Meissner Helmut

Spôsob výroby tiotropiumbromidu a použitie tropenolu a tropenolesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287318

Dátum: 07.06.2010

Autori: Meissner Helmut, Mathes Andreas, Broeder Wolfgang, Luettke Sven, Graulich Manfred, Specht Peter, Banholzer Rolf

MPK: C07D 451/00

Značky: výroby, použitie, tropenolu, tiotropiumbromidu, tropenolesteru, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby (1 , 2ß, 4ß, 5 , 7ß)-7-[(hydroxydi-2-tienylacetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4-]nonánbromidu vzorca (I), v ktorom sa tropenolester epoxiduje na skopínester a tento sa kvarternizuje na tiotropiumbromid pomocou metylbromidu.

Anticholinergné látky, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287138

Dátum: 16.12.2009

Autori: Morschhäuser Gerd, Reichl Richard, Banholzer Rolf, Pohl Gerald, Meissner Helmut, Pieper Michael, Speck Georg

MPK: A61P 43/00, A61K 31/46, C07D 451/00...

Značky: spôsob, použitie, obsahom, anticholinergné, přípravy, prostriedok, látky, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Anticholinergné látky všeobecného vzorca (1), v ktorom A, X- a zvyšky R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7 majú význam určený v nárokoch a v opise. Vynález sa týka aj spôsobu na ich prípravu, farmaceutických prostriedkov s ich obsahom a ich použitia na liečenie astmy, COPD, vagálne podmienených sínusových bradykardií, rytmických porúch srdca, spazmov v gastrointestinálnom trakte, spazmov v močových cestách a menštruačných ťažkostí.

Kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287009

Dátum: 17.08.2009

Autori: Banholzer Rolf, Meissner Helmut, Mathes Andreas, Graulich Manfred, Specht Peter, Trunk Michael, Sieger Peter, Kulinna Christian

MPK: A61P 43/00, A61K 31/46, C07D 451/00...

Značky: obsahom, spôsob, monohydrát, krystalický, výroby, prostriedok, tiotropiumbromidu, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kryštalický monohydrát tiotropiumbromidu ((1alfa, 2beta, 4beta, 5alfa, 7beta)-7-[(hydroxydi-2-tienyl-acetyl)oxy]-9,9-dimetyl-3-oxa-9- azoniatricyklo[3.3.1.02,4]nonán-bromidu), spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie na výrobu lieku s anticholinergickým účinkom.

Liečivo obsahujúce betamimetikum a nové anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 229

Dátum: 09.04.2003

Autori: Pohl Gerald, Morschhäuser Gerd, Pairet Michel, Reichl Richard, Pieper Michael, Banholzer Rolf, Konetzki Ingo, Meissner Helmut, Meade Christopher John Montague, Speck Georg

MPK: C07D 451/10, A61P 11/06, A61K 31/46...

Značky: betamimetikum, nové, liečivo, anticholinergikum, obsahujúce

Text:

...liečiva aplikovateľného len raz denne, ktoré obsahuje účinnú látkuBolo zistené, že estery kyseliny benzilovej so skopínom, tropenolomalebo tropínom uverejnené vo WO 92/16528 nevyhovujú týmto zvýšenýmpožiadavkám. Z dôvodu ich extrémne dlhej doby pôsobenia, ktorá vyššie uvedený časový interval približne jedného dňa značne prekračuje, nie sú terapeuticky využiteľné pre dávku raz denne. solivzorca ł sú ale na túto úlohu vhodné.Prekvapujúco bol...

Liečivo obsahujúce steroidy a nové anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 370

Dátum: 09.04.2003

Autori: Pohl Gerald, Morschhäuser Gerd, Banholzer Rolf, Pieper Michael, Meissner Helmut, Reichl Richard, Pairet Michel, Meade Christopher John Montague, Speck Georg

MPK: A61K 31/46, A61K 9/12, A61K 31/56...

Značky: obsahujúce, liečivo, steroidy, anticholinergikum, nové

Text:

...že sa prípravajedenkrát denne aplikovateľného liečiva, ktoré obsahuje účinnúZistilo sa, že estery kyseliny benzilovej skopínu, tropenolu a tiež tropínu, zverejnené vo W 0 92/16528, nevyhovujú týmto zvýšeným požiadavkám. Nie sú vzhľadom na ich extrémne dlhú dobu účinku, ktorá zjavne prekračuje vyššie uvedené časové obdobie približne jeden deň, terapeutický použiteľné na podávanie jedenkrátPrekvapujúco bolo možné ďalej pozorovať neočakávaný...

Nové estery kyseliny fluorénkarboxylovej, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 190

Dátum: 21.01.2003

Autori: Pestel Sabine, Morschhäuser Gerd, Germeyer Sabine, Pieper Michael, Speck Georg, Pohl Gerald, Reichl Richard, Meissner Helmut

MPK: A61K 31/439, A61P 1/06, A61P 11/06...

Značky: přípravy, nové, estery, fluorénkarboxylovej, kyseliny, spôsob, liečiv, použitie

Text:

...a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R 4, RV a R 4 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú vodík, -CF 3, CHF alebo fluör, výhodne vodík alebo fluôr.Podľa Vynálezu, mimoriadny význam majú zlúčeniny všeobecnéhoA znamená dvojvâzbový zvyšok zvolený zo skupiny zahrnujúcej aH H H O H X znamená bromid R znamená hydroxy alebo metyl, výhodne metylR 1 a R 2 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú metyl alebo etyl, výhodne metylR 3, R, Ry a...