Metke Marian

Zariadenie na výrobu exfoliovaného grafitu a exfoliovaný grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4231

Dátum: 04.08.2005

Autori: Metke Marian, Metkeová Galina, Ostromecký Peter

MPK: C01B 31/04

Značky: exfoliovaný, grafitu, výrobu, grafit, exfoliovaného, zariadenie

Text:

...štvrtým atómom uhlíka ležiacim v paralelnej rovine je omnoho slabšia. A práve táto väzba je cieľom ataku pri tvorbe interkalovaných zlúčením a miestom expanzie pri výroby exfoliovaného grañtu za zariadeni podľa tohto technického riešenia.Zo snímok vykonaných na Ultra-High Resolution Field Emission SEM mikroskope JEOL JSM-7400 F pozorujeme,že významným prejavom v grafenových vrstvách sú náhodne rozmiestnene defekty - vakancie grafitickej...

Modelovacia hmota pre výrobu reliefnych plastických stolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246040

Dátum: 15.12.1987

Autori: Metke Marian, Slaz Juraj

MPK: G09B 25/06, C04B 14/18, C04B 16/04...

Značky: stolov, modelovacia, hmota, plastických, výrobu, reliefnych

Text:

...3 až 10 hmotnostných dielov dextrí-.nu a 100 až 180 hmotnostných dielov vody.Do modelov je po zatvrdnutí možné bez zjavného porwenia povrchu vpichovalt taktické a. topogratické značky. Hmota má po zatvrdniutí objemová hmotnosť od 250 do 400 kg/m 3. vyhotovené modely sa dajú lahko obrúsiť.vynález bude vysvetlený na príkladoch .Nasucho sa zmieša. 70 hmotnostných dielov mąodeilárskej sadry, 20 hmotnostných dielov elxptandovainého perlitu s...

Spôsob odstraňovania polymérnych a uhlíkatých úsad z destilačných kolón pyrolýznych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252875

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kirst Ivan, Hlinšťák Karol, Tesař Ilja, Metke Marian, Nikolov Boris

MPK: C10G 9/12

Značky: produktov, destilačných, spôsob, uhlíkatých, odstraňovania, úsad, pyrolýznych, kolon, polymérnych

Text:

....priblížil profilu .pri normálnom udeetilačrnom .režime,pričom celkové .množstvo .materiálu .dávIk-o 4Výhodou spôsobu .odot-raňovania úsad z udelstilačných kolón podľa uvynálezu je zníženie .strát .deficitných ropných surovín a .predĺženie fondu .pracovnej doby zariadenia.Po strate dellacej účinnosti prima-onej kolóny jednotky na výrobu o-lefinov v dosledku úsad jpolyrménnyoh. látok na eitážaoh sa aronraticlká frakcie, obsahujúca »hlavne...

Zařízení k broušení jednobřitých vrtacích korunek pro příklepné vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 245632

Dátum: 15.10.1987

Autor: Metke Marian

MPK: B24B 3/33

Značky: broušení, vrtacích, příklepné, vrtání, jednobřitých, korunek, zařízení

Text:

...Přičemž upínaoí ústrojí vrtacích korunek je uzpůsobeno k postupnému otočení jednotlivých vrtacíoh korunek o 180 ° během otáčky otočného zásobníku. j 3výhodou zařízení k brouěení jednobřitých vrtacích korunek pro pžíklepné vrtání podle vynálezu je zvýšení produktivity práce v důsledku postupného broušení jednobtitých vrtącích korunek bez prostojů pro upínání a seřizování, s možností výměny nabroušených kusů za nenabroušené bez zastavení...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244453

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novotný Kazimar, Metke Marian, Kováeik Štefan

MPK: D04B 15/16, D04B 15/24

Značky: pletací, stroj, okrouhlý

Text:

...13,.Na obvodu víka m platinovóho kruhu LL jsou dva dorszové ärouby ,mg a ,mi zaároubovená ve výstupcích m a 1,94 jejichž uhlová vzdálenost ý smeněená o tlouätku dorazu n, je stejná, jako uhlová vzdálenost 4 mesi oběma zetshovacími body n a 332. resp. 313 a 34,obou pletacích systémů.Dále je tu uspořádán mezi dorasovými ärouby m s m již zmíněný pevný doraz ,L 3 uspořádaný na neznázornáná desce stroje.Funkce vile popsanáholuspořádání je...

Zapojenie na reguláciu optimálnej spotreby vykurovacieho média v priemyselnej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 229978

Dátum: 01.02.1986

Autori: Metke Marian, Golík Aloiz, Čimbora Jozef, Boďo Vladimír

MPK: F23N 1/02

Značky: zapojenie, reguláciu, media, priemyselnej, vykurovacieho, optimálnej, spotřeby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je regulácia optimálnej spotreby vykurovacieho média v priemyselných peciach, čím sa dosiahne zníženie jeho spotreby a zvýšenie energetickej účinnosti pece. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením na reguláciu optimálnej spotreby vykurovacieho média v priemyselnej peci podľa obecne konvexnej závislosti množstva vykurovacieho média na tlaku v spaľovacom priestore priemyselnej pece, najmä pyrolýznej pece, pri ktorom má vykurovacie...

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 214923

Dátum: 30.10.1984

Autori: Baxa Jozef, Metke Marian, Krivulka Ivan, Bajús Martin, Kopernický Ivan, Veselý Václav, Slimák Jozef, Bučko Miloš

Značky: pasivácie, spôsob, pyrolýze, reaktora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pasivácie reaktora pri pyrolýze individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií s teplotou varu 30 až 400 °C v prítomnosti vodnej pary na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa vnútorný povrch pyrolýzneho reaktora pred pyrolýzou pasivuje sírou alebo tepelne rozložiteľnými sírnymi zlúčeninami v teplotnom intervale 600 až 900 °C v trvaní 10 až 180 minút pri priestorovej rýchlosti od 2 kg/m3 . h do 3000 kg/m3 . h vzhľadom na prítomnú síru v...

Spôsob pyrolýzy stredných ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 214013

Dátum: 01.06.1984

Autori: Veselý Václav, Metke Marian, Bučko Miloš, Krivulka Ivan, Bajús Martin, Baxa Jozef, Kopernický Ivan, Slimák Jozef

Značky: spôsob, frakcií, stredných, ropných, pyrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava spôsobu pyrolýzy tak, že stredné ropné frakcie s teplotou varu 100 až 400 (C sa pyrolyzujú v prítomnosti vodnej pary a sírných prísad, aby sa zvýšila premena v teplotnom intervale 600 až 1000 (C. Postupuje sa tak, že do suroviny pred pyrolýzou sa pridávajú zlúčeniny síry v množstve 0,001 až 1,5 % hmotnostných, pričom z anorganických zlúčenín je to síra, sirovodík, sirouhlík, kysličník siričitý, sírniky, sírany,...