Metyšová Jioina

Spôsob výroby motorových benzínov s vysokým oktánovým číslom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246429

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eervená Irena, Protiva Miroslav, Dlabae Antonín, Bolek Pavel, Valcháo Martin, Wildt Stanislav, Šedivý Zdenik, Metyšová Jioina

MPK: C10G 59/

Značky: motorových, vysokým, výroby, benzínov, oktánovým, číslom, spôsob

Text:

...reaktoroch sa udržiava tlak 4 MPa,v tretom reaktore 2,5 .ÍVÍPE-I. Do prvý~ch dmch reaktorov sa privádza odisírena benzínová frakcie Vriace v rozzmedzí 50 až 200 C majüca -oktánové číslo 02 výskumnou, metódou a obst-iliwjfirxa 21,5 bmotnolstneho n-alkánov, 1.l.,4 ~)0 .hmointistiieho aroinatických uhľovodíkov a 67,1 hmotnostného izoalkániokých a cykl-oalkáiiickýcli uhľovodíkov objeme-von. rýchlosťou 1,5 h 1. Do tretieho reaktoçiwa...

Zariadenie na súčasné napínanie svorníkov predpätého spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 246427

Dátum: 15.12.1987

Autor: Metyšová Jioina

MPK: F16B 31/00

Značky: spoja, zariadenie, súčasné, svorníkov, predpätého, napínanie

Text:

...zo sady hydraulických napínacích jednotiek 1, uložených na ich nosnej konštrukcii 2. V osiach týchto hydraulický-ch napínacích jednotiek 1 sú svojimi hprnýml koncami zaikotvené tažné tyče 3. Stíhlost týchto tyčí 3, t. j. pomer dĺžky L ich drieku 4 k priemeru D 1 -drieku 4 je pätnásť. Okrem toho, pomer priemeru D 1 ich drleku 4 k priemeru ,D 2 maticového závitu 5, vytvoreného v osi ich pätice 6 aslúžiaceho pre uclhytenie svorníka 7...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS.TU-04

Načítavanie...

Číslo patentu: 239800

Dátum: 15.04.1987

Autori: Metyšová Jioina, Valenta Vladimír, Protiva Miroslav, Homola Jaroslav

MPK: C12N 15/00

Značky: czas.tu-04, hybridom, lymfocytární, myší

Text:

...hybridomu je, že produkuje homogenní protilátku, tzv. protilátku monoklonálni,která je schopna specificky reagovat s prasečím tubulinem, ale i s tubulinem řady dalších druhů /mezi jinými též s lidským tubulineml. VHybridom TU-04 je možné kultivovat in vitro v médiích vhodných pro živočišné buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene Balb/c. Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci...