Mcgee Lawrence

Chinolinylfenylsulfónamidová zlúčenina, jej použitie ako liečivo a farmaceutické prípravky obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288236

Dátum: 24.11.2014

Autori: Mcgee Lawrence, Shinkai Hisashi, Furukawa Noboru, Houze Jonathan, Rubenstein Steven, Hagiwara Atsushi

MPK: A61K 31/47, A61K 31/428, A61K 31/4439...

Značky: zlúčeninu, chinolinylfenylsulfónamidová, liečivo, přípravky, zlúčenina, túto, farmaceutické, použitie, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty, kde A je vybrané zo skupiny obsahujúcej Cl a CF3, B je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a Cl, D je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a CH3, V je vybrané zo skupiny obsahujúcej F a Cl, X je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H, CH3 a CO2CH3, a Y je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H a CO2CH3, ktorá je vhodná na použitie na liečbu alebo...

Piperidínové deriváty ako inhibítory MDM2 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18825

Dátum: 03.06.2011

Autori: Heath Julie Anne, Johnson Michael, Medina Julio Cesar, Lai Sujen, Fu Zice, Mcgee Lawrence, Zhu Jiang, Olson Steven Howard, Li Yihong, Eksterowicz John, Beck Hilary Plake, Gonzalez Buenrostro Ana, Lucas Brian Stuart, Deignan Jeffrey, Huang Xin, Fox Brian Matthew, Gustin Darin James, Jiao Xianyun, Fisher Benjamin, Gribble Michael William, Mcminn Dustin, Li Zhihong, Gonzalez Lopez De Turiso Felix, Mcintosh Joel, Sun Daqing, Wang Yingcai, Duquette Jason, Wang Xiaodong, Chen Xiaoqi, Kopecky David John, Yan Xuelei, Mihalic Jeffrey Thomas, Liu Jiwen, Bartberger Michael David, Kayser Frank, Yu Ming, Ma Zhihua, Connors Richard Victor, Roveto Philip Marley, Low Jonathan Dante, Fu Jiasheng, Rew Yosup

MPK: A61P 35/00, C07D 211/40, A61K 31/4412...

Značky: rakoviny, liečenie, inhibitory, deriváty, piperidínové

Text:

...zníženú apoptotickú kapacitu, aj keď ich kapacita obísť bunkový cyklus ostala nedotknutá. Jedna stratégia liečby rakoviny zahŕňa použitie malých molekúl, ktoré viažu MDM 2 a neutralizujú jeho interakcie s p 53. MDM 2 inhibuje aktivitu p 53 troma mechanizmami 1) správa sa ako E 3 ubikvitín ligáza podporujúca degradáciu p 53 2) väzbou a blokovaním p 53 transkripčnej aktivačnej domény a 3) exportom p 53 z jadra do cytoplazmy. Všetky tri...

Heterocyklické zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20908

Dátum: 24.03.2008

Autori: Reichelt Andreas, Shin Youngsook, Seganish Jennifer, Duquette Jason, Rzasa Robert, Zhang Dawei, Hao Xiaolin, Cushing Timothy, Gonzalez Lopez De Turiso Felix, Chen Yi, Mcgee Lawrence, He Xiao, Lucas Brian

MPK: A61K 31/519, A61K 31/52, A61P 29/00...

Značky: zlúčeniny, použitie, heterocyklické

Text:

...PI 3 kinázy na plazmatickej membráne interakciou jeho SH 2 domény s fosforylovaným zvyškom tyrozínu (prítomný V príslušnom poradí) V cieľových proteínoch (Rameh et al., Cell, 83182130 (1995. Bolo identifikovaných päť izoforiem P 85 (p 85 a, p 85 B, p 557, p 550. a p 50 d) kódovaných tromi génmi. Alternatívne prepisy Pik 3 r 1 gćnu kódujú P 85 a, p 55 a a p 50 a bielkovín (Dean a Fruman, Annu.Rev.Immunol 22. 563-598 (2004. p 85 ot je...