May Karl

Vykurovacia komora na odpad a spôsob výmeny vykurovacej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 282120

Dátum: 18.09.2001

Autori: Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut, May Karl

MPK: C10B 1/10, F27B 7/04, F28D 11/04...

Značky: vykurovacej, odpad, rúrky, spôsob, výměny, vykurovacia, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi (10), je zhotovená s vo vnútri umiestnenými vykurovacími rúrkami (12), ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvú koncovú dosku (28) a druhým koncom na druhú koncovú dosku (30). Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) prestupuje otvorom (31) v prvej, prípadne druhej koncovej doske (28, 30) a zasahuje do vonkajšieho priestoru. Vždy jeden koniec vykurovacích rúrok (12) je...

Vykurovacia komora na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 282115

Dátum: 04.09.2001

Autori: May Karl, Unverzagt Karlheinz, Werdinig Helmut, Herm Hartmut, Tratz Herbert

MPK: C10B 1/10, F28D 11/04, F27B 7/04...

Značky: komora, vykurovacia, odpad

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na odpad, ktorá je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi a ktorá má vo vnútornom priestore umiestnených viacero vykurovacích rúr, ktoré sú jedným koncom pripevnené na prvej koncovej doske a druhým koncom na druhej koncovej doske, vyznačujúca sa tým, že medzi koncovými doskami (28, 30) je umiestnené najmenej jedno podporné miesto (X, Y) na podopretie vykurovacích rúr (12), pričom v tomto podpornom mieste (X, Y) sú umiestnené...

Spôsob tepelnej likvidácie odpadu pyrolýzovým reaktorom a zariadenie na vykonávania tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282050

Dátum: 21.08.2001

Autori: Tratz Herbert, May Karl, Engelhardt Reiner

MPK: C10B 1/10, C10B 53/00

Značky: odpadů, spôsobu, pyrolýzovým, vykonávania, likvidácie, zariadenie, spôsob, tohto, reaktorom, tepelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelnej likvidácie odpadu pyrolýzovým reaktorom (8), ktorý obsahuje prvé vykurovacie zariadenie (20) na nepriamy ohrev odpadu (A) vnútri pyrolýzového reaktora (8), ďalej druhé vykurovacie zariadenie (22) alebo tretie vykurovacie zariadenie (22a) na priamy ohrev odpadu (A) vnútri pyrolýzového reaktora (8) prívodom vzduchu a ktorý mení odpad (A) na karbonizačný plyn (s) a pevnú zvyškovú hmotu (r) pyrolýzy a s vysokoteplotným reaktorom...

Dopravné zariadenie na odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 281855

Dátum: 19.06.2001

Autori: Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut, May Karl

MPK: C10B 1/10, F27B 7/32

Značky: dopravné, zariadenie, odpad

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie (2) na odpad (A) má privádzaciu šachtu (4) odpadu, ktorá je zboku pripojená na dopravný kanál (8). V dopravnom kanáli (8) je upravená v jeho pozdĺžnom smere motorom (20) poháňateľná vytláčacia závitovka (14). Dopravný kanál (8) vyúsťuje do skrine (10), najmä do pyrolytického reaktora. Aby sa mohlo ľahko uvoľniť zablokovanie vytláčacej závitovky (14), je jednotka zrealizovaná vytláčacou závitovkou (14), je jednotka...

Zariadenie na dopravu odpadu do pyrolytického reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281845

Dátum: 18.06.2001

Autori: May Karl, Herm Hartmut, Unverzagt Karlheinz

MPK: C10B 53/00, C10B 1/10

Značky: odpadů, pyrolytického, reaktora, dopravu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (2) na dopravu odpadu (A) má privádzaciu šachtu (4) odpadu, ktorá je bočne pripojená na dopravný kanál (8). V dopravnom kanáli (8) je v jeho pozdĺžnom smere umiestnená vytláčacia závitovka (14), ktorá je poháňaná motorom (20). Dopravný kanál (8) vyúsťuje do pyrolytického reaktora (10), najmä do bubna na nízkotepelnú karbonizáciu, ktorý je otočný okolo svojej pozdĺžnej osi (11). V priestore (30) medzi skriňou (8a) dopravného kanála...

Spôsob tepelného spracovania odpadu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279573

Dátum: 11.01.1999

Autori: Loesel Georg, Tratz Herbert, Riedle Klaus, May Karl

MPK: C02F 11/10, C02F 11/06, C10B 53/02...

Značky: tepelného, uskutočňovanie, odpadů, spôsob, spracovania, spôsobu, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Odpad sa prakticky bez prívodu kyslíka skarbonizuje pri teplote zhruba od 300 do 700 °C, pričom sa vytvorí plyn a zvyšková látka, ktorá sa rozdelí na jemný podiel a hrubý podiel, pričom sa vylúči hrubý podiel a pri teplotách vyšších ako 1200 °C sa jemný podiel a plyn z nízkotepelnej karbonizácie spáli, takže sa vytvoria spaliny a roztavená troska. Jemný podiel a plyn z nízkotepelnej karbonizácie sa spáli spoločne s prachovým odpadom a/alebo...

Vykurovacia komora na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281146

Dátum: 09.07.1997

Autori: Herm Hartmut, Werdinig Helmut, Unverzagt Karlheinz, May Karl

MPK: C10B 1/10, F28D 11/04, F27B 7/04...

Značky: materiál, komora, vykurovacia, pevný

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora (8) je otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac vzájomne rovnobežne umiestnených vykurovacích rúrok (12). Pevný odpad (A), ktorý je pri otáčaní unášaný hore, sa môže od vykurovacích rúrok (12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky (12), ktoré sa nachádzajú pod ním, spôsobiť ich poškodenie. Preto sú na vykurovacích rúrkach (12) umiestnené odrazové korýtka (26).

Dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279640

Dátum: 09.08.1995

Autori: Herm Hartmut, May Karl, Unverzagt Karlheinz

MPK: B65G 33/30

Značky: dopravné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie je opatrené dopravným slimákom (3), ktorý je usporiadaný otočne okolo svojej pozdĺžnej osi v skrini (6), ktorá má plniaci otvor (7) a výstupný otvor (8). V čiastkovom úseku skrine (6) má dopravný slimák (3) iné stúpanie ako v ostatných čiastkových úsekoch. Medzi dopravným slimákom (3) a medzi skriňou (6) môže byť upravený vybočovací priestor (9a) na relatívne veľké časti dopravovaného materiálu (A).