Mejzlík Jiří

Spôsob výroby polymérov a kopolymérov cykloalkénov norbornénového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278739

Dátum: 11.07.1995

Autori: Heller Gerhardt, Balcar Hynek, Karafiát Miroslav, Lederer Jaromír, Štohandl Jiří, Štěpánek Kamil, Vozka Pavel, Vařeková Irena, Mejzlík Jiří, Ondrůj Jiří

MPK: C08G 61/08

Značky: cykloalkénov, polymérov, výroby, spôsob, norbornénového, kopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Metatetická polymerizácia a kopolymerizácia cykloalkénov norbornénového typu v prítomnosti katalytického systému obsahujúceho: a) katalytický prekurzor pripravený reakciou zlúčeniny volfrámu obsahujúci aspoň jeden atóm chlóru, brómu a/alebo jódu so stericky bránenými amínmi, pričom koncentrácia volfrámu je 0,01 až 50 milimólov na mól monoméru a molárny pomer volfrám/amín je 0,01 až 1 : 5, b) kokatalyzátor vybraný zo skupiny organických zlúčenín...

Monokrystalický scintilátor pro detekci sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269916

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Mejzlík Jiří

MPK: H01J 37/28

Značky: elektronů, scintilátor, sekundárních, detekci, monokrystalický

Text:

...nebo horní podstsva komolého kužele Je pokryta kyslični kam oíniöitým s Lnditým uvedené tlouätky s zkosenâ stěny komolého kužele Jsou pokrytý hliníkem uvedené tlouäłky či naopak.Honokrystalický sointilátor ve tvaru kužele, případně ve tvaru komolého kužele dosahuje J až 5 ti násobnä vyšší světelný výtěžek v požndovaném moru vůči dosevadní plenparalelní kruhové scrlntilsöní desoe. zvýšenou odrnzivostí světla od zkosených stěn kužele směrem k...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Blažek Karel, Mejzlík Jiří, Autrata Rudolf, Schauer Petr, Balounek Vratislav, Kvapil Josef

MPK: G01T 1/185

Značky: hlinitoyttritého, záření, způsob, ionizujícího, detektoru, perovskitu, granátu, monokrystalů, přípravy

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Způsob polymerace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256764

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dvořák Stanislav, Navrátilová Hana, Trampota František, Šopf Jiří, Mejzlík Jiří, Pokojný Josef, Pololáník Luboš, Lesná Marie, Ottis Jiří, Karhan Pavel

MPK: C08F 110/06, C08F 4/64

Značky: způsob, polymerace, propylenu

Text:

...estery organických kyselín v uhlovodíkovém rozpouätědle a pak se použije Jako základní složka katalytického systému při polymeraci propylenu,sníží so podíl jemných polymorních částic ve výsledném produktu (DE 3021-296).Analýza prezentovaných postupů prokázala, že stále JeštěvexistuJíznačně rezervy v možnoeteoh dalšího prohlubování mo TiCIB.dirikaöníoh erektů doncrových komponent na pclymeraöní parap motry chloridu titanitého při výrobě...

Spôsob stabilizácie izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232097

Dátum: 01.04.1987

Autori: Karvaš Milan, Lesná Marie, Durmis Július, Považancová Marta, Chrástová Viera, Beniska Jozef, Citovický Pavol, Mejzlík Jiří, Košík Martin, Sedlář Jiří

MPK: C08K 5/17, C08L 23/12

Značky: stabilizácie, spôsob, izotaktického, polypropylénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadajúci do odboru chémie a technológie makromolekulových látok rieši spôsob UV stabilizácie izotaktického polypropylénu. Podstata spôsobu podľa vynálezu je v tom, že ako UV stabilizátor sa použije 0,14 až 0,8 % hmotnostných sekundárnych alicyklických amínov so stericky bráneným atómom dusíka zo skupiny zabraňujúcej látky ako 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu, dispiro(5,1,5,3)-7,15-diazohexadekán, dispiro(5,l,5,3)-14,...

Modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 235556

Dátum: 15.02.1987

Autori: Náplava Anton, Chrástová Viera, Špilda Ivan, Štaudnerová Anna, Rattay Vladimír, Reiser Vladimír, Citovický Pavol, Košík Martin, Balog Karol, Mejzlík Jiří

MPK: C08L 23/12

Značky: modifikovaný, polypropylén

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný polypropylén so zníženým povrchovým elektrickým nábojom a horľavosťou pozostávajúci z 5U až 95 % hmot. izotaktického polypropylénu s prísadou 2,6-diterc.butyl-4-metylfenolu, tetrakis-5-(3,5-diterc.butyl-4-hydroxyfenyl )-3-oxo-2-oxopentylmetánu, stearátu vápenatého a do 100 % antistatika na báze dietanolamínu a/alebo retardéra horenia. Antistatikum a retardér horenia sú v modifikovanom polypropyléne prítomné v immobilizovanej forme,...

Spôsob stanovenia epoxidických skupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 231795

Dátum: 15.12.1986

Autori: Citovický Pavol, Mejzlík Jiří, Malík Ján, Beniska Jozef, Chrástová Viera, Rattay Vladimír, Kizlink Juraj, Fančovič Karol, Majer Josef

MPK: G01N 31/00, C08F 8/08, C08F 10/06...

Značky: spôsob, epoxidických, stanovenia, skupin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru makromolekulárnej chémie. Týka sa stanovenia epoxidických skupín viazaných na práškovom izotaktickom polypropyléne s obsahom 0,5 až 2,0 % hmotnostných epoxidického kyslíka. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že 1 hmotnostný diel práškového izotaktického polypropylénu reaguje s 0,3 až 0,4 hmotnostných dielov látky obsahujúcej v molekule pohyblivý atóm vodíka viazaný na atóm dusíka alebo síry, s výhodou sukcínimidom,...

Stabilizovaný polyetylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 233433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Brenner Rudolf, Kizlink Juraj, Žák Karol, Mejzlík Jiří, Sedlář Jiří, Citovický Pavol, Benč Gabriel, Chrástová Viera, Lesná Marie, Rattay Vladimír

MPK: C08L 23/06

Značky: stabilizovaný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný polyetylén obsahujúci 97 až 99 % hmot. polyetylénu s obsahom 0,1 až 0 2 % hmot. antioxidantov ako 2,6-ditercbutyl-4-metylfenolu alebo fenyl-etyl-fenyl-fosfitu a 1 až 3 % hmot. očkovaného polyetylénu obsahujúceho naviazaný UV stabilizátor zo skupiny látok zahrnujúcich sekundárne alicyklické amíny so stericky bráneným atómom dusíka ako je 1,7-bis-(3,3,5,5-tetrametyl-4-aza-cyklohexyl)-2-oxo-1,7-diazaheptán alebo...

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Durmis Július, Chrástová Viera, Citovický Pavol, Mikulášová Darina, Rattay Vladimír, Kizlink Juraj, Maňásek Zdeněk, Mejzlík Jiří, Štaudnerová Anna, Fančovič Karol, Majer Josef

Značky: dusíkatých, spôsob, nízkomolekulárnych, fixácie, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...

Způsob modifikace chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221781

Dátum: 15.06.1985

Autori: Vilím Rostislav, Blatný Jan, Ottis Jiří, Lesná Marie, Ambrož Jaroslav, Hamřík Oldřich, Mejzlík Jiří, Mošna Pavel, Reinöhl Vilém, Pololáník Luboš

Značky: modifikace, titanitého, způsob, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikace chloridu titanitého donory elektronů. Směsné krystaly chloridu titanitého s chloridem hlinitým se vystaví v alifatickém polymeračním rozpouštědle při teplotě 0 až 50 °C dietyléteru tak, aby hmotnostní poměr éteru k chloridu titanitému nebyl v žádné fázi procesu vyšší než 1 : 10 a za intenzívního míchání s nízkými střižnými silami se směs zahřívá rychlostí 0,2 až 10 °C/min na modifikační teplotu 60 až 100 °C....

Spôsob fixácie nízkomolekulových látok na polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 218602

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mejzlík Jiří, Švec František, Majer Josef, Chrástová Viera, Rattay Vladimír, Kizlink Juraj, Maňásek Zdeněk, Citovický Pavol, Lesná Marie, Mikulášová Darina

Značky: spôsob, nízkomolekulových, látok, polyméry, fixácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie makromolekulových látok. Modifikácia polypropylénových. polyetylénových a polyvinylchloridových fólií, vlákien a prášku s obsahom 9,3 až 14,2 hm. % naviazaného poly-[2,3-epoxypropylmetakrylátu] so zlúčeninami obsahujúcimi 1 až 4 reaktívne vodíkové atómy viazané na kyslíku, primárnom a sekundárnom dusíku alebo síre, ktoré sa nachádzajú v alifatickom alebo alicyklickom reťazci, na alicyklickom reťazci, alebo na...

Sposob chemickej modifikácie oxidovaného izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214394

Dátum: 01.06.1984

Autori: Mikulášová Darina, Mejzlík Jiří, Benč Gabriel, Šimek Milan, Chrástová Viera, Majer Josef, Citovický Pavol

Značky: izotaktického, spôsob, polypropylénu, modifikácie, chemickej, oxidovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob chemickej modifikácie oxidovaného izotaktického polypropylénu vo forme prášku, fólie a vlákna polárnymi monomérami ako metyl až pentylakrylátom resp. metyl až pentylmetakrylátom vo vodnom emulznom systéme, vyznačujúci sa tým, že sa pri teplotách 20 až 30 °C po dobu 3 až 9 hodín modifikuje očkovaním 70 až 100 hm.d. oxidovaného izotaktického polypropylénu s obsahom 0,02 až 0,08 hm. % hydroperoxidického kyslíka za prítomnosti 100 hm.d....