Matyas Karol

Zariadenie s odmeriavaním súvislej dĺžky radu, najmä tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 266978

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blaškovan Pavol, Petrovič Milan, Matyas Karol, Ďurana Jozef, Mahútová Helena, Podhradský Dušan

MPK: G01B 11/04

Značky: zariadenie, řadů, súvislej, odmeriavaním, najmä, dĺžky, tehál

Text:

...do chodu druhý a tretí dopravník, ktoré presunú rad na tretí dopravník. Počas presunu sa blokuje činnost prvého dopravníka a fotosnímač sa pomocou priamočiareho motora nastavuje na novú úroveň dĺžky radu. Rýchlosti dopravníkov sú rovnaké, aby sa zachoval súvislý rad predmetov.Hlavné výhody zariadenia podľa vynálezu sú, že umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie súvislého radu predmetov Iuhovolnej dĺžky. Prestavenie úrovne dĺžky radu sa vykoná...

Zlučovacie zariadenie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265523

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kapolka Jozef, Podhradský Dušan, Matyas Karol, Kavka Jaroslav, Mahutová Elena, Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: zariadenie, zlučovacie, dlaždíc

Text:

...zariadenia a znižuje opotrebenie klinových remeňov.Zlučovacie zariadenie dlaždíc podľa vynálezu je znázornená na obrázku č. 1.Zlučovaoie zariadenie dlaždíc pozostávajúce zo zdvižného môstika, valčekového dopravnĺka,dopravníka s klinovými remeñmi a zarážky je usporiadané tak, že dopravník § s klinovými remeňmi je umiestnený na zdvižnom môstiku g. Medzi klinové remene dopravníka § je vložený valčekový dopravník A a další dopravník l s...

Zariadenie pre vytváranie vrstiev dláždíc pre paletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264830

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ďuratný Miloslav, Ďuratný Zdeno, Matyas Karol, Mach Antonín, Fuljer Jozef, Velič Karol, Kavka Jaroslav, Podhradský Dušan, Sliviak Peter, Kapolka Jozef

MPK: B65G 47/14

Značky: vytváranie, vrstiev, dlaždíc, zariadenie, paletizáciu

Text:

...mostíku tesne nad valčekmi tak, že umožňujú vysúvanie s zasuvsnie roštu medzi vslčekmi mostíka.zariadenie pre vytváranie vrstiev dleždíc pre psletizáciu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je púdorys a na obr. 2 podelný rez.Valčeky ł mostíka 3 sú z časti kryté nosníkmi Q. Nosníky g majú výrezy a sú upevnené na mostíku 3 tesne nad valčekmi ł mostíku 3. Medzi valčeky ł a nosník 3 mostíka 3 je vložený rošt 1. Dlaždice sa v rade dqprsvujú po...

Zariadenie na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 stupňov s vytváraním párov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254152

Dátum: 15.01.1988

Autori: Podhradský Dušan, Matyas Karol

MPK: B65G 57/081

Značky: párov, stupňov, vytváraním, predmetov, otáčanie, zariadenie, tenkostenných, rovinných

Text:

...motor, ktorý je spojený s uchopovačom, na ktorom je upevnený otáčací element pevne spojený s čeľusťou. Uchopovač je. vytvorený priamočiarym motorom s čeľustami.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na otáčanie rovinných tenkostenných predmetov o 180 ° s vytváraním párov, kde obr. 1 je schematický nákres a na obr. 2 bokorys zariadenia.Zariadenie .pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené dorazy 7, 8 pre otáčaniea...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246532

Dátum: 13.03.1986

Autori: Benovie Bohumil, Koch Ivan, Matyas Karol, Podhradský Dušan, Turzová Alena, Havran Ján

MPK: D06M 13/46

Značky: účinkem, prostředek, avivážní, antistatickým, změkčujícím

Text:

...že omak pláten upravených prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminéným chloridem.Avivažní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmíchánim výchozích surovín při 30 až 60 °C ve vodě.Kvartérní sůl se přlpraví kvarternizací reakčního produktu mastné kyseliny a diethylaminoethanolu příp. dimtehylaminoethanolu dimethylsulfátem, diethylsulfátem či benzylchloridem.Acylpolyglykol, resp. alkylpolyglykol se...

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: 213679

Dátum: 01.04.1984

Autori: Žarnay Martin, Bittarovec Pavol, Matyas Karol, Švestka Valter, Hrnko Tibor

Značky: tehál, výsuškov, zoraďovanie, zostáv, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zoraďovanie výsuškov tehál do zostáv vopred stanovených maticových tvarov s medzerami, zostavené z prísunového dopravníka čidiel, presuvného dopravníka a valčekových dopravníkov, vyznačující sa tým, že na konci prísunového dopravníka (1) opatreného čidlom (8) merania šírky zostavy je presúvacie zariadenie (2) na presun výsuškov (14) na valčekový dopravník (3), opatrený čidlom (9) na meranie dlžky zostavy, za ktorý, nasleduje...