Med Ladislav

Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kunst Jiří, Pelhřimov, Med Ladislav, Vondrák Jiří, Sporek František

MPK: A01D 34/64

Značky: stroje, pracovního, zavěšení, ústrojí, rotačního, zařízení, žacího

Text:

...rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je...

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262143

Dátum: 10.02.1989

Autori: Med Ladislav, Kudrhalt Miloslav, Vodrák Jiří

MPK: A01D 34/63

Značky: ústrojí, žací, rotační

Text:

...držáku je alespoň zčásti tvarována podle příruby a svou přední obvodovou části knyje dráhu ypřiléhající hřbetni části žacího nože, otočné uloženého na čepu xpružného držáku.Výhody navrhovaného řešení spočívají zejména v tom, že dochází k podstatnému zvětšení dotykové plochy mezi Ihřbetni čásrtí nože a přírubou s vložka-u, čímž se snižuje opotřebení vlivem pohybu žaoího nože. Tím, že vložka je upravena na pružném drížáku, lze jí. při...

Zařízení k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235435

Dátum: 15.11.1986

Autori: Med Ladislav, Kocián Miloslav, Svoboda Karel, Vondrák Jiří

MPK: A01D 57/26, A01D 35/22

Značky: zařízení, žací, sečeného, zejména, rotační, čelně, nesený, stroj, materiálů, usměrňování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesené rotační žací stroje, kde je potřeba značného stranového vychýlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s nosným rámem je spojena stranice s tělesem, v nichž je uložen hřídel šneku. Kolem šneku je upraven jednak horní kryt, jednak opláštění, zasahující pod pracovní orgán s noži a probíhající alespoň částečně. Nad osou šneku je pak na opláštění nebo na krytu upravena...

Synergicky působící fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244843

Dátum: 17.09.1985

Autori: Jareš František, Med Ladislav, Bednáo Karel, Attl Jan, Kosina Jioí, Horáeek Jioí, Voddák Jloí, Boeek Otakar, Langmajer Miroslav, Králík Miloslav, Havlíeek Rudolf

MPK: A01N 47/12, A01N 33/18

Značky: působící, synergický, fungicidní, prostředek

Text:

...kyseliny obecného vzorce I, kde R má shorauvedený význam, benzimidezolový derivát obecného vzorce II, kde R 1 má shore uvedený význam,ve hmotnostním poměru 1 2 až 14 5 1.Deriváty obecného vzorce I.jedna z účinných složek synergicky gůsobícího fungicidního Prostŕedku podle vynálezu, jsou estery 3,5-dinitro-4-chlorbenzoové kyseliny, přičemž tedy R V obecnám vzoroi I znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku. s výhodou s 1 až 4 atomy...