Mezei Tibor

Spôsob prípravy vysoko čistého perindoprilu a medziprodukty použiteľné pri syntéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287866

Dátum: 09.01.2012

Autori: Mándi Attila, Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta, Simig Gyula

MPK: A61P 9/12, A61K 31/404, A61P 43/00...

Značky: spôsob, medziprodukty, použitelné, přípravy, čistého, vysoko, syntéze, perindoprilu

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-{2(S)-[1(S)-(etoxykarbonyl)-butylamino]pro-pionyl}- (3aS,7aS)oktahydroindol-2(S)-karboxylovej kyseliny vzorca (I) a jej t-butyl-amínovej soli vzorca (I') bez kontaminantov odvoditeľných z dicyklohexylkarbodiimidu a nových medziproduktov všeobecného vzorca (III), kde substituent R znamená nižší alkyl alebo aryl nižší alkyl, kde nižší alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1...

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Vajjon Mária, Porcs-makkay Márta, Szulágyi János, Barkóczy József, Lukács Gyula, Molnár Enikő, Mezei Tibor, Volk Balázs

MPK: C07C 45/68, C07C 49/577

Značky: spôsob, farmaceutických, přípravy, medziproduktov

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Nagy Kalman, Szabó Tibor, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Mezei Tibor, Krasznai György, Lukács Gyula, Szulágyi János, Porcs-makkay Márta, Németh Norbert, Simig Gyula, Budai Zoltán

MPK: C07C 217/00, C07C 213/00

Značky: 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl, spôsob, bicyklo[2.2.1]heptánu, přípravy, farmaceutický, prijateľných, kyselinami, adičných, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Vereczkeyné Donáth György, Nagy Kalman, Mezei Tibor, Budai Zoltán, Porcs-makkay Márta, Szulágyi János, Simig Gyula, Krasznai György, Lukács Gyula, Szabó Tibor, Németh Norbert

MPK: A61K 31/135, A61K 31/13, A61P 25/00...

Značky: vysoko, použitie, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, liečivá, farmaceutický, čistý, prijateľné, adičné, kyselinami, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Mesterházy Norbert, Volk Balázs, Körtvelyessy Gyuláné, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Pécsi Éva, Lukács Gyula, Simig Gyula, Molnár Enikő, Mezei Tibor, Krasznai György, Hofmanné Fekete Valéria, Porcs-makkay Márta, Nagy Kalman

MPK: A61K 31/427, A61P 29/00, C07D 417/12...

Značky: čistého, vysoko, draselnej, přípravy, spôsob, meloxikamu

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Sziray Nóra, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Volk Balázs, Gacsályi István, Simig Gyula, Flórian Endréné, Egyed András, Lévay György

MPK: C07D 209/00

Značky: poruch, súvisiace, 2ónové, deriváty, nervového, liečenie, zlúčeniny, systému, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, centrálneho

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Simig Gyula, Pallagi Katalin, Mezei Tibor, Egyed András, Barkóczy József, Volk Balázs, Leveleki Csilla, Lévay György, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Móricz Krisztina

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: deriváty, alkyloxindolov, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Lévay György, Móricz Krisztina, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Volk Balázs, Barkóczy József, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin, Sziray Nóra, Gacsályi István, Egyed András, Mezei Tibor, Szénasi Gábor, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/403, C07D 401/00...

Značky: centrálneho, systému, nervového, deriváty, poruch, kardiovaskulárnych, gastrointestinálnych, indol-2-ónu, liečenie

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Lévay György, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Kapillerné Dezsofi Rita, Barkóczy József, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Volk Balázs, Hársing László Gábor, Egyed András, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Spôsob syntézy derivátov kyseliny (2S,3aS,7aS)-1-(S)-alanyl-oktahydro-1H-indol-2-karboxylovej a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 624

Dátum: 23.07.2002

Autori: Simig Gyula, Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor

MPK: C07K 5/00

Značky: kyseliny, perindoprilu, 2s,3as,7as)-1-(s)-alanyl-oktahydro-1h-indol-2-karboxylovej, syntézy, použitie, syntéze, spôsob, derivátov

Text:

...je uspokojivá, takže na získanie perindoprílu v kvalite umožňujúcej jeho použitie ako farmaceutický účinnej látky je nutný stupeň čistenia.V podmienkach opísaných vtomto patente je totiž získaný perindopril kontaminovaný vznačných podieloch nečistotami vzorcov III a IV0005 Prihlasovateľ teraz vyvinul nový spôsob priemyselnej syntézy, ktorý vedie, bez toho,aby bolo nutne prácne čistenie, k perindoprílu s čistotou, ktorá je kompatibilná s jeho...

