Meyer Bernd

Kvapalný prípravok na pečenie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 638

Dátum: 13.03.2004

Autori: Kunte Thomas, Meyer Bernd

MPK: A21D 2/00

Značky: výroby, kvapalný, spôsob, pečenie, prípravok

Text:

...sa uskutočňovali pokusy ako vyrobit kvapalnýi prípravok na pečenie na vodnej báze. Suspenzia až 40 pevných látok vo vode sa opisuje v spise WO 96/133980.Problémom však zostáva nestabilita prípravku na pečenie. Pevnélátky sa usadzujú po krátkej dobe a v záujme mikrobiologickej stability je potrebné prípravok priebežne chladič. Ďalší kvapalný prípravok na pečenie na vodnej báze je opísaný V spise DE 199 19 195 A 1. Podľa tohto vynálezu sa...

Spôsob a zariadenie na zhotovenie dokumentov, overiteľne chránených proti falšovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 446

Dátum: 10.03.2003

Autori: Lang Jürgen, Meyer Bernd

MPK: H04L 9/32, G07B 17/00

Značky: chránených, falšovaniu, overiteľne, spôsob, dokumentov, proti, zariadenie, zhotovenie

Text:

...kľúče vytvorené na zverejnenie a ľubovoľné rozširovanie, zatiaľ čo privátne klúče sa nesmú vydávať a pri použití spolu s kryptograñckými modulmi nesmú tieto moduly v žiadnom okamihu opustiť. Ďalej sú v takýchto moduloch uložené algoritmy, napriklad algoritmus na vytváranie kontrolných súčtov alebo, na príklade digitálneho podpisu, na zhotovenie takzvaného digitálneho odtlačku prsta alebo hash-hodnoty, ktorý sa vyznačuje tým, že ľubovoľný...

Způsob přípravy vzorku plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264626

Dátum: 14.08.1989

Autori: Rabe Wolfgang, Hoffmann Werner, Konrád Bohumil, Eidver Dieter, Mottitschka Wilhelm, Češka Tomáš, Meyer Bernd

MPK: G01N 1/00

Značky: provádění, vzorků, plynů, způsob, způsobu, zařízení, přípravy, tohoto

Text:

...si uchovala teplotu nejméně 20 K nad rosným bcdem vodní páry při normálním tlaku tak, aby škrticí element tvořil uzávěr trubice. která dostatečně daleko zasahuje do tlakového prostoru a těsně přiléhá k přírubové trubici, a aby druhý. otevřený konec trubice byl přímo spojen s odběrovým zařízení pro analýzu.Škrticí prvky mohou být bud pevná nebo přestavné. Aby se zamezilo vniknutí kondenzátu,který teče zvláště v určitých provozních situacích...

Způsob předúpravy vzorku surového generátorového plynu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Páv Jaroslav, Mottitschka Wilhelm, Müller Ulrich, Straka František, Houda Rudolf, Konrád Bohumil, Eidner Dieter, Meyer Bernd

MPK: G01N 1/22

Značky: generátorového, předúpravy, zapojení, vzorků, způsobu, plynů, surového, způsob, provedení, tohoto

Text:

...jehož podstatou je, že plyn se zchlazuje přímým stykem s chladící vodou, jejíž množství je nejméně dvojnásobkem množství teoreticky nutného pro zchlazení protékajícího plynu, přičemž plyn probublává sloupcem proudicí chladící vody, která odplavuje nečistoty stržené z plynu do odpadu.Výhody vynálezu spočívají především v tom, že se plyn chladí a současně se přebytkem chladící vody 2 plynu odstraňuje většina stržených nečistot jako dehtů, úletu...

Píst jako hlava kloubu pro hermetické kompresory s kloubem ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251240

Dátum: 11.06.1987

Autori: Meyer Bernd, Hammer Peter

MPK: F16J 1/14

Značky: kloubu, píst, hlava, kloubem, kompresory, stlačení, hermetické, chladiva

Text:

...arenwoug B qacraocwu B repuemnunux KoMnpeçco~ pax, uMeeT MeCTO peàxoe nonúmeuue pa 6 oquxvweMnepaTYD no cpanneunm c rennepaTypóä oxpymammeü cpem. Sro npunonnŕ K néücrsúm pasnnquux xoammnuuenwoa pacmnŕ pekna çnapuBaçMux eraneň. 0 ToponnàcT óruocurenbuo ömcrpo ynennquaaer CBOŘ. oöseu K noneu HMSTB Bosnoxuocrb pacmmpàłncx.ysennqçuueoöbema MQÉHQ-KOMneHcH.p 0 BaTbnpHMeHeHHeM Káaanoa 7 n 8, őnàroapa äemy coxpanxercx nonanmuocrb maý aupa. Cpenuaa...