Mergl Zdeněk

Paletový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 274140

Dátum: 11.04.1991

Autori: Hafner Josef, Mergl Zdeněk

MPK: B65G 57/00

Značky: zásobník, paletový

Zařízení pro stabilizaci otočného výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267843

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mergl Zdeněk, Žák Antonín

MPK: B24C 9/00

Značky: přestavitelného, zařízení, stabilizaci, otočného, závěsu, výškově

Text:

...závěsu zvedacího ústrojí pojezdovč znvčšenéhc na dráze. Podstatou je, že zvedací ústrojí má na sobě uýevněn rám, ze kterého vystupují proti vodicímu včnci upevnčnćm na závěsu vodicí kladky. Rám je opatřen epčrnýni válečky přilćhajícímí k dráze.Vodicí kladky přenesou boční síly od možného kyvu závčsu zprostředkovaně vcdicím vłncem. Válcovitý obvod včnce umožňuje závčsu rotovat ve zvednuté poloze a být při tcm zajiššaván vodicími...

Zařízení pro utěsnění otočně výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267842

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Antonín, Mergl Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: závěsu, otočné, utěsnění, přestavitelného, zařízení, výškově

Text:

...klndkäm upevněuých naOpatřením protilehlých pák rozevíracíní klíny je zaručen odklon chlopni štřrłiny cd závěsu. Vzniklá mezera je pak tčsnšna jak vlastní plochou rozevíracího klínu tak L tčenicími chlopnčmi upevnänými na páce. Upevnřním jak klínú tak 1 Lěsnicích chlopni na protilehlých pákách opatřených rozevíracími kladkami eněřujícími proti tulíři na závčsu se dosáhne příklonění klínů a těsnicích chlopní k závěeu ve zvednutć pcloze závčsu....

Stavitelný doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 263533

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04, B66F 17/00

Značky: doraz, stavitelný

Text:

...opatřit ploškami.Takto řešeným stavitelným dorazem se dosahuje přesného ustavení traverzy regálového zakladače oproti rámu. Je možno vyrovnat jak montážní úchy 1 ky,tak i úchylky způsobené opotřebením během provozu.Na připojených výkresech je znázorněn příklad proýedení vynálezu, kde na obr. 1 je čelní pohled na traverzu uloženou na stavitelných dora~ zech,obr. 2 je řez rámem se stavitelným dorazem zajištěným svarem,obr. 3 je detail...

Energetický přívod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259676

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66C 13/12

Značky: přívod, energeticky

Text:

...pr žinou sepohybují v korýtkách podélně rozdělených mezerou na dvě části,přiěemž každá z podélných částí korýtka je upevnčnn na-jednom z tělee a vodiče jsou ukotveny na protilehlých koncích podélných částí korýtka. VUeporadzlí podle vynálezu umožní jednoduchým způsobem provedení energetického přívodu mezi vzájemně horizontálně se pohybujícími tčleey i pro případ, že jedno těleeo mírněpřejíždí za obrys druhého těleea.Na připojených výkresoch...

Převodová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 259329

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: F16H 57/02

Značky: převodová, skříň

Text:

...rovnoběžným párem drážek, do kterých jsou zssunutelná upevñovací lišty.Uspořádání podle vynálezu umožňuje použití skříně celkem v äestnácti polohách, přičemž tvar stojanu lze snadno přizpůsobit tvaru základný, ke která se skříň připevní. V případě,kdy je třeba skŕíň vzhledem k základné v lištdch posouvst, při napínání łemenového nebo řetězového pohonu, je zajištěna stálá rovnoběžnost skříně.Na výkresech je znázorněn príklad provedení...