Spôsob prípravy 8-{4′-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8- azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu a jeho hydrochloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281622

Dátum: 03.04.2001

Autori: Szegö Judit, Csörgö Margit, Mezei Tibor, Furdyga Éva, Budai Zoltán, Sztruhár Ilona, Simig Gyula, Blaskó Gábor, Klebovich Imre, Koncz László, Nagy Kalman, Mándi Attila, Reiter Née Esses Klára, Vereczkey Née Donáth Gyöngyi

MPK: C07D 401/12

Značky: hydrochloridov, 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8, spôsob, azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-butyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (I) a jeho hydrochloridov s vysokou čistotou katalytickou hydrogenáciou 8-{4'-[4''(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-but-2'-inyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (II) v prítomnosti paládiového alebo Raney-niklového katalyzátora v inertnom organickom rozpúšťadle a prípadne jeho prevedenie na hydrochlorid, pri...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259524

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kis-tamás Attila, Lay Aranka, Vig Zoltán, Andriska Viktor, Mezei Tibor, Budai Zoltán

MPK: A01N 37/22

Značky: regulaci, přípravy, účinné, prostředek, látky, způsob, rostlin, růstu

Text:

...usušením. Graąnuliované prostředky se také mohou připravovlat lisováním účinné látky obecného vzorce I s práškovými minerálnímí látkami- v přít-omnosti mazadla a pojidla,drcením lisovanéhwo materiálu a popřípadě prosévaním drceného materiálu k získání7 žádratné velikosti částic. Granulované peosťcřevdky se mohou s výhodou připravovat grłanvulací za sucha. nebo za mokra.Výhodtným prostředkem podle vynálezu jsou fólie s osivem. je...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234037

Dátum: 15.09.1986

Autori: Lay Aranka, Kis-tamás Attila, Mezei Tibor, Vigh Zoltán, Sokorai Ágnes, Budai Zoltán

MPK: A01N 33/00, C07C 119/00

Značky: růstu, způsob, přípravy, účinné, složky, regulaci, rostlin, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku 0,001 až 95 % hmotnostních racemického produktu a/nebo opticky aktivní sloučeniny obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu obsahující 1 až 12 atomů uhlíku, alkenylovou skupinu obsahující 2 až 4 atomy uhlíku nebo fenyl(C1-4 alkylovou) skupinu, která je případně substituována na fenylovém kruhu atomem halogenu.

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217979

Dátum: 15.01.1985

Autori: Grasser Katalin, Budai Zoltán, Kiszelly Enikö, Mezei Tibor, Petöcz Lujza, Görög Péter, Kosóczky Ibolya, Kónya Aranka

Značky: způsob, výroby, cykloalkanonoximetherů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů obecného vzorce I ve kterém znamená A alkylenovou skupinu obsahující 2 až 6 atomů uhlíku s přímým nebo rozvětveným řetězcem, R a R1 každý představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo tyto substituenty tvoří společně s přilehlým dusíkovým atomem heterocyklický kruh se 4 až 7 atomy uhlíku a popřípadě s atomem dusíku jako dalším heteroatomem, a uvedený kruh je popřípadě substituován alkylovou...

Způsob přípravy bazických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216544

Dátum: 15.12.1984

Autori: Petöcz Lujza, Mezei Tibor, Budai Zoltán, Grasser Katalin, Kosóczky Ibolya, Lay Aranka

Značky: bazických, způsob, přípravy, etherů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bazických etherů obecného vzorce I, kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady se sousedním atomem dusíku heterocyklický kruh obsahující 4 až 7 atomů uhlíku a popřípadě heteroatom tvořený kyslíkem nebo dusíkem, přičemž heterocyklický kruh je popřípadě substituovaný alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, benzylovou nebo...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214672

Dátum: 15.09.1984

Autori: Vig Zoltán, Zubovits Teréz, Kis-tamás Attila, Jurák Ferenc, Lay Aranka, Mezei Tibor, Budai Zoltán

Značky: látek, výroby, rostlin, regulaci, růstu, prostředek, účinných, insekticidní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin a inkticidní prostředek, vyznačený tím, že jako účinnou látku hmotnostně obsahuje 0,001 až 98 % racemického a/nebo opticky aktivního 2- (propargyloxyimino)-1,7,7-trimethylbicyklo[2,2,1]heptanu vzorce I společně s obvyklým nosičem, ředidlem nebo jinou přísadou.