Mayer Guido

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Misslitz Ulf, Witschel Matthias, Rheinheimer Joachim, Baumann Ernst, Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Wagner Oliver, Otten Martina, Mayer Guido, Engel Stefan

MPK: A01N 43/48, A01N 43/72, A01N 43/02...

Značky: obsahom, kompozície, spôsob, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, použitie, herbicídov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Walter Helmut, Westphalen Karl-otto, Hill Regina Luise, Witschel Matthias, Otten Martina, Baumann Ernst, Mayer Guido, Götz Norbert, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Kardorff Uwe, Gebhardt Joachim, Von Deyn Wolfgang, Rack Michael, Rheinheimer Joachim

MPK: A01P 13/00, A01N 43/72, C07D 261/00...

Značky: 3-heterocyklyl-substituované, obsahom, přípravy, použitie, benzoylderiváty, spôsob, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Substituované 4-benzoylpyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 284921

Dátum: 18.01.2006

Autori: Reinheimer Joachim, Kardorff Uwe, Witschel Matthias, Misslitz Ulf, Engel Stefan, Götz Norbert, Rack Michael, Mayer Guido, Von Deyn Wolfgang, Hill Regina Luise, Otten Martina, Walter Helmut, Baumann Ernst, Westphalen Karl-otto

MPK: C07D 231/00, A01P 13/00

Značky: substituované, 4-benzoylpyrazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise, a ich poľnohospodársky užitočné soli
postup na prípravu zlúčenín vzorca (I)
kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín alebo kompozícií ako herbicídu.

Spôsob výroby 3-fenyl(tio)uracilov a 3-fenyl-ditiouracilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16244

Dátum: 13.07.2005

Autori: Schmidt Thomas, Gebhardt Joachim, Mayer Guido, Keil Michael, Wolf Bernd, Löhr Sandra

MPK: C07C 307/06, C07D 239/54

Značky: 3-fenyl-ditiouracilov, výroby, 3-fenyl(tio)uracilov, spôsob

Text:

...s diamidom kyseliny sulfónovej podľa nasledujúcej schémy ANevýhodou pri tomto spôsobe je to, že použitá kyselina benzoová je dostupná až štiepením s bórtribromidom za príslušného vyzrážania soli z predchádzajúceho esteru. Okrem toho je výťažok diamidmi kyseliny sulfónovej len medzi 16 a 45 . Taktiež okľuka cez vopred vyrobený kysIý chlorid vedie k požadovanému diamidu kyseliny benzoylsulfónovej len s výťažkom 26 .Náhrada atómu halogénu za...

Spôsob prípravy derivátov kyseliny 2-chlórmetylfenyloctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 234

Dátum: 06.02.2003

Autori: Cullmann Oliver, Mayer Guido, Keil Michael, Wolf Bernd

MPK: C07C 249/12, C07C 251/38

Značky: 2-chlórmetylfenyloctovej, přípravy, derivátov, kyseliny, spôsob

Text:

...cykloalifatické uhľovodíky, ako napriklad cyklohexán alebo cyklopentán éter, ako napríklad dimetoxyetán, díetyléter, diizopropyléter, ester, ako napríklad etylester kyseliny octovejalebo butylester kyseliny octovej. Môžu sa tiež použiť zmesi týchto rozpúšťadiel.Výhodnými rozpúšťadlami sú aromatické (halogénované) uhľovodíky a alífatíckéPodľa okolností môže byť výhodné, ak sa kreakčnej zmesi pridá Lewísova zásada, ako napríklad pyridín,...

2-Benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282886

Dátum: 02.12.2002

Autori: Otten Martina, Von Deyn Wolfgang, Mayer Guido, Rack Michael, Witschel Matthias, Kardorff Uwe, Walter Helmut, Engel Stefan, Hill Regina Luise, Baumann Ernst, Westphalen Karl-otto, Misslitz Ulf, Rheinheimer Joachim

MPK: C07C 251/60, A01N 33/24, A01N 33/26...

Značky: kompozície, obsahom, 2-benzoylcyklohexán-1,3-dióny, spôsob, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu, halogén, kyanoskupinu, tiokyanátovú skupinu, alkyl, halogénalkyl, alkoxyalkyl, alkenyl, alkinyl, -OR5, -OCOR6, -OSO2R6, -SH, -S(O)nR7, -SO2OR5, -SO2NR5R8, -NR8SO2R6 alebo -NR8COR6 R3 predstavuje atóm vodíka, alkyl, halogénalkyl, alkenyl alebo alkinyl R4 znamená atóm vodíka, nesubstituovaný alebo substituovaný alkyl, cykloalkyl, alkenyl,...