Meissner Helmut

Spôsob výroby tiotropiumbromidu a použitie tropenolu a tropenolesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287318

Dátum: 07.06.2010

Autori: Broeder Wolfgang, Mathes Andreas, Meissner Helmut, Graulich Manfred, Banholzer Rolf, Luettke Sven, Specht Peter

MPK: C07D 451/00

Značky: použitie, tropenolu, spôsob, výroby, tiotropiumbromidu, tropenolesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby (1 , 2ß, 4ß, 5 , 7ß)-7-[(hydroxydi-2-tienylacetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4-]nonánbromidu vzorca (I), v ktorom sa tropenolester epoxiduje na skopínester a tento sa kvarternizuje na tiotropiumbromid pomocou metylbromidu.

Anticholinergné látky, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287138

Dátum: 16.12.2009

Autori: Reichl Richard, Pieper Michael, Morschhäuser Gerd, Banholzer Rolf, Speck Georg, Meissner Helmut, Pohl Gerald

MPK: C07D 451/00, A61P 43/00, A61K 31/46...

Značky: látky, farmaceutický, prostriedok, anticholinergné, přípravy, obsahom, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Anticholinergné látky všeobecného vzorca (1), v ktorom A, X- a zvyšky R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7 majú význam určený v nárokoch a v opise. Vynález sa týka aj spôsobu na ich prípravu, farmaceutických prostriedkov s ich obsahom a ich použitia na liečenie astmy, COPD, vagálne podmienených sínusových bradykardií, rytmických porúch srdca, spazmov v gastrointestinálnom trakte, spazmov v močových cestách a menštruačných ťažkostí.

Kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287009

Dátum: 17.08.2009

Autori: Specht Peter, Meissner Helmut, Trunk Michael, Banholzer Rolf, Sieger Peter, Graulich Manfred, Kulinna Christian, Mathes Andreas

MPK: C07D 451/00, A61P 43/00, A61K 31/46...

Značky: tiotropiumbromidu, prostriedok, výroby, použitie, farmaceutický, krystalický, obsahom, monohydrát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu ((1alfa, 2beta, 4beta, 5alfa, 7beta)-7-[(hydroxydi-2-tienyl-acetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4]nonán-bromidu), spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu lieku s anticholinergickým účinkom.

Liečivo obsahujúce betamimetikum a nové anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 229

Dátum: 09.04.2003

Autori: Pairet Michel, Speck Georg, Pieper Michael, Morschhäuser Gerd, Reichl Richard, Meissner Helmut, Konetzki Ingo, Pohl Gerald, Banholzer Rolf, Meade Christopher John Montague

MPK: A61P 11/06, A61K 31/46, C07D 451/10...

Značky: betamimetikum, liečivo, anticholinergikum, nové, obsahujúce

Text:

...liečiva aplikovateľného len raz denne, ktoré obsahuje účinnú látkuBolo zistené, že estery kyseliny benzilovej so skopínom, tropenolomalebo tropínom uverejnené vo WO 92/16528 nevyhovujú týmto zvýšenýmpožiadavkám. Z dôvodu ich extrémne dlhej doby pôsobenia, ktorá vyššie uvedený časový interval približne jedného dňa značne prekračuje, nie sú terapeuticky využiteľné pre dávku raz denne. solivzorca ł sú ale na túto úlohu vhodné.Prekvapujúco bol...

Liečivo obsahujúce steroidy a nové anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 370

Dátum: 09.04.2003

Autori: Pohl Gerald, Banholzer Rolf, Pieper Michael, Speck Georg, Morschhäuser Gerd, Meade Christopher John Montague, Reichl Richard, Pairet Michel, Meissner Helmut

MPK: A61K 31/46, A61K 9/12, A61K 31/56...

Značky: liečivo, anticholinergikum, obsahujúce, nové, steroidy

Text:

...že sa prípravajedenkrát denne aplikovateľného liečiva, ktoré obsahuje účinnúZistilo sa, že estery kyseliny benzilovej skopínu, tropenolu a tiež tropínu, zverejnené vo W 0 92/16528, nevyhovujú týmto zvýšeným požiadavkám. Nie sú vzhľadom na ich extrémne dlhú dobu účinku, ktorá zjavne prekračuje vyššie uvedené časové obdobie približne jeden deň, terapeutický použiteľné na podávanie jedenkrátPrekvapujúco bolo možné ďalej pozorovať neočakávaný...

Nové estery kyseliny fluorénkarboxylovej, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 190

Dátum: 21.01.2003

Autori: Pieper Michael, Pohl Gerald, Reichl Richard, Meissner Helmut, Germeyer Sabine, Morschhäuser Gerd, Pestel Sabine, Speck Georg

MPK: A61K 31/439, A61P 11/06, A61P 1/06...

Značky: nové, přípravy, liečiv, estery, použitie, spôsob, fluorénkarboxylovej, kyseliny

Text:

...a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R 4, RV a R 4 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú vodík, -CF 3, CHF alebo fluör, výhodne vodík alebo fluôr.Podľa Vynálezu, mimoriadny význam majú zlúčeniny všeobecnéhoA znamená dvojvâzbový zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej aH H H O H X znamená bromid R znamená hydroxy alebo metyl, výhodne metylR 1 a R 2 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R, Ry a...