Meyer Jürgen

Spôsob upevnenia spojovacieho elementu na obrobok a súčasť z obrobku s na ňom pripevneným spojovacím elementom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16678

Dátum: 15.07.2008

Autori: Schreiner Sven, Meyer Jürgen, Burtsche Daniel, Berger Franz

MPK: B23K 26/22, B23K 26/00, F16B 2/00...

Značky: spojovacieho, obrobků, obrobok, elementů, súčasť, pripevneným, spojovacím, spôsob, upevnenia, elementom

Text:

...hriadeľa - vačkového hriadeľa. Zlyhanie tu obvyklého skrutkového spojenia môže viest k spontánnemu totálnemuAko riešenie bolo skúšané lepenie spojovacieho elementu na jednu zo spojovaných plôch spojovaných obrobkov. To vyžaduje absolútne čisté, odmastené a suché plochy, ktore sa pri stavbe motorov zaisťujú len s veľkými nákladmi. Zvyšky lepidla navyše poškodzujú charakteristický mechanizmus prenosu síl trení zvyšujúcich preložiek podľa...

Zařízení pro ochranu dálkového vytápění před tlakovými rázy v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269793

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Gnüchtel Stefan, Meyer Jürgen

MPK: F17D 3/00

Značky: zařízení, potrubí, rázy, dálkového, před, tlakovými, ochranu, vytápění

Text:

...ycraxxcxaxn. El T 0 BPEMH KaK npyrue peaepayapu IlaXOÄISITCH 11011 5 OJIGE BMCÚKHM JläĺLHEHHEM. PaZU-EEJIGHHE PaBJIHHIIbIXÁYYJOBIlČŘ nasmeunn B COEJXHHHTG-.HBHOH TPYGOHPÚBÚÄE OCYUIBCTBJIHGTCR-ąepea HGHOTJBIIaTHI-IE KJiaľlallbl. ÍÍJISÍ wnxcuposanusł YPOBHR Aaaneuun. OTJIHWQDIIIEFOCSI OT IIBEIHEHHFI B HeCTG HPHCOGIIHHEIIHH cpena saummaenoä CHCTEHM OTBDAHTCSI OT 60.1188 BNCDKDFO VPDBHSI JIEIBJIEHMHMeere ÍIUI-ICOGIIHHGIIHQ peuepayapa....

Pojistná stupačka pro ochranu systému ústředního zásobování teplem před dynamickou stlačující zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266498

Dátum: 12.01.1990

Autori: Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Meyer Jürgen

MPK: F24D 19/10

Značky: před, teplem, ústředního, stlačující, zásobování, systému, dynamickou, pojistná, ochranu, zátěží, stupačka

Text:

...nonuoe onopomnenne B nopmanbnom pemnue. HocnenoBaTenbHó sxnmqeanuň pe 3 epByap qepes nnnum aunycxa nosnyxa H népenycx coenHHeH c oKpyxam~ meñ cpenoň, ncnecŕane qero B cnyuae neoôxounocru amsenénnym sony Momno owBBCTH àoKpyxawmym-cpeny. Pasnnqnue nowoxn npu úqammennm ncnnmennn nannennx nocrnramwca ncnencwuue pasuemenng Knanaua oüparnoro réuennn oxono nocwoauuoro nonepeqnoro ceqennx coenuanwenhnoů nnnuu cronxa c npenoxpaHHeMoü cncweMqů. Eng...