Miao Lan

(2S,3R)-N-(2-((3-pyridinyl)metyl)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-3- yl)benzofurán-2-karboxamid, nové soľné formy a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13689

Dátum: 01.08.2008

Autori: Munoz Julio, Phillips Teresa, Pfeiffer Inigo, Mathew Jacob, Benson Lisa, Miao Lan, Gatto Gregory, Mazurov Anatoly, Pfeiffer Sondra, Dull Gary Maurice, Genus John, Bencherif Merouane, Fedorov Nikolai, Jordan Kristen

MPK: A61K 31/444, A61P 25/00, A61P 25/02...

Značky: soľné, nové, yl)benzofurán-2-karboxamid, formy, 2s,3r)-n-(2-((3-pyridinyl)metyl)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-3, použitia, spôsoby

Text:

...obmedzením niektorých nikotínových zlúčenín je, že sú spojené srôznymi nežiaducimi vedľajšími účinkami, napríklad pri stimulácii svalu a gangliových receptorov. Stále existuje potreba zlúčenín, kompozícii a spôsobovprevencie alebo liečby rôznych stavov alebo porúch, ako sú poruchy CNS,vrátane zmiernenia symptómov týchto porúch, pri ktorých by zlúčeniny vykazovali nikotínovú farmakológiu s priaznivým účinkom, konkrétne na fungovanie CNS, avšak...

Amidy diazabicykloalkánov selektívne k subtypu nikotínového acetylcholinového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9862

Dátum: 01.11.2007

Autori: Xiao Yun-de, Mazurov Anatoly, Miao Lan

MPK: A61P 25/00, A61K 31/407, C07D 471/08...

Značky: selektivně, nikotínového, receptora, amidy, acetylcholínového, subtypu, diazabicykloalkánov

Text:

...ztýchto zlúčenín a farmaceutických kompozícii obsahujúcich tieto zlúčeniny, ktoré možno použitna liečbu a/alebo prevenciu širokého spektra stavov alebo porúch a hlavne tých porúch, ktoré sú charakteristické dysfunkciou nikotinového cholinergného neuroprenosu alebo degeneráciou nikotínových cholínergných neurónov. Tiež je opísané použitie zlúčeniny alebo kompozicie na výrobu liečiva na liečbu a/alebo prevenciu porúch, ako sú poruchy CNS, a...

Azabicyklické zlúčeniny na utíšenie bolesti a na liečbu porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7970

Dátum: 15.10.2004

Autori: Bhatti Balwinder, Hawkins Gregory, Miao Lan, Miller Craig, Mazurov Anatoly, Breining Scott, Phillips Teresa

MPK: C07D 471/00

Značky: poruch, nervového, systému, centrálneho, azabicyklické, zlúčeniny, liečbu, bolesti, utíšenie

Text:

...liekov, nesteroidné protizápalové látky (NSAID) a opioidy, pričom obe triedy majú značné terapeutické nevýhody. Pri rade zlúčenin, ktorélpôsobia na receptory nAChR, bola ukázaná účinnosť pri liečbe jedného alebo viacerých druhov bolesti u zvieracích modelov. Pozri napríklad Damaj et al., J. Pharmacol. Exp. Ther. 291390 (1999) Damaj et al.,Neuropharmacology 3922785-2791 (2000) Chiari et al., Anesthesiology 9121447 (1999) Lavanďhomme a...

3-Substituované-2-(arylalkyl)-1-azabicykloalkány a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3239

Dátum: 20.02.2004

Autori: Phillips Teresa Youngpeter, Klucik Jozef, Seamans Angela, Mazurov Anatoly, Schmitt Jeffrey Daniel, Miller Craig Harrison, Miao Lan

MPK: C07D 453/00

Značky: spôsoby, použitia, 3-substituované-2-(arylalkyl)-1-azabicykloalkány

Text:

...1(4) 423(2002), ONeiIl et al., Current Drug Targets CNS and Neurological Disorders 1(4) 399 (2002), patenty Spojených štátov amerických číslo US 5,1871,16697/40049, britská patentová prihláška číslo GB 2295387 a európska patentová prihláška číslo 297,858.0004 Poruchy CNS sú typom neurologickej poruchy. Poruchy CNS môžu byť vyvolané liekmi môžu byť pripísané genetickým predispoziciám, infekcii alebo poraneniu alebo môže byť ich etiológia...