Mezei Tibor

Spôsob prípravy vysoko čistého perindoprilu a medziprodukty použiteľné pri syntéze

Načítavanie...

Číslo patentu: 287866

Dátum: 09.01.2012

Autori: Mezei Tibor, Simig Gyula, Mándi Attila, Porcs-makkay Márta

MPK: A61K 31/404, A61P 43/00, A61P 9/12...

Značky: vysoko, perindoprilu, čistého, použitelné, syntéze, spôsob, přípravy, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-{2(S)-[1(S)-(etoxykarbonyl)-butylamino]pro-pionyl}- (3aS,7aS)oktahydroindol-2(S)-karboxylovej kyseliny vzorca (I) a jej t-butyl-amínovej soli vzorca (I') bez kontaminantov odvoditeľných z dicyklohexylkarbodiimidu a nových medziproduktov všeobecného vzorca (III), kde substituent R znamená nižší alkyl alebo aryl nižší alkyl, kde nižší alkyl znamená priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1...

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Molnár Enikő, Szulágyi János, Vajjon Mária, Mezei Tibor, Lukács Gyula, Volk Balázs, Porcs-makkay Márta, Barkóczy József

MPK: C07C 45/68, C07C 49/577

Značky: přípravy, medziproduktov, farmaceutických, spôsob

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Porcs-makkay Márta, Németh Norbert, Nagy Kalman, Krasznai György, Simig Gyula, Lukács Gyula, Mezei Tibor, Szulágyi János, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Budai Zoltán, Szabó Tibor

MPK: C07C 213/00, C07C 217/00

Značky: spôsob, adičných, solí, bicyklo[2.2.1]heptánu, farmaceutický, přípravy, kyselinami, prijateľných, 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Szabó Tibor, Mezei Tibor, Lukács Gyula, Németh Norbert, Krasznai György, Budai Zoltán, Porcs-makkay Márta, Vereczkeyné Donáth György, Nagy Kalman, Simig Gyula, Szulágyi János

MPK: A61K 31/135, A61P 25/00, A61K 31/13...

Značky: použitie, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, vysoko, kyselinami, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, farmaceutický, liečivá, obsahom, adičné, čistý, prijateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Krasznai György, Mezei Tibor, Molnár Enikő, Hofmanné Fekete Valéria, Körtvelyessy Gyuláné, Simig Gyula, Lukács Gyula, Mesterházy Norbert, Volk Balázs, Pécsi Éva, Porcs-makkay Márta

MPK: A61K 31/427, A61P 29/00, C07D 417/12...

Značky: meloxikamu, čistého, spôsob, přípravy, draselnej, vysoko

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Gacsályi István, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Lévay György, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Sziray Nóra, Móricz Krisztina, Volk Balázs, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Flórian Endréné, Simig Gyula, Egyed András

MPK: C07D 209/00

Značky: centrálneho, liečenie, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol, súvisiace, 2ónové, systému, nervového, zlúčeniny, deriváty, poruch

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Sziray Nóra, Egyed András, Kapillerné Dezsofi Rita, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Leveleki Csilla, Volk Balázs, Gacsályi István, Lévay György, Gigler Gábor, Simig Gyula, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Pallagi Katalin

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/40...

Značky: piperazinové, alkyloxindolov, deriváty

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Szénasi Gábor, Pallagi Katalin, Barkóczy József, Simig Gyula, Lévay György, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Sziray Nóra, Volk Balázs, Mezei Tibor, Gacsályi István, Hársing László Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Leveleki Csilla, Egyed András

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/403...

Značky: liečenie, deriváty, nervového, gastrointestinálnych, kardiovaskulárnych, poruch, centrálneho, systému, indol-2-ónu

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Volk Balázs, Simig Gyula, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Szénasi Gábor, Móricz Krisztina, Leveleki Csilla, Pallagi Katalin, Lévay György, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Gacsályi István, Sziray Nóra, Mezei Tibor, Egyed András

MPK: A61P 25/00, A61K 31/40, C07D 209/00...

Značky: piperazinové, deriváty, alkyloxindolov

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

Spôsob syntézy derivátov kyseliny (2S,3aS,7aS)-1-(S)-alanyl-oktahydro-1H-indol-2-karboxylovej a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 624

Dátum: 23.07.2002

Autori: Simig Gyula, Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor

MPK: C07K 5/00

Značky: derivátov, použitie, syntéze, spôsob, kyseliny, syntézy, perindoprilu, 2s,3as,7as)-1-(s)-alanyl-oktahydro-1h-indol-2-karboxylovej

Text:

...je uspokojivá, takže na získanie perindoprílu v kvalite umožňujúcej jeho použitie ako farmaceutický účinnej látky je nutný stupeň čistenia.V podmienkach opísaných vtomto patente je totiž získaný perindopril kontaminovaný vznačných podieloch nečistotami vzorcov III a IV0005 Prihlasovateľ teraz vyvinul nový spôsob priemyselnej syntézy, ktorý vedie, bez toho,aby bolo nutne prácne čistenie, k perindoprílu s čistotou, ktorá je kompatibilná s jeho...

Spôsob prípravy 8-{4′-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8- azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu a jeho hydrochloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281622

Dátum: 03.04.2001

Autori: Blaskó Gábor, Klebovich Imre, Furdyga Éva, Reiter Née Esses Klára, Koncz László, Szegö Judit, Nagy Kalman, Csörgö Margit, Simig Gyula, Sztruhár Ilona, Mándi Attila, Budai Zoltán, Mezei Tibor, Vereczkey Née Donáth Gyöngyi

MPK: C07D 401/12

Značky: 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl]-butyl}-8, azaspiro[4,5]dekan-7,9-diónu, spôsob, hydrochloridov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 8-{4'-[4''-(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-butyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (I) a jeho hydrochloridov s vysokou čistotou katalytickou hydrogenáciou 8-{4'-[4''(pyrimidin-2'''-yl)-piperazin-1''-yl)-but-2'-inyl}-8-aza- spiro[4,5]dekan-7,9-diónu vzorca (II) v prítomnosti paládiového alebo Raney-niklového katalyzátora v inertnom organickom rozpúšťadle a prípadne jeho prevedenie na hydrochlorid, pri...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259524

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mezei Tibor, Vig Zoltán, Andriska Viktor, Kis-tamás Attila, Budai Zoltán, Lay Aranka

MPK: A01N 37/22

Značky: způsob, rostlin, přípravy, prostředek, růstu, látky, účinné, regulaci

Text:

...usušením. Graąnuliované prostředky se také mohou připravovlat lisováním účinné látky obecného vzorce I s práškovými minerálnímí látkami- v přít-omnosti mazadla a pojidla,drcením lisovanéhwo materiálu a popřípadě prosévaním drceného materiálu k získání7 žádratné velikosti částic. Granulované peosťcřevdky se mohou s výhodou připravovat grłanvulací za sucha. nebo za mokra.Výhodtným prostředkem podle vynálezu jsou fólie s osivem. je...

Prostředek pro regulaci růstu rostlin a způsob přípravy jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234037

Dátum: 15.09.1986

Autori: Lay Aranka, Kis-tamás Attila, Budai Zoltán, Sokorai Ágnes, Vigh Zoltán, Mezei Tibor

MPK: C07C 119/00, A01N 33/00

Značky: přípravy, rostlin, složky, růstu, regulaci, způsob, prostředek, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že obsahuje jako účinnou složku 0,001 až 95 % hmotnostních racemického produktu a/nebo opticky aktivní sloučeniny obecného vzorce I ve kterém R znamená alkylovou skupinu obsahující 1 až 12 atomů uhlíku, alkenylovou skupinu obsahující 2 až 4 atomy uhlíku nebo fenyl(C1-4 alkylovou) skupinu, která je případně substituována na fenylovém kruhu atomem halogenu.

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217979

Dátum: 15.01.1985

Autori: Petöcz Lujza, Görög Péter, Grasser Katalin, Mezei Tibor, Kónya Aranka, Kosóczky Ibolya, Budai Zoltán, Kiszelly Enikö

Značky: způsob, cykloalkanonoximetherů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby cykloalkanonoximetherů obecného vzorce I ve kterém znamená A alkylenovou skupinu obsahující 2 až 6 atomů uhlíku s přímým nebo rozvětveným řetězcem, R a R1 každý představuje alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo tyto substituenty tvoří společně s přilehlým dusíkovým atomem heterocyklický kruh se 4 až 7 atomy uhlíku a popřípadě s atomem dusíku jako dalším heteroatomem, a uvedený kruh je popřípadě substituován alkylovou...

Způsob přípravy bazických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216544

Dátum: 15.12.1984

Autori: Budai Zoltán, Grasser Katalin, Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza, Lay Aranka, Mezei Tibor

Značky: přípravy, bazických, etherů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bazických etherů obecného vzorce I, kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady se sousedním atomem dusíku heterocyklický kruh obsahující 4 až 7 atomů uhlíku a popřípadě heteroatom tvořený kyslíkem nebo dusíkem, přičemž heterocyklický kruh je popřípadě substituovaný alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, benzylovou nebo...

Prostředek k regulaci růstu rostlin a insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214672

Dátum: 15.09.1984

Autori: Lay Aranka, Zubovits Teréz, Budai Zoltán, Jurák Ferenc, Mezei Tibor, Vig Zoltán, Kis-tamás Attila

Značky: regulaci, růstu, insekticidní, látek, prostředek, účinných, způsob, výroby, rostlin

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k regulaci růstu rostlin a inkticidní prostředek, vyznačený tím, že jako účinnou látku hmotnostně obsahuje 0,001 až 98 % racemického a/nebo opticky aktivního 2- (propargyloxyimino)-1,7,7-trimethylbicyklo[2,2,1]heptanu vzorce I společně s obvyklým nosičem, ředidlem nebo jinou přísadou.