Mazzaferro Rocco

Nové receptory antagonistov CCR2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17475

Dátum: 13.12.2010

Autori: Gerlach Kai, Mazzaferro Rocco, Tautermann Christofer, Frattini Sara, Trieselmann Thomas, Giovannini Riccardo, Santagostino Marco, Ebel Heiner, Hoenke Christoph, Scheuerer Stefan

MPK: C07D 405/14, A61P 29/00, A61K 31/506...

Značky: receptory, antagonistov, nové, použitie

Text:

...substituovanýchjednou aleboviacerými skupinami vybranými spomedzi -OH, -NHz, -Cg-Cg-alkylu, -O-Cl-Ce-alkylu, -CN,-CF 3, -OCF 3, halogénu, -metylu, a O, alebo kde kruh R 1 je voliteľne navyše bi-valentne substituovaný na dvoch susediacich kruhových atómoch, tak, že anelovaný kruh je tvorený jednou alebo viacerými skupinami vybranými spomedzi -Ci-Cs-alkylénu, -Cz-Ce-alkenylénu a -C 4-C 6-alkinylénu, v ktorých jeden alebo dva alebo tri...