Meissner Helmut

Spôsob výroby tiotropiumbromidu a použitie tropenolu a tropenolesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287318

Dátum: 07.06.2010

Autori: Broeder Wolfgang, Mathes Andreas, Specht Peter, Luettke Sven, Graulich Manfred, Banholzer Rolf, Meissner Helmut

MPK: C07D 451/00

Značky: spôsob, tropenolu, tiotropiumbromidu, výroby, použitie, tropenolesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby (1 , 2ß, 4ß, 5 , 7ß)-7-[(hydroxydi-2-tienylacetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4-]nonánbromidu vzorca (I), v ktorom sa tropenolester epoxiduje na skopínester a tento sa kvarternizuje na tiotropiumbromid pomocou metylbromidu.

Anticholinergné látky, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287138

Dátum: 16.12.2009

Autori: Reichl Richard, Pieper Michael, Morschhäuser Gerd, Speck Georg, Banholzer Rolf, Pohl Gerald, Meissner Helmut

MPK: A61K 31/46, A61P 43/00, C07D 451/00...

Značky: farmaceutický, použitie, prostriedok, anticholinergné, přípravy, látky, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Anticholinergné látky všeobecného vzorca (1), v ktorom A, X- a zvyšky R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7 majú význam určený v nárokoch a v opise. Vynález sa týka aj spôsobu na ich prípravu, farmaceutických prostriedkov s ich obsahom a ich použitia na liečenie astmy, COPD, vagálne podmienených sínusových bradykardií, rytmických porúch srdca, spazmov v gastrointestinálnom trakte, spazmov v močových cestách a menštruačných ťažkostí.

Kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287009

Dátum: 17.08.2009

Autori: Graulich Manfred, Specht Peter, Banholzer Rolf, Trunk Michael, Meissner Helmut, Kulinna Christian, Sieger Peter, Mathes Andreas

MPK: A61P 43/00, C07D 451/00, A61K 31/46...

Značky: farmaceutický, tiotropiumbromidu, prostriedok, krystalický, obsahom, výroby, použitie, spôsob, monohydrát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu ((1alfa, 2beta, 4beta, 5alfa, 7beta)-7-[(hydroxydi-2-tienyl-acetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4]nonán-bromidu), spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu lieku s anticholinergickým účinkom.

Liečivo obsahujúce betamimetikum a nové anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 229

Dátum: 09.04.2003

Autori: Pohl Gerald, Pairet Michel, Pieper Michael, Meissner Helmut, Speck Georg, Morschhäuser Gerd, Reichl Richard, Meade Christopher John Montague, Banholzer Rolf, Konetzki Ingo

MPK: C07D 451/10, A61P 11/06, A61K 31/46...

Značky: nové, anticholinergikum, liečivo, betamimetikum, obsahujúce

Text:

...liečiva aplikovateľného len raz denne, ktoré obsahuje účinnú látkuBolo zistené, že estery kyseliny benzilovej so skopínom, tropenolomalebo tropínom uverejnené vo WO 92/16528 nevyhovujú týmto zvýšenýmpožiadavkám. Z dôvodu ich extrémne dlhej doby pôsobenia, ktorá vyššie uvedený časový interval približne jedného dňa značne prekračuje, nie sú terapeuticky využiteľné pre dávku raz denne. solivzorca ł sú ale na túto úlohu vhodné.Prekvapujúco bol...

Liečivo obsahujúce steroidy a nové anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 370

Dátum: 09.04.2003

Autori: Pairet Michel, Pieper Michael, Morschhäuser Gerd, Pohl Gerald, Speck Georg, Banholzer Rolf, Reichl Richard, Meade Christopher John Montague, Meissner Helmut

MPK: A61K 9/12, A61K 31/46, A61K 31/56...

Značky: obsahujúce, liečivo, nové, steroidy, anticholinergikum

Text:

...že sa prípravajedenkrát denne aplikovateľného liečiva, ktoré obsahuje účinnúZistilo sa, že estery kyseliny benzilovej skopínu, tropenolu a tiež tropínu, zverejnené vo W 0 92/16528, nevyhovujú týmto zvýšeným požiadavkám. Nie sú vzhľadom na ich extrémne dlhú dobu účinku, ktorá zjavne prekračuje vyššie uvedené časové obdobie približne jeden deň, terapeutický použiteľné na podávanie jedenkrátPrekvapujúco bolo možné ďalej pozorovať neočakávaný...

Nové estery kyseliny fluorénkarboxylovej, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 190

Dátum: 21.01.2003

Autori: Pohl Gerald, Meissner Helmut, Morschhäuser Gerd, Pestel Sabine, Speck Georg, Reichl Richard, Pieper Michael, Germeyer Sabine

MPK: A61P 11/06, A61P 1/06, A61K 31/439...

Značky: nové, přípravy, fluorénkarboxylovej, liečiv, kyseliny, použitie, estery, spôsob

Text:

...a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R 4, RV a R 4 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú vodík, -CF 3, CHF alebo fluör, výhodne vodík alebo fluôr.Podľa Vynálezu, mimoriadny význam majú zlúčeniny všeobecnéhoA znamená dvojvâzbový zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej aH H H O H X znamená bromid R znamená hydroxy alebo metyl, výhodne metylR 1 a R 2 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R, Ry a...