Manipulační zařízení pro skladová a technologicky návazná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256678

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66F 9/00

Značky: návazná, technologický, skladová, zařízení, manipulační

Text:

...obr. 7 je půdorysem obr. 6 s plošinou zasunutou nad zavážecí vůz.Příkladné provedení manipulačního zařízení podle vynálezu pro skladová a technologicky návazná zařízení tvořena vzájemně se pohybujícími ústrojími opatřenými na sebe navązujícímivedeními Q a lg. První vedení Ě může být ustaveno na zdvižné traverze 6nebo na zavážecím vozu 1. Druhá vedení lg jsou krakorcovitě uspořádána na regálu lg, nebo na manipulačním vozu li, jakož i na...

Zvedací vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 256627

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: zvedací

Text:

...zvedacími kladkemi e uspořádaných přestavitelně vůči zvedacímu a základovému rámu působením tažného ústrojý upevněného zpravídla na základovém rámu, u kterého je základový rám opetřen pojezdovými koly ustavenými na dráze a kde z dráhy vzhůru vystupující stojany mají vnitřní vzdálenost větší než vnější rozměr zvedacího rámu.Uspořádšní podle vynálezu umožní při dodržaní všech výhod klínového zvédacího ústrojí automatizovanou přepravu...

Jeřábový regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 256618

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04

Značky: jeřábový, zakladač, regálový

Text:

...kde svislé vedení je v ose mezery mezi regály e vodítka na traverze jsou upevněna V ose traverzy.Uspořádání podle vynálezu zjednodušuje provedení u vedení traverzy, vedení lze montážně snadno přesně ustavit a odstraňuje příčení a tím i možnost špatné funkce traverzy.Na připojených výkresech jsou znázorněny příklady provedení vynálezu, kde na obr. 1 je traverze jeřábového regálového zakladače v půdorysném pohledą obr. 2 je traverza v...

Zařízení pro skladové hospodářství tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256136

Dátum: 15.04.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 1/04

Značky: materiálů, tyčového, hospodářství, skladové, zařízení

Text:

...řez zařízením s pojízdným stolemobr. 2 je půdorysný pohled na zařízení s pojízdným stolem obr. 3 je přĺčný řez zařízením s pevným stolem obr. 4 je púdorysný pohled na zařízení s pevným stolemJak je z obrázků patrno, je na dráze 1 ustaven na podvozku 3 stůl § K rámú 4 stolu3 jsou připevněny stojany Q vytvářející rošt, přičemž konec stojanü je upraven jako koryto É s profilem odpovídajícím profilu palet 1. Pojezd stolu l je odvozen od dvou...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255493

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: materiálem, tyčovým, stůl, manipulaci

Text:

...podle vynálezu umožňuje přemistování tyčového materiálu na stolu též podélně,ve směru jeho osy a tím i jeho nejvhodnějši rozmístění pro další manipulace. Zároveň po přesunutí materiálu na zarážku dopravníku lze vizuálně odměřít podle měřítka jeho délku.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu, kde obr. 1 je přičný řez stolem a na obr. 2 je půdorysný pohled na stůl.Jak je z obrázků patrno, jsou na rámu l...

Zařízení pro zajištění polohy pojízdného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252421

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B66C 15/00

Značky: polohy, zařízení, pojízdného, zajištění

Text:

...nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu jehož pod stata spočívá V tom, že na pojízdném zařízení je uspořádáno jed no nebo více stavítek vysouvatelných proti vedení vytvořenému napevné dráze a opatřenêmu otvorem který odpovídá vysouvatelnêmu. Uspořádáním podle vynálezu je dosaženo maximálně přesnêho uetavení pojízdného zařízení proti dráze zjednodušujícího automatizaci jeho provozu.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení...

Zvedací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251820

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: zvedací, stůl

Text:

...mezi stolovou doskou s základním rámem protilehlá stavita-Iná klíny. Stolová deska je strsnová zajiätěna vůči zekladovómu rámu a opatřsna výstupky s kladkami, ktori dosedají na protilehló klímy, která jsou vzájemné spojená tažným ústrojím a jsou upravene jako vozíky. Je výhodná, je-li klínovitost protilehlých klínů shodná a mú~li nelineärní průběh.Takto řešení konstrukční uspořádání zvedacího stolu podle vynúlezu umožňuje snadné výškově...

Překládací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251729

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: překládací, stůl

Text:

...zvedací zařízení.Rám je opatřen podvozkem.Uspořádáním překládacího stolu podle vynálezu se dosahuje snadného překládání především tyčového materiálu s minimálním vynaložením fyzické práce obsluhy a to na rošt dal šího zařízení. Toto řešení umožňuje automatizaci celého pra covního cyklu manipulace s materiálem. Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na překládací stůl,obr. 2 je půdorysný...

Manipulační zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 251124

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/08

Značky: zvedák, manipulační

Text:

...stojany odebrat a přemístit na jiný dopravní prostžedek nebo stůl s roštovým uspořádánim stojanů.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu kde na obr. 1, je příčný řez manipulačním zvedákem a na obr. 2 je půdorysný pohled.Na rámu stolu l jsou ustaveny zvedaci stojany 3, na kterých spočívá výškově přesta~ vitelný rám 3, který nese oboustranně teleskopicky výsuvné plošiny 3. Na horní straně plošín 5 je upravená nástavba...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251123

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: tyčovým, materiálem, stůl, manipulaci

Text:

...pro manipulaci s tyčovým materiálem a na obr. 2 je bokorysný pohled z obr. 1.Jednotlivé roštnice l jsou rozmístněny na rámu 3 štolu ve stanovených roztečích. V mezerách mezi roštnicemi l jsou upraveny zvedací stojany 5 pro dráhový nosník 5. Na dráhovém nosníku A je umístěno výsuvné vedení Ě pro vozíky §. Vozíky § jsou na horní hraně opatřeny záchyty 1 vytvarovanými shodně jako stojany § na přívážecím vozu g a odvážecím vozu lg. Pojezd...

Pojezdový vůz pro manipulaci s materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251122

Dátum: 11.06.1987

Autor: Mergl Zdeněk

MPK: B65G 47/02

Značky: manipulaci, materiálem, pojezdový

Text:

...pracovni nebo manipulační stoly 5 roštovými stojany, případně opačně materiál ze stolu přepravit na vůz. Pritom celou operací lze snadno zautomatizovat.Na připojeném výkresu je znázorněn přiklad provedení vynálezu, kde na obr. 1 je příčný řez pojezdového vozu pro manipulaci 5 materiálem a na obr. 2 je půdorysnýłpohled.Na podvozku pojezdověho vozu jsou ustaveny zvedaví stojany g na kterých spočívá výškově přestavitelný rám 3, který nese...

Zařízení pro skladování tyčového materiálu ve stromečkových regálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234335

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bálek Boris, Hůla Bedřich, Mergl Zdeněk

MPK: B65D 19/28

Značky: tyčového, skladování, zařízení, materiálů, stromečkových, regálech

Zhrnutie / Anotácia:

Při skladování tyčového materiálu ve skladech obsluhovaných zakladači se pro ukládání materiálu na stromečkových regálech a při dalších návazných manipulacích používají průběžné palety ve formě koryta, o délce shodně s maximální délkou skladovaného materiálu. Vkládání a vyjímání materiálu z těchto palet je obtížné, prakticky možné pouze ručně nebo pomocí magnetů. Další nevýhodou je velká vlastní hmotnost. Tyto nevýhody odstraňuje řešení podle...

Zařízení pro ovládání jeřábových kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 227287

Dátum: 15.06.1986

Autori: Morávek Miroslav, Žák Antonín, Svoboda Karel, Mergl Zdeněk

Značky: zařízení, ovládání, jeřábových, kleští

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání jeřábových kleští tvořených párem ramen spojených třmenem a připojených volnými konci táhly k závěsu, ze kterého vystupuje proti ozubu na třmenu kyvný záchyt, vyznačené tím, že kyvný záchyt (3) je opatřen kyvným raménkem (7), jehož kladka (8) vystupuje proti kulise (15) vytvořené na třmenu (14), zatímco mezi kyvným záchytem (7) a třmenem (14) je uspořádán palec (17) proti šikmé kulise (6).

Shrnovací energetický přívod pro pohyblivé spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228356

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mergl Zdeněk, Brada František

Značky: shrnovací, přívod, energeticky, pohyblivé, spotřebiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro energetický přívod el. proudu kabelem k více jeřábům na jedné dráze i tam, kde se dosud výhradně používala trolej drátová nebo úhelníková. Uspořádáním podle vynálezu umožní po užití shrnovací kabelové troleje i pro dálkové ovládání více jeřábů na jedné dráze, například ovládání kovacích nebo kalicích jeřábů z podlahových stanovišť pomocí ovládacího panelu.

Paletové manipulační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231659

Dátum: 01.05.1986

Autori: Nesvadba Břetislav, Mergl Zdeněk, Horáček Jiří

MPK: B65G 61/00

Značky: paletové, manipulační, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Dosavadní způsob uchopování manipulačních jednotek při závěsné manipulací jsou náročné na ruční práci vazače. Vyjímečně se používá manipulace s břemeny pomoci uchopovacího zařízení ovládaného elektricky hydraulicky nebo mechanicky, které je však složité a náročné na práci jeřábníka. U dosud známých zařízení pro bezvazačovou manipulaci s paletami je rám závěsného zařízení s hákovým úchyty volně položen na prodloužených nohách palety, hákové...

Jeřábový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 223026

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fišer Miroslav, Mergl Zdeněk

Značky: jeřábový, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jeřábového dopravníku s traverzou zavěšenou na zdvihacím zařízení, u kterého je traverza opatřena dopravníkem. Princip vynálezu spočívá v tom, že traverza zavěšená na jeřábu a vybavená zařízením pro přesné ustavení traverzy je opatřena dopravníkem. Dopravník je tvořen bud' poháněnou válečkovou tratí, nebo soustavou volných valivých prvků, popřípadě kolejnicovou dráhou s můstkem a paletovým vozíkem a teleskopicky oboustranně...

Regálový zakladač s nosnou plošinou a nosičem břemene s výsuvnými nebo otočnými vidlicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 229962

Dátum: 01.02.1986

Autori: Mergl Zdeněk, Fišer Miroslav

MPK: B66C 13/08

Značky: otočnými, vidlicemi, výsuvnými, břemene, plošinou, regálový, zakladač, nosnou, nosičem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regálového zakladače s nosnou plošinou a výsuvnými nebo otočnými vidlicemi, u kterého je mezi rámem nosné plošiny a břemenem uspořádáno zvedací zařízení. Zvedací zařízení může buď zvedat a spouštět vidlice oproti rámu plošiny nebo je uspořádáno přímo na vidlicích a zvedá nebo spouští přímo břemeno. Uspořádání podle vynálezu umožňuje použití jednoduchého zařízení pro zdvih vidlic v regálech a výškové zajištění a tím i přesnou...

Pohonné ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225082

Dátum: 01.12.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: ústrojí, pohonné

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonné ústrojí se dvěma zejména asynchroními motory uzpůsobené pro velký rozdíl pracovní rychlosti a mikrorychlosti, vyznačené tím, že hlavní předloha (2) kinematiky spojená s výstupním hřídelem a hnaná hlavním motorem (3) je opatřena elektromagnetickou spojkou (4), jejíž hnaná část je pevně uchycena na hřídeli hlavní předlohy (2) a hnací část spojená s ozubeným kolem mezipředlohy (6) je otočně uložena na hlavní předloze (2), přičemž ozubené...

Závěsná jeřábová traverza

Načítavanie...

Číslo patentu: 216599

Dátum: 01.10.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: jeřábová, závěsná, traverza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné jeřábové traverzy s výsuvným nebo otočným zařízením pro zakládání břemene do regálů, kde nosník traverzy je opatřen příčnými rameny, jejichž konce jsou upraveny pro závěsy lan zvedacího zařízení a kde rozpětí závěsů lan na příčných ramenech je větší než rozpětí poloh těžiště výsuvného nebo otočného zařízení s břemenem. Uspořádáním podle vynálezu se vyloučí vznik klopných momentů při vysouvání břemene mimo osu traverzy,...

Mechanizovaný regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 214961

Dátum: 15.09.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: mechanizovaný, regál

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný regál pro zakládání zejména tyčového materiálu obsahující stromečkové regály vyznačený tím, že soustava stromečkových regálů (1) je na svých bocích opatřena svislým vedením (2) pro traverzu (3) s teleskopickými vidlicemi (4) výsuvnými na stranu regálu (1) spojenou se zdvihacím zařízením (8).

Jeřábový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216335

Dátum: 01.09.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: zakladač, jeřábový

Zhrnutie / Anotácia:

Jeřábový zakladač pro zakládání palet do regálů, obsahující zejména plošinu s oboustranně bočně výsuvným zakládacím zařízením a kabinu obsluhy, u kterého sloupy /3/ s vedením /4/ pro plošinu /5/ s oboustranně bočně výsuvným zakládacím zařízením /7/ a pro kabinu obsluhy /6/ jsou pevně přichyceny k jeřábové kočce/l/.

Zařízení pro zajištění polohy regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216754

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: zařízení, polohy, regálového, zajištění, zakladače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zajištění přesné polohy pojízdného regálového zakladače oproti pevným regálům. Uspořádáním podle vynálezu je dosazeno maximálně přesného ustavení nakladače proti regálům tím, že na pojízdné části nakladače jsou uspořádány protilehlé dvojice vysouvatelných stavítek jdoucích ze sebou ve směru pojízdné části nakladače a vystupujících proti deskám vytvořeným na regálech, přičemž alespoň jedno z vysouvatelných stavítek...

Zařízení pro zajištění polohy traverzy regálového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216600

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: zajištění, polohy, traverzy, regálového, zařízení, zakladače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zajištění přesné polohy svisle se pohybující traverzy regálového zakladače oproti pevným regálům. Uspořádáním podle vynálezu je dosaženo maximálně přesného ustavení traverzy oproti regálům tím, že na traverze jsou uspořádána vysouvatelná stavítka proti otvorům vytvořeným na pevných částech regálů.

Vidlicový regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216597

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: regálový, vidlicový, zakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vidlicového regálového nakladače s traverzou zavěšenou na zdvihacím zařízení, u kterého je traverze opatřena stranově výsuvnými vidlicemi. Uspořádání podle vynálezu umožňuje přesné zakládání volně loženého tyčového materiálu do regálů jednoduchým jeřábovým zařízením se zavěšenou traverzou. Při ukládání tyčového materiálu do regálů zajede zakladač se stranově výsuvnými vidlicemi otočenými do zvoleného směru nad mezerou regálů,...

Jeřáb s nosnou traverzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216598

Dátum: 01.07.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: traverzou, jeřáb, nosnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jeřábu určeného pro práce s nosnou traverzou, u kterého je most jeřábu opatřen svislým vedením uzpůsobeným pro vodítka nosné traverzy. Uspořádání podle vynálezu umožňuje převážení nosné traverzy bez rozhoupání, takže usazení břemene lze provést bezprostředně po zastavení jeřábu, dále je možno dopravovat břemeno na traverze volně uložené. Jeřáb určený pro práce s nosnou traverzou obsahující zejména zdvihací ústrojí traverzy...

Víceřadá shrnovací kabelová trolej

Načítavanie...

Číslo patentu: 222911

Dátum: 01.03.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: shrnovací, kabelová, trolej, víceřadá

Zhrnutie / Anotácia:

Víceřadá shrnovací kabelová trolej má vozíky se zavěšenými kabely vedeny ve dvou nebo více vedle sebe ležících drahách, přičemž vozíky jsou vzájemně propojeny.