Matula Jan

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef, Matula Jan

MPK: E21D 23/26

Značky: válce, obvodů, ovládacího, přesouvacího, výztuže, zapojení, mechanizované, důlní, impulsního

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Zařízení na čistění technologických odpadních vod z prádelen

Načítavanie...

Číslo patentu: 269054

Dátum: 11.04.1990

Autori: Drbal Oldřich, Žitný Václav, Stavěníček Zdeněk, Pivodová Svatava, Singer Ivo, Ondroušek Jaroslav, Vašíček Radek, Matula Jan, Coufalová Miroslava

MPK: C02F 1/00

Značky: čištění, prádelen, zařízení, odpadních, technologických

Text:

...zndzorněno na přípojeném výkresu. Zařízení je tvořeno nádrží ł,která je opatřena vstupní komorou 3, koagulační komorou 1, vstupní filtrační komorou 5, výstupní filtrační konorou 2 a výstupní komorou Q. Do vstupní komory 3 je v její horní části zaústěno potrubí 1 pro přívod odpadní vody a do horní vodorovné stěny vstupní komory 3 je vertikálně zaústěna tryska lg dávkovacího zařízení lg. Do spodní části vstupní komory 3 je napojsna...

Vodorozpustný inkrustačný prostriedok pre morenie sadív a osív

Načítavanie...

Číslo patentu: 262480

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matula Jan, Ember Karol, Oravec Eduard, Uhlár Ján, Kiss Gabriel, Waradzin Walter

MPK: A01N 25/00

Značky: inkrustačný, morenie, sadív, vodorozpustný, prostriedok, osív

Text:

...z 3 až 15 1 hmot. polyvinylalkoholu ako föliotvornej látky, B 5 až 97 3 hmot. vody ako rozpúštadla, 0,1 až 1 i hmot. etoxylovaného vyššieho-mastného alkoholu ako neionogénneho emulgátora a 0,4 až 1,6 S hmot. potravinárskeho farbiva ako farebného indikátora rozpustné vo vode ako v rozpúštadle. Inkrustačný prostriedok na báze uvedených zložiek predstavuje produkt dokonale adhezny na povrch aemena. Rnvnomerný tiln vyfarbenáho polyméru,...

Způsob dobývání variabilních slojí užitných nerostů, zejména uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253062

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gottweis Jiří, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Pekárek František, Matula Jan, Děngl Jiří, Schellong Lubomír

MPK: E21C 41/00

Značky: nerostu, uhlí, dobývání, variabilních, zejména, způsob, sloji, užitných

Text:

...závalovém štítu, sklopným pilířovým štítem, dvěma porubovými dopravníky a stropnicí spočívajicí nejméně na dvou stojkách.Jeho podstata spočívá v tom, že se po jednom záběru dobývacího stroje a následném přeložení jednotek důlní mechanizované výztuže sklcní jejich stropnicové tahy. Tím zároveň dojde i ke sklopení závalového štítu s vypouštěcím otvorem, a to pod úhlem v rozsahu od.5 ° do 38 °,v závislosti na mocnosti a stavu nadstropní,...

Univerzální držák kombajnového nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 230917

Dátum: 15.06.1986

Autori: Matula Jan, Konečný Karel

MPK: E21C 25/10

Značky: nože, kombajnového, univerzální, držák

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká univerzálního držáku kombajnového nože používaného při hlubinném dobýváni nebo ražení uhelných slojí. Účelem vynálezu je docílit jednotného držáku kombajnového nože pro dobývací a razící stroje v hlubinném dole. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že těleso držáku je opatřeno na horní rovinné ploše kolmým převýšením, tvořícím opěrné plochy a křivkovou nebo rovinnou vodící plochu přičemž válcový otvor pro nůž, je ve směru k rovinné...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240973

Dátum: 13.06.1985

Autori: Pekárek František, Bulla Ján, Mikláš Emil, Dingl Jioí, Matula Jan, Novotný Stanislav

MPK: C07D 233/61

Značky: benzamidových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...vzorce I jsou ty látky, v nichž A znamená ethylenovou,trimethylenovou, 3-methyltrimethylenovou nebo tetramethylenovou skupinu, R 1 znamená atom halogenu, aminoskupinu, nitroskupinu, trifluormethylovou skupinu nebo acetoamidoskupinu,alkylový zbytek, například methyl, alkoxykarbonyl nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, znamená O nebo 1, 2 nebo 3 a R 4 znamená alkyl, například methyl, v polóze 2 nebo 4 a Q znamená 0 nebo 1.Zvláště...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 224929

Dátum: 01.11.1984

Autori: Riedl Eduard, Ševčík Arnošt, Pekárek František, Zvára Jaroslav, Pavelek Dušan, Matula Jan, Dzierža Emil, Děvonský Miroslav

Značky: výztuže, jednotka, mechanizované, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže, sestávající z alespoň jednoho rámu, nejméně jedné tekutinové podpěry a alespoň jednoho štítu s otvorem, spojeného vazbou s rámem a s vícedílnou stropnicí, vyznačený tím, že k základkové části (63) vícedílné stropnice (6) je připevněn závalový štít (7), nebo je základková část (63) vícedílné stropnice (6) nahrazena lomeným závalovým štítem (8), upevněným ke střední části (62) vícedílné stropnice (6), přičemž...