sú typom neurologickej poruchy. Poruchy CNS môžu byť vyvolané liekmi môžu byť pripísané genetickým predispoziciám, infekcii alebo poraneniu alebo môže byť ich etiológia